กันดารวิถี 33 TNCV - Числа 33 CARST

กันดารวิถี
Elegir capítulo 33

Thai New Contemporary Bible

กันดารวิถี 33:1-56

เส้นทางการเดินทางของอิสราเอล

1ต่อไปนี้คือเส้นทางออกจากอียิปต์ของชาวอิสราเอล เป็นหมู่เหล่าภายใต้การนำของโมเสสกับอาโรน 2โมเสสบันทึกลำดับการเดินทางทุกระยะตามพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้า

3ชนอิสราเอลออกจากเมืองราเมเสสในวันที่สิบห้าเดือนที่หนึ่ง วันรุ่งขึ้นหลังจากพิธีปัสกา พวกเขายกพลออกมาอย่างสง่าผ่าเผย ต่อหน้าต่อตาชาวอียิปต์ 4ซึ่งยุ่งอยู่กับการฝังศพบรรดาบุตรหัวปีที่ถูกองค์พระผู้เป็นเจ้าประหาร เนื่องด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงลงโทษพระต่างๆ ของอียิปต์

5ชนอิสราเอลออกจากราเมเสสมาตั้งค่ายที่สุคคท

6จากสุคคทมาตั้งค่ายที่เอธามใกล้ถิ่นกันดาร

7จากเอธามวกกลับไปที่ปีหะหิโรท ไปยังแถบตะวันออกของบาอัลเซโฟน และตั้งค่ายใกล้ๆ มิกดล

8ออกจากปีหะหิโรท แล้วข้ามทะเลเข้าไปในถิ่นกันดาร และหลังจากเดินทางเป็นเวลาสามวันในถิ่นกันดาร เอธามก็มาตั้งค่ายที่มาราห์

9ออกจากมาราห์แล้วมาถึงเอลิม ที่ซึ่งมีธารน้ำพุสิบสองแห่ง และมีต้นอินทผลัมเจ็ดสิบต้น พวกเขาตั้งค่ายอยู่ที่นั่น

10จากเอลิม พวกเขามาตั้งค่ายพักริมทะเลแดง33:10 คือ ทะเลต้นกก

11และจากทะเลแดงมาตั้งค่ายที่ถิ่นกันดารสิน

12จากถิ่นกันดารสินมาตั้งค่ายที่โดฟคาห์

13จากโดฟคาห์มาตั้งค่ายที่อาลูช

14จากอาลูชมาตั้งค่ายที่เรฟีดิม ที่ซึ่งไม่มีน้ำให้ประชากรดื่ม

15จากเรฟีดิม พวกเขามายังถิ่นกันดารซีนาย

16จากถิ่นกันดารซีนายมาตั้งค่ายที่ขิบโรทหัทธาอาวาห์

17จากขิบโรทหัทธาอาวาห์มาตั้งค่ายที่ฮาเซโรท

18จากฮาเซโรทมาตั้งค่ายที่ริทมาห์

19จากริทมาห์มาตั้งค่ายที่ริมโมนเปเรศ

20จากริมโมนเปเรศมาตั้งค่ายที่ลิบนาห์

21จากลิบนาห์มาตั้งค่ายที่ริสสาห์

22จากริสสาห์มาตั้งค่ายที่เคเฮลาธาห์

23จากเคเฮลาธาห์มาตั้งค่ายที่ภูเขาเชเฟอร์

24จากภูเขาเชเฟอร์มาตั้งค่ายที่ฮาราดาห์

25จากฮาราดาห์มาตั้งค่ายที่มักเฮโลท

26จากมักเฮโลทมาตั้งค่ายที่ทาหัท

27จากทาหัทมาตั้งค่ายที่เทราห์

28จากเทราห์มาตั้งค่ายที่มิทคาห์

29จากมิทคาห์มาตั้งค่ายที่ฮัชโมนาห์

30จากฮัชโมนาห์มาตั้งค่ายที่โมเสโรท

31จากโมเสโรทมาตั้งค่ายที่เบเนยาอะคัน

32จากเบเนยาอะคันมาตั้งค่ายที่โฮร์ฮักกีดกาด

33จากโฮร์ฮักกีดกาดมาตั้งค่ายที่โยทบาธาห์

34จากโยทบาธาห์มาตั้งค่ายที่อับโรนาห์

35จากอับโรนาห์มาตั้งค่ายที่เอซีโอนเกเบอร์

36จากเอซีโอนเกเบอร์มาตั้งค่ายที่คาเดชในถิ่นกันดารศิน

37จากคาเดชมาตั้งค่ายที่ภูเขาโฮร์ ตรงชายแดนเอโดม 38ปุโรหิตอาโรนขึ้นไปบนภูเขาโฮร์ตามพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าและสิ้นชีวิตที่นั่น ในวันที่หนึ่งเดือนที่ห้าปีที่สี่สิบนับตั้งแต่ชนอิสราเอลออกมาจากอียิปต์ 39เมื่ออาโรนสิ้นชีวิตที่ภูเขาโฮร์นั้น เขามีอายุ 123 ปี

40กษัตริย์ชาวคานาอันแห่งอาราดผู้อาศัยอยู่ในเนเกบที่คานาอันได้ข่าวว่าชนอิสราเอลยกมา

41จากภูเขาโฮร์มาตั้งค่ายที่ศัลโมนาห์

42จากศัลโมนาห์มาตั้งค่ายที่ปูโนน

43จากปูโนนมาตั้งค่ายที่โอโบท

44จากโอโบทมาตั้งค่ายที่อิเยอาบาริมที่ชายแดนโมอับ

45จากไอยิม33:45 คือ อิเยอาบาริมมาตั้งค่ายที่ดีโบนกาด

46จากดีโบนกาดมาตั้งค่ายที่อัลโมนดิบลาธาอิม

47จากอัลโมนดิบลาธาอิมมาตั้งค่ายที่เทือกเขาอาบาริมใกล้เนโบ

48จากเทือกเขาอาบาริมมาตั้งค่ายในที่ราบโมอับริมแม่น้ำจอร์แดน ตรงข้ามเมืองเยรีโค 49ที่ซึ่งพวกเขาตั้งค่ายพักอยู่ริมแม่น้ำจอร์แดน จากเบธเยชิโมทจดอาแบลชิทธีม

50ในที่ราบโมอับริมแม่น้ำจอร์แดน ตรงข้ามเมืองเยรีโคนี้เององค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งโมเสสว่า 51“จงแจ้งประชากรอิสราเอลว่า ‘เมื่อเจ้าทั้งหลายข้ามแม่น้ำจอร์แดนเข้าไปยังดินแดนคานาอัน 52จงขับไล่ชาวดินแดนนั้นออกไปให้หมด และทำลายล้างรูปเคารพทั้งปวงของพวกเขา ไม่ว่าหินสลัก รูปเคารพที่หล่อขึ้น และสถานบูชาบนที่สูงของพวกเขา 53จงเข้ายึดและตั้งถิ่นฐานที่นั่นเพราะเรายกดินแดนนี้ให้เจ้า 54จงทอดฉลากแบ่งสรรที่ดินกันตามตระกูล ที่ดินผืนใหญ่จะจับฉลากแบ่งกันในหมู่ตระกูลใหญ่ ส่วนที่เล็กลงมาจะจับฉลากแบ่งกันในหมู่ตระกูลเล็ก สิ่งที่เขาจับฉลากได้ก็จะเป็นของเขา จงแบ่งที่ดินไปตามเผ่าบรรพบุรุษของท่าน

55“ ‘แต่หากเจ้าทั้งหลายไม่ยอมขับไล่ประชากรที่อาศัยอยู่ที่นั่นออกไป คนที่เหลืออยู่จะเป็นหอกข้างแคร่และจะเป็นหนามยอกอกของเจ้า พวกเขาจะก่อปัญหาให้กับเจ้าในดินแดนที่เจ้าอาศัยอยู่ 56และเราจะทำกับเจ้าตามที่เราวางแผนไว้ว่าจะทำกับพวกเขา’ ”

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Числа 33:1-56

Лагеря исроильтян

1Вот лагеря на пути исроильтян, когда они вышли из Египта по воинствам их, под началом Мусо и Хоруна. 2По повелению Вечного Мусо записал лагеря на их пути. Вот их путь по лагерям.

3Исроильтяне тронулись в путь из Раамсеса в пятнадцатый день первого месяца (ранней весной), в день после праздника Освобождения. Они выступили смело33:3 Букв.: «под высокой рукою», т. е. под защитой Вечного. на виду у египтян, 4хоронивших первенцев, которых умертвил Вечный. Так Вечный совершил суд над их богами.

5Исроильтяне покинули Раамсес и остановились в Суккоте.

6Они покинули Суккот и остановились в Етаме, на краю пустыни.

7Они покинули Етам, повернули к Пи-Хахироту, что на востоке от Баал-Цефона, и остановились рядом с Мигдолом.

8Они покинули Пи-Хахирот, прошли через море в пустыню и, пройдя три дня по пустыне Етам, остановились в Маре.

9Они покинули Мару и пришли в Елим, где были двенадцать источников и семьдесят пальм, и остановились здесь.

10Они покинули Елим и остановились у Тростникового моря.

11Они покинули Тростниковое море и остановились в пустыне Син.

12Они покинули пустыню Син и остановились в Дофке.

13Они покинули Дофку и остановились в Алуше.

14Они покинули Алуш и остановились в Рефидиме, где у народа не было воды, чтобы утолить жажду.

15Они покинули Рефидим и остановились в Синайской пустыне.

16Они покинули Синайскую пустыню и остановились в Киврот-Хатааве.

17Они покинули Киврот-Хатааву и остановились в Хацероте.

18Они покинули Хацерот и остановились в Ритме.

19Они покинули Ритму и остановились в Риммон-Фареце.

20Они покинули Риммон-Фарец и остановились в Ливне.

21Они покинули Ливну и остановились в Риссе.

22Они покинули Риссу и остановились в Кеелате.

23Они покинули Кеелат и остановились у горы Шафер.

24Они покинули гору Шафер и остановились в Хараде.

25Они покинули Хараду и остановились в Макелоте.

26Они покинули Макелот и остановились в Тахате.

27Они покинули Тахат и остановились в Терахе.

28Они покинули Терах и остановились в Митеке.

29Они покинули Митеку и остановились в Хашмоне.

30Они покинули Хашмону и остановились в Мосероте.

31Они покинули Мосерот и остановились в Бене-Яакане.

32Они покинули Бене-Яакан и остановились в Хор-Хаггидгаде.

33Они покинули Хор-Хаггидгад и остановились в Иотвате.

34Они покинули Иотват и остановились в Авроне.

35Они покинули Аврон и остановились в Эцион-Гевере.

36Они покинули Эцион-Гевер и остановились в Кадеше, в пустыне Цин.

37Они покинули Кадеш и остановились у горы Ор, на границе Эдома. 38По повелению Вечного священнослужитель Хорун поднялся на гору Ор и умер там в первый день пятого месяца (в середине лета), в сороковой год после того, как исроильтяне ушли из Египта. 39Хоруну было сто двадцать три года, когда он умер на горе Ор.

40Ханонский царь Арада, расположенного в Негеве ханонском, услышал, что идут исроильтяне.

41Они покинули гору Ор и остановились в Салмоне. 42Они покинули Салмону и остановились в Пуноне.

43Они покинули Пунон и остановились в Овоте.

44Они покинули Овот и остановились в Ийе-Авариме, на землях Моава.

45Они покинули Ийе-Аварим и остановились в Дивон-Гаде.

46Они покинули Дивон-Гад и остановились в Алмон-Дивлатаиме.

47Они покинули Алмон-Дивлатаим и остановились в горах Аварим, рядом с Нево.

48Они покинули горы Аварим и остановились на равнинах Моава у реки Иордан напротив города Иерихона. 49На равнинах Моава они остановились вдоль Иордана от Бет-Иешимота до Авель-Шиттима.

50На равнинах Моава у реки Иордан, напротив города Иерихона, Вечный сказал Мусо:

51– Говори с исроильтянами и скажи им: «Когда вы перейдёте через Иордан в Ханон, 52то прогоните всех жителей этой земли. Сокрушите их каменных и литых идолов и разорите их капища на возвышенностях. 53Завладейте этой землёй и поселитесь в ней, потому что Вечный отдал эту землю вам во владение. 54Разделите землю по жребию между кланами. Большему клану дайте больший надел, а меньшему – меньший. Что выпадет им по жребию, то и будет их. Разделите землю между родами. 55Если вы не прогоните обитателей этой земли, то те, кому вы дадите остаться, станут у вас как шипы в глазах и колючки в боку. Они лишат вас покоя на этой земле, в которой вы будете жить. 56Тогда Я сделаю с вами то, что собираюсь сделать с ними».