กันดารวิถี 33 TNCV - Чис 33 CARST

กันดารวิถี
Elegir capítulo 33

Thai New Contemporary Bible

กันดารวิถี 33

เส้นทางการเดินทางของอิสราเอล

1ต่อไปนี้คือเส้นทางออกจากอียิปต์ของชาวอิสราเอล เป็นหมู่เหล่าภายใต้การนำของโมเสสกับอาโรน โมเสสบันทึกลำดับการเดินทางทุกระยะตามพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ชนอิสราเอลออกจากเมืองราเมเสสในวันที่สิบห้าเดือนที่หนึ่ง วันรุ่งขึ้นหลังจากพิธีปัสกา พวกเขายกพลออกมาอย่างสง่าผ่าเผย ต่อหน้าต่อตาชาวอียิปต์ ซึ่งยุ่งอยู่กับการฝังศพบรรดาบุตรหัวปีที่ถูกองค์พระผู้เป็นเจ้าประหาร เนื่องด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงลงโทษพระต่างๆ ของอียิปต์

ชนอิสราเอลออกจากราเมเสสมาตั้งค่ายที่สุคคท

จากสุคคทมาตั้งค่ายที่เอธามใกล้ถิ่นกันดาร

จากเอธามวกกลับไปที่ปีหะหิโรท ไปยังแถบตะวันออกของบาอัลเซโฟน และตั้งค่ายใกล้ๆ มิกดล

ออกจากปีหะหิโรท แล้วข้ามทะเลเข้าไปในถิ่นกันดาร และหลังจากเดินทางเป็นเวลาสามวันในถิ่นกันดาร เอธามก็มาตั้งค่ายที่มาราห์

ออกจากมาราห์แล้วมาถึงเอลิม ที่ซึ่งมีธารน้ำพุสิบสองแห่ง และมีต้นอินทผลัมเจ็ดสิบต้น พวกเขาตั้งค่ายอยู่ที่นั่น

10 จากเอลิม พวกเขามาตั้งค่ายพักริมทะเลแดง[a]

11 และจากทะเลแดงมาตั้งค่ายที่ถิ่นกันดารสิน

12 จากถิ่นกันดารสินมาตั้งค่ายที่โดฟคาห์

13 จากโดฟคาห์มาตั้งค่ายที่อาลูช

14 จากอาลูชมาตั้งค่ายที่เรฟีดิม ที่ซึ่งไม่มีน้ำให้ประชากรดื่ม

15 จากเรฟีดิม พวกเขามายังถิ่นกันดารซีนาย

16 จากถิ่นกันดารซีนายมาตั้งค่ายที่ขิบโรทหัทธาอาวาห์

17 จากขิบโรทหัทธาอาวาห์มาตั้งค่ายที่ฮาเซโรท

18 จากฮาเซโรทมาตั้งค่ายที่ริทมาห์

19 จากริทมาห์มาตั้งค่ายที่ริมโมนเปเรศ

20 จากริมโมนเปเรศมาตั้งค่ายที่ลิบนาห์

21 จากลิบนาห์มาตั้งค่ายที่ริสสาห์

22 จากริสสาห์มาตั้งค่ายที่เคเฮลาธาห์

23 จากเคเฮลาธาห์มาตั้งค่ายที่ภูเขาเชเฟอร์

24 จากภูเขาเชเฟอร์มาตั้งค่ายที่ฮาราดาห์

25 จากฮาราดาห์มาตั้งค่ายที่มักเฮโลท

26 จากมักเฮโลทมาตั้งค่ายที่ทาหัท

27 จากทาหัทมาตั้งค่ายที่เทราห์

28 จากเทราห์มาตั้งค่ายที่มิทคาห์

29 จากมิทคาห์มาตั้งค่ายที่ฮัชโมนาห์

30 จากฮัชโมนาห์มาตั้งค่ายที่โมเสโรท

31 จากโมเสโรทมาตั้งค่ายที่เบเนยาอะคัน

32 จากเบเนยาอะคันมาตั้งค่ายที่โฮร์ฮักกีดกาด

33 จากโฮร์ฮักกีดกาดมาตั้งค่ายที่โยทบาธาห์

34 จากโยทบาธาห์มาตั้งค่ายที่อับโรนาห์

35 จากอับโรนาห์มาตั้งค่ายที่เอซีโอนเกเบอร์

36 จากเอซีโอนเกเบอร์มาตั้งค่ายที่คาเดชในถิ่นกันดารศิน

37 จากคาเดชมาตั้งค่ายที่ภูเขาโฮร์ ตรงชายแดนเอโดม 38 ปุโรหิตอาโรนขึ้นไปบนภูเขาโฮร์ตามพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าและสิ้นชีวิตที่นั่น ในวันที่หนึ่งเดือนที่ห้าปีที่สี่สิบนับตั้งแต่ชนอิสราเอลออกมาจากอียิปต์ 39 เมื่ออาโรนสิ้นชีวิตที่ภูเขาโฮร์นั้น เขามีอายุ 123 ปี

40 กษัตริย์ชาวคานาอันแห่งอาราดผู้อาศัยอยู่ในเนเกบที่คานาอันได้ข่าวว่าชนอิสราเอลยกมา

41 จากภูเขาโฮร์มาตั้งค่ายที่ศัลโมนาห์

42 จากศัลโมนาห์มาตั้งค่ายที่ปูโนน

43 จากปูโนนมาตั้งค่ายที่โอโบท

44 จากโอโบทมาตั้งค่ายที่อิเยอาบาริมที่ชายแดนโมอับ

45 จากไอยิม[b]มาตั้งค่ายที่ดีโบนกาด

46 จากดีโบนกาดมาตั้งค่ายที่อัลโมนดิบลาธาอิม

47 จากอัลโมนดิบลาธาอิมมาตั้งค่ายที่เทือกเขาอาบาริมใกล้เนโบ

48 จากเทือกเขาอาบาริมมาตั้งค่ายในที่ราบโมอับริมแม่น้ำจอร์แดน ตรงข้ามเมืองเยรีโค 49 ที่ซึ่งพวกเขาตั้งค่ายพักอยู่ริมแม่น้ำจอร์แดน จากเบธเยชิโมทจดอาแบลชิทธีม

50 ในที่ราบโมอับริมแม่น้ำจอร์แดน ตรงข้ามเมืองเยรีโคนี้เององค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งโมเสสว่า 51 “จงแจ้งประชากรอิสราเอลว่า ‘เมื่อเจ้าทั้งหลายข้ามแม่น้ำจอร์แดนเข้าไปยังดินแดนคานาอัน 52 จงขับไล่ชาวดินแดนนั้นออกไปให้หมด และทำลายล้างรูปเคารพทั้งปวงของพวกเขา ไม่ว่าหินสลัก รูปเคารพที่หล่อขึ้น และสถานบูชาบนที่สูงของพวกเขา 53 จงเข้ายึดและตั้งถิ่นฐานที่นั่นเพราะเรายกดินแดนนี้ให้เจ้า 54 จงทอดฉลากแบ่งสรรที่ดินกันตามตระกูล ที่ดินผืนใหญ่จะจับฉลากแบ่งกันในหมู่ตระกูลใหญ่ ส่วนที่เล็กลงมาจะจับฉลากแบ่งกันในหมู่ตระกูลเล็ก สิ่งที่เขาจับฉลากได้ก็จะเป็นของเขา จงแบ่งที่ดินไปตามเผ่าบรรพบุรุษของท่าน

55 “ ‘แต่หากเจ้าทั้งหลายไม่ยอมขับไล่ประชากรที่อาศัยอยู่ที่นั่นออกไป คนที่เหลืออยู่จะเป็นหอกข้างแคร่และจะเป็นหนามยอกอกของเจ้า พวกเขาจะก่อปัญหาให้กับเจ้าในดินแดนที่เจ้าอาศัยอยู่ 56 และเราจะทำกับเจ้าตามที่เราวางแผนไว้ว่าจะทำกับพวกเขา’ ”

Notas al pie

  1. 33:10 คือ ทะเลต้นกก
  2. 33:45 คือ อิเยอาบาริม

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Чис 33

Лагеря исроильтян

1Вот лагеря на пути исроильтян, когда они вышли из Египта по воинствам их, под началом Мусо и Хоруна. По повелению Вечного Мусо записал лагеря на их пути. Вот их путь по лагерям.

Исроильтяне тронулись в путь из Раамсеса в пятнадцатый день первого месяца (ранней весной), в день после праздника Освобождения. Они выступили смело[a] на виду у египтян, хоронивших первенцев, которых умертвил Вечный. И Вечный совершил суд над их богами.

Исроильтяне покинули Раамсес и остановились в Суккоте.

Они покинули Суккот и остановились в Етаме, на краю пустыни.

Они покинули Етам, повернули к Пи-Хироту, что на востоке от Баал-Цефона, и остановились рядом с Мигдолом.

Они покинули Пи-Хирот, прошли через море в пустыню и, пройдя три дня по пустыне Етам, остановились в Маре.

Они покинули Мару и пришли в Елим, где были двенадцать источников и семьдесят пальм, и остановились здесь.

10 Они покинули Елим и остановились у Тростникового моря.

11 Они покинули Тростниковое море и остановились в пустыне Син.

12 Они покинули пустыню Син и остановились в Дофке.

13 Они покинули Дофку и остановились в Алуше.

14 Они покинули Алуш и остановились в Рефидиме, где у народа не было воды, чтобы утолить жажду.

15 Они покинули Рефидим и остановились в Синайской пустыне.

16 Они покинули Синайскую пустыню и остановились в Киврот-Тааве.

17 Они покинули Киврот-Тааву и остановились в Хацероте.

18 Они покинули Хацерот и остановились в Ритме.

19 Они покинули Ритму и остановились в Риммон-Фареце.

20 Они покинули Риммон-Фарец и остановились в Ливне.

21 Они покинули Ливну и остановились в Риссе.

22 Они покинули Риссу и остановились в Кеелате.

23 Они покинули Кеелат и остановились у горы Шафер.

24 Они покинули гору Шафер и остановились в Хараде.

25 Они покинули Хараду и остановились в Макелоте.

26 Они покинули Макелот и остановились в Тахате.

27 Они покинули Тахат и остановились в Терахе.

28 Они покинули Терах и остановились в Митеке.

29 Они покинули Митеку и остановились в Хашмоне.

30 Они покинули Хашмону и остановились в Мосероте.

31 Они покинули Мосерот и остановились в Бене-Яакане.

32 Они покинули Бене-Яакан и остановились в Хор-Гидгаде.

33 Они покинули Хор-Гидгад и остановились в Иотвате.

34 Они покинули Иотват и остановились в Авроне.

35 Они покинули Аврон и остановились в Эцион-Гевере.

36 Они покинули Эцион-Гевер и остановились в Кадеше, в пустыне Цин.

37 Они покинули Кадеш и остановились у горы Ор, на границе Эдома. 38 По повелению Вечного священнослужитель Хорун поднялся на гору Ор и умер там в первый день пятого месяца (в середине лета), в сороковой год после того, как исроильтяне ушли из Египта. 39 Хоруну было сто двадцать три года, когда он умер на горе Ор.

40 Ханонский царь Арада, расположенного в Негеве ханонском, услышал, что идут исроильтяне.

41 Они покинули гору Ор и остановились в Салмоне. 42 Они покинули Салмону и остановились в Пуноне.

43 Они покинули Пунон и остановились в Овоте.

44 Они покинули Овот и остановились в Ийе-Авариме, на землях Моава.

45 Они покинули Ийе-Аварим и остановились в Дивон-Гаде.

46 Они покинули Дивон-Гад и остановились в Алмон-Дивлатаиме.

47 Они покинули Алмон-Дивлатаим и остановились в горах Аварим, рядом с Нево.

48 Они покинули горы Аварим и остановились на равнинах Моава у реки Иордана напротив города Иерихона. 49 На равнинах Моава они остановились вдоль Иордана от Бет-Иешимота до Авель-Шиттима.

50 На равнинах Моава у реки Иордана, напротив города Иерихона, Вечный сказал Мусо:

51 – Говори с исроильтянами и скажи им: «Когда вы перейдёте через Иордан в Ханон, 52 то прогоните всех жителей этой земли. Сокрушите их каменных и литых идолов и разорите их капища на возвышенностях. 53 Завладейте этой землёй и поселитесь в ней, потому что Вечный отдал эту землю вам во владение. 54 Разделите землю по жребию между кланами. Большему клану дайте больший надел, а меньшему – меньший. Что выпадет им по жребию, то и будет их. Разделите землю между родами. 55 Если вы не прогоните обитателей этой земли, то те, кому вы дадите остаться, станут у вас как шипы в глазах и колючки в боку. Они лишат вас покоя на этой земле, в которой вы будете жить. 56 Тогда Я сделаю с вами то, что собираюсь сделать с ними».

Notas al pie

  1. Чис 33:3 Букв.: «под высокой рукою», т. е. под защитой Вечного.