กันดารวิถี 30 TNCV - Чис 30 CARST

กันดารวิถี
Elegir capítulo 30

Thai New Contemporary Bible

กันดารวิถี 30

คำปฏิญาณ

1โมเสสแจ้งหัวหน้าเผ่าต่างๆ ของอิสราเอลว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาดังนี้คือ ผู้ใดถวายปฏิญาณต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือลั่นวาจาสาบานว่าจะทำสิ่งใด ก็อย่าผิดคำปฏิญาณให้เขาทำตามที่ลั่นวาจาไว้ทุกประการ

“หญิงสาวคนใดที่ยังอยู่ในการปกครองของบิดาและกล่าวปฏิญาณต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือกล่าวคำสาบาน และบิดาของนางได้ยินนางกล่าวปฏิญาณหรือคำสาบานนั้น แต่เขาไม่ได้ทักท้วงอะไร คำปฏิญาณหรือคำสาบานทุกประการของนางก็ยังมีผลอยู่ แต่หากบิดาของนางได้ยินและคัดค้านคำปฏิญาณหรือคำสาบานนั้นก็เป็นโมฆะ องค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงถือโทษนางเนื่องจากบิดาของนางคัดค้าน

“หากนางแต่งงานหลังจากที่ได้กล่าวปฏิญาณหรือพลั้งปากสาบานโดยไม่ยั้งคิด และสามีของนางได้ทราบคำปฏิญาณนั้นในภายหลังและไม่ได้ทักท้วงอะไร คำปฏิญาณหรือคำสาบานของนางก็ยังคงมีผลอยู่ แต่หากสามีของนางได้ทราบและคัดค้านคำปฏิญาณหรือวาจาพลั้งปากของนางนั้นก็เป็นโมฆะ และองค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงถือโทษนาง

“แต่คำปฏิญาณหรือคำสาบานของหญิงม่ายหรือหญิงที่ถูกหย่าร้างจะยังมีผลบังคับ

10 “หากหญิงที่อยู่กินกับสามีกล่าวคำปฏิญาหรือคำสาบานผูกมัดตัวเอง 11 และสามีของนางได้ยินคำปฏิญาณนั้น แต่ไม่ได้คัดค้านหรือทักท้วงอะไร คำปฏิญาณหรือคำสาบานทุกประการก็ยังคงมีผลอยู่ 12 แต่หากสามีของนางได้ยินแล้วคัดค้านคำปฏิญาณหรือคำสาบานจากปากของนางถือเป็นโมฆะ และองค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงถือโทษนาง 13 ฉะนั้นสามีของนางอาจจะรับรองคำปฏิญาณหรือทำให้เป็นโมฆะก็ได้ 14 แต่หากเขาไม่ได้พูดอะไรนับตั้งแต่ที่เขาได้ยิน ให้ถือว่าเขาได้รับรองคำปฏิญาณนั้นแล้ว การที่เขาไม่ได้กล่าวทักท้วงใดๆ ให้ถือเป็นการยืนยันรับรองคำปฏิญาณหรือคำสาบานนั้นๆ 15 แต่ถ้าเขามากล่าวทักท้วงในภายหลัง เขาจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดของนาง”

16 ทั้งหมดนี้คือระเบียบซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่โมเสสเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสามีกับภรรยา และบิดากับบุตรสาวในปกครอง

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Чис 30

Правила об обетах

1Мусо сказал исроильтянам всё, что повелел ему Вечный.

Мусо сказал главам родов Исроила:

– Так повелел Вечный:

Если человек даст обет Вечному или свяжет себя зароком, то пусть не нарушает своего слова, но выполняет всё, что сказал.

Если молодая девушка, которая ещё живёт в доме отца, даст обет Вечному или свяжет себя зароком, а её отец услышит про обет или зарок, но ничего ей не скажет, то все её обеты и всякий зарок, которым она связала себя, останутся в силе. Но если, услышав об этом, отец запретит ей, то ни один из её обетов или зароков, которыми она связала себя, не останется в силе; Вечный простит ей, потому что ей запретил отец.

Если она выйдет замуж, будучи связана обетом или опрометчивым словом своих уст, а её муж услышит об этом, но услышав, ничего ей не скажет, то её обеты и зароки, которыми она связала себя, останутся в силе. Но если, услышав об этом, муж запретит ей, то он отменит обет или опрометчивое слово её уст, которыми она связала себя, и Вечный простит ей.

10 Но всякий обет, которым свяжет себя вдова или разведённая женщина, остаётся в силе.

11 Если женщина, живущая с мужем, даст обет или, поклявшись, свяжет себя зароком, 12 а муж услышит об этом, но услышав, ничего ей не скажет и не запретит, то все её обеты и зароки, которыми она связала себя, останутся в силе. 13 Но если, услышав о них, муж отменит их, то ни один из обетов или зароков, которые сошли с её уст, не останется в силе: муж отменил их, и Вечный простит ей. 14 Муж может подтвердить или отменить любой её обет или зарок смирять себя[a]. 15 Но если муж день за днём не будет ей ничего говорить, то он этим подтвердит все обеты и зароки, которыми она себя связала. Он подтверждает их, когда ничего не говорит ей, слыша о них. 16 Если он отменит их через некоторое время после того, как услышит о них, то он будет в ответе за её вину.

17 Таковы установления, которые Вечный дал Мусо, об отношениях между мужем и женой, между отцом и молодой дочерью, которая ещё живёт в его доме.

Notas al pie

  1. Чис 30:14 Или: «поститься».