กันดารวิถี 28 TNCV - Чис 28 CARST

กันดารวิถี
Elegir capítulo 28

Thai New Contemporary Bible

กันดารวิถี 28

เครื่องบูชาประจำวัน

1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า “จงแจ้งประชากรอิสราเอลว่า ‘จงใส่ใจที่จะนำเครื่องบูชามาถวายเราตามเวลาที่กำหนด เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่เราพอใจ’ จงบอกเขาว่า ‘เครื่องบูชาด้วยไฟที่เจ้านำมาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้านั้นประกอบด้วยลูกแกะอายุหนึ่งขวบซึ่งไม่มีตำหนิ วันละสองตัว เป็นเครื่องเผาบูชาประจำวัน ตัวหนึ่งถวายตอนเช้า อีกตัวหนึ่งถวายตอนพลบค่ำ และถวายธัญบูชาควบคู่คือแป้งโม่ละเอียดประมาณ 2 ลิตร[a]เคล้าน้ำมันมะกอกประมาณ 1 ลิตร[b] นี่เป็นเครื่องเผาบูชาที่กำหนดไว้ที่ภูเขาซีนาย ให้ถวายเป็นประจำ เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัย เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า เครื่องดื่มบูชาที่ถวายควบคู่กับลูกแกะแต่ละตัวนั้นคือเหล้าประมาณ 1 ลิตร ให้รินเครื่องดื่มบูชานี้ต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้า ในสถานนมัสการ จงถวายลูกแกะตัวที่สองในตอนพลบค่ำควบคู่กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาอย่างเดียวกับในตอนเช้า เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัย

เครื่องบูชาสำหรับวันสะบาโต

“ ‘ในวันสะบาโต จงถวายลูกแกะอายุหนึ่งขวบไม่มีตำหนิสองตัว ควบคู่กับเครื่องดื่มบูชาและธัญบูชาคือแป้งโม่ละเอียดประมาณ 4.5 ลิตร[c]เคล้าน้ำมัน 10 เป็นเครื่องเผาบูชาสำหรับทุกวันสะบาโต นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาและเครื่องดื่มบูชาตามปกติ

เครื่องบูชาประจำทุกเดือน

11 “ ‘ทุกวันต้นเดือนจงถวายเครื่องเผาบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า โดยใช้วัวหนุ่มสองตัว แกะผู้หนึ่งตัว และลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบเจ็ดตัว ทั้งหมดล้วนไม่มีตำหนิ 12 เจ้าต้องถวายธัญบูชาคือ ถวายแป้งโม่ละเอียดเคล้าน้ำมันประมาณ 6.5 ลิตร[d]ควบคู่กับวัวหนุ่มแต่ละตัว ถวายประมาณ 4.5 ลิตรควบคู่กับแกะผู้ 13 และถวายประมาณ 2 ลิตร[e]ควบคู่กับลูกแกะแต่ละตัว นี่เป็นเครื่องเผาบูชา เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัย เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า 14 เครื่องดื่มบูชาควบคู่กับวัวคือเหล้าองุ่นประมาณ 2 ลิตร[f]ควบคู่กับแกะคือ เหล้าองุ่นประมาณ 1.2 ลิตร[g]และควบคู่กับลูกแกะแต่ละตัวคือเหล้าองุ่นประมาณ 1 ลิตร นี่เป็นเครื่องเผาบูชาที่ถวายทุกเดือนในวันขึ้นหนึ่งค่ำตลอดทั้งปี 15 และถวายแพะผู้แด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาตามปกติควบคู่กับเครื่องดื่มบูชา

เทศกาลปัสกา

16 “ ‘ในวันที่สิบสี่ของเดือนที่หนึ่ง จงถือเทศกาลปัสกาขององค์พระผู้เป็นเจ้า 17 ในวันที่สิบห้าของเดือนเดียวกันเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลโดยการรับประทานขนมปังไม่ใส่เชื้อตลอดเจ็ดวัน 18 ในวันแรกของเทศกาล จงจัดการประชุมนมัสการศักดิ์สิทธิ์และอย่าทำงานในวันนั้น 19 เจ้าต้องถวายเครื่องบูชาด้วยไฟแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเครื่องเผาบูชาคือวัวหนุ่มสองตัว แกะผู้หนึ่งตัว และลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบเจ็ดตัว ทั้งหมดล้วนไม่มีตำหนิ 20 ถวายธัญบูชาคือแป้งโม่ละเอียดประมาณ 6.5 ลิตรเคล้าน้ำมันควบคู่กับวัวแต่ละตัว แป้งประมาณ 4.5 ลิตรควบคู่กับแกะผู้ 21 และแป้งประมาณ 2 ลิตรควบคู่กับลูกแกะแต่ละตัว 22 จงถวายแพะผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปเพื่อลบบาปของเจ้าด้วย 23 เครื่องบูชาเหล่านี้จะถวายเพิ่มเติมจากเครื่องเผาบูชาประจำวันที่ถวายตอนเช้า 24 ทุกวันตลอดสัปดาห์ของเทศกาลนี้ จงเตรียมอาหารเหล่านี้ เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัย เพิ่มเติมจากเครื่องเผาบูชาและเครื่องดื่มบูชาประจำวัน 25 ในวันที่เจ็ดให้จัดประชุมนมัสการศักดิ์สิทธิ์และอย่าทำงาน

เทศกาลแห่งสัปดาห์

26 “ ‘ในวันถวายผลแรก เมื่อเจ้านำเครื่องบูชาที่เป็นเมล็ดข้าวใหม่ในช่วงเทศกาลแห่งสัปดาห์มาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้านั้น จงจัดการประชุมนมัสการศักดิ์สิทธิ์และอย่าทำงาน 27 จงถวายวัวหนุ่มสองตัว แกะผู้หนึ่งตัว และลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบเจ็ดตัวเป็นเครื่องเผาบูชา เป็นกลิ่นหอมที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัย 28 พร้อมด้วยธัญบูชาคือแป้งโม่ละเอียดประมาณ 6.5 ลิตรเคล้าน้ำมันควบคู่กับวัวแต่ละตัว ถวายแป้งประมาณ 4.5 ลิตรควบคู่กับแกะผู้ 29 และถวายแป้งประมาณ 2 ลิตรควบคู่กับลูกแกะแต่ละตัว 30 และจงถวายแพะผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปสำหรับเจ้า 31 นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาที่ถวายเป็นประจำและธัญบูชา จงถวายเครื่องดื่มบูชาด้วย เจ้าต้องแน่ใจว่าสัตว์ที่นำมาถวายนั้นไม่มีตำหนิใดๆ เลย

Notas al pie

 1. 28:5 ภาษาฮีบรูว่า หนึ่งในสิบเอฟาห์ เช่นเดียวกับข้อ 21 และ 29
 2. 28:5 ภาษาฮีบรูว่า หนึ่งในสี่ฮิน เช่นเดียวกับข้อ 7 และ 14
 3. 28:9 ภาษาฮีบรูว่า สองในสิบเอฟาห์ เช่นเดียวกับข้อ 12,20 และ 28
 4. 28:12 ภาษาฮีบรูว่า สามในสิบเอฟาห์ เช่นเดียวกับข้อ 20 และ 28
 5. 28:13 ภาษาฮีบรูว่า หนึ่งในสิบเอฟาห์
 6. 28:14 ภาษาฮีบรูว่า ครึ่งฮิน
 7. 28:14 ภาษาฮีบรูว่า หนึ่งในสามฮิน

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Чис 28

Ежедневные жертвоприношения

1Вечный сказал Мусо:

– Дай исроильтянам повеление, скажи им: «Следите, чтобы приносили Мне в должное время пищу для Моих огненных жертв, чьё благоухание приятно Мне». Скажи им: «Вот огненная жертва, которую вы должны совершать Вечному: два годовалых ягнёнка без изъяна для постоянного всесожжения ежедневно, одного утром, а другого вечером, вместе с хлебным приношением из полутора килограммов[a] лучшей муки, смешанной с одним литром[b] оливкового масла. Это постоянное всесожжение, принятое у горы Синай, приятное благоухание, огненная жертва Вечному. Пусть с каждым ягнёнком совершается жертвенное возлияние из одного литра вина. Выливайте жертвенное возлияние Вечному у святилища. Другого ягнёнка приносите вечером с таким же хлебным приношением и жертвенным возлиянием, как и утром. Это огненная жертва, благоухание, приятное Вечному.

Субботние приношения

В субботу приносите двух годовалых ягнят без изъяна с жертвенными возлияниями при них и хлебным приношением из трёх килограммов[c] лучшей муки, смешанной с маслом. 10 Таково всесожжение на каждую субботу, не считая постоянного всесожжения с жертвенным возлиянием при нём.

Ежемесячные приношения

11 В первый день каждого месяца приносите Вечному всесожжение из двух молодых быков, одного барана и семи годовалых ягнят без изъяна. 12 Хлебное приношение при каждом быке пусть будет из четырёх с половиной килограммов лучшей муки, смешанной с маслом; при баране – из трёх килограммов лучшей муки, смешанной с маслом; 13 а при ягнёнке – из полутора килограммов[d] лучшей муки, смешанной с маслом. Это для всесожжения, приятного благоухания, огненной жертвы Вечному. 14 Жертвенное возлияние при каждом быке пусть будет из двух литров: при баране – из одного литра с четвертью; а при ягнёнке – из одного литра[e] вина. Это ежемесячное всесожжение, которое нужно совершать каждое новолуние[f] круглый год. 15 Кроме постоянного всесожжения с положенным жертвенным возлиянием нужно приносить Вечному одного козла в жертву за грех.

Праздник Освобождения и праздник Пресных хлебов

16 В четырнадцатый день первого месяца (ранней весной) будет жертвенное приношение исроильтян Вечному в память об их освобождении от египетского гнёта. 17 На следующий день пусть будет праздник; семь дней ешьте пресный хлеб. 18 В первый день созывайте священное собрание и не занимайтесь ничем из обычных дел. 19 Приносите Вечному огненную жертву, всесожжение из двух молодых быков, одного барана и семи годовалых ягнят без изъяна. 20 При каждом быке приносите хлебное приношение из четырёх с половиной килограммов лучшей муки, смешанной с маслом; при баране – из трёх килограммов; 21 а при каждом из семи ягнят – из полутора килограммов. 22 Прибавляйте одного козла в жертву за грех, для вашего очищения. 23 Приносите это, не считая постоянного утреннего всесожжения. 24 Так же приносите ежедневно, семь дней, пищу для огненной жертвы, благоухания, приятного Вечному. Его нужно приносить сверх постоянного всесожжения с положенным жертвенным возлиянием. 25 На седьмой день созывайте священное собрание и не занимайтесь ничем из обычных дел.

Праздник Жатвы

26 В день первых плодов, когда вы совершаете Вечному приношение из нового зерна на празднике Жатвы, созывайте священное собрание и не занимайтесь ничем из обычных дел. 27 Приносите всесожжение из двух молодых быков, одного барана и семи годовалых ягнят для благоухания, приятного Вечному. 28 Пусть хлебное приношение при каждом быке будет из четырёх с половиной килограммов лучшей муки, смешанной с маслом; при баране – из трёх килограммов; 29 а при каждом из семи ягнят – из полутора килограммов. 30 Прибавляйте одного козла для вашего очищения. 31 Приносите это с положенными жертвенными возлияниями сверх постоянного всесожжения с положенным хлебным приношением. Пусть животные для жертвы будут у вас без изъяна.

Notas al pie

 1. Чис 28:5 Букв.: «одна десятая ефы».
 2. Чис 28:5 Букв.: «четверть гина», также в ст. 7.
 3. Чис 28:9 Букв.: «две десятых ефы».
 4. Чис 28:13 Букв.: «три десятых ефы… две десятых ефы… одна десятая ефы»; также в ст. 20-21, 28-29; 29:3-4, 9-10, 14-15.
 5. Чис 28:14 Букв.: «полгина… треть гина… четверть гина».
 6. Чис 28:14 Исроильтяне, пользовавшиеся лунным календарём, праздновали начало каждого месяца, которое совпадало с новолунием.