กันดารวิถี 22 TNCV - Чис 22 CARST

กันดารวิถี
Elegir capítulo 22

Thai New Contemporary Bible

กันดารวิถี 22

บาลาคและบาลาอัม

1แล้วประชากรอิสราเอลเดินทางมาถึงที่ราบโมอับ และตั้งค่ายพักริมแม่น้ำจอร์แดน ตรงข้ามเมืองเยรีโค

ฝ่ายบาลาคบุตรศิปโปร์ได้เห็นการทั้งปวงซึ่งอิสราเอลทำแก่ชาวอาโมไรต์ และโมอับหวาดผวาเนื่องจากอิสราเอลมีกำลังคนมากมาย โมอับคร้ามกลัวชนอิสราเอลอย่างยิ่ง

ชาวโมอับจึงหารือกับบรรดาผู้นำมีเดียนว่า “ฝูงชนนี้จะมากลืนกินทุกอย่างเหมือนวัวกินหญ้า”

ดังนั้นบาลาคบุตรศิปโปร์ผู้เป็นกษัตริย์โมอับในเวลานั้น จึงส่งผู้สื่อสารไปเรียกตัวบาลาอัมบุตรเบโอร์ ซึ่งอยู่ที่เปโธร์บ้านเกิดเมืองนอนของเขาใกล้แม่น้ำยูเฟรติส กษัตริย์บาลาคกล่าวว่า

“ชนชาติหนึ่งออกมาจากอียิปต์ แห่กันมามืดฟ้ามัวดินและมาประชิดแดนข้าพเจ้าแล้ว โปรดมาแช่งคนเหล่านี้ให้เราด้วยเพราะพวกเขาแข็งแกร่งเกินกำลังของเรา เผื่อว่าเราจะได้ขับไล่พวกเขาออกจากดินแดน เพราะเราทราบมาว่าทุกคนที่ท่านอวยพรก็ได้รับพร ส่วนคนที่ท่านสาปแช่งก็ต้องคำสาป”

เหล่าผู้อาวุโสของโมอับและมีเดียนจึงจากไปและนำเงินค่าคำสาปไปด้วย เมื่อมาพบบาลาอัม ก็แจ้งตามที่บาลาคกล่าว

บาลาอัมกล่าวว่า “เชิญพักค้างคืนที่นี่ก่อน แล้วข้าพเจ้าจะนำคำตอบที่องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานมาให้” ดังนั้นพวกเจ้านายแห่งโมอับจึงพักอยู่ด้วย

พระเจ้าเสด็จมาหาบาลาอัมและตรัสถามว่า “คนเหล่านี้ที่อยู่กับเจ้าเป็นใคร?”

10 บาลาอัมทูลพระเจ้าว่า “บาลาคบุตรศิปโปร์กษัตริย์แห่งโมอับส่งข่าวมาว่า 11 ‘ชนชาติหนึ่งที่ออกมาจากอียิปต์อย่างมืดฟ้ามัวดิน บัดนี้ขอเชิญท่านไปสาปแช่งพวกเขาให้เรา เผื่อว่าเราจะสามารถสู้รบและขับไล่พวกเขาออกไปได้’ ”

12 แต่พระเจ้าตรัสกับบาลาอัมว่า “อย่าไปกับพวกนั้น เจ้าจะสาปแช่งคนเหล่านั้นไม่ได้เพราะพวกเขาได้รับพรแล้ว”

13 เช้าวันรุ่งขึ้นบาลาอัมลุกขึ้นและบอกเจ้านายที่บาลาคส่งมาว่า “กลับไปประเทศของพวกท่านเถิด เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้ข้าพเจ้าไปกับพวกท่าน”

14 ดังนั้นเจ้านายชาวโมอับจึงกลับไปรายงานบาลาคว่า “บาลาอัมไม่ยอมมากับพวกเรา”

15 บาลาคพยายามอีกครั้ง โดยส่งกองเกียรติยศยิ่งกว่าครั้งก่อนมา 16 พวกเขามาแจ้งบาลาอัมว่า

“บาลาคบุตรศิปโปร์กล่าวว่า อย่าให้มีสิ่งใดมาขัดขวางไม่ให้ท่านมาหาเรา 17 เพราะเราจะตอบแทนท่านอย่างงาม และทำตามทุกอย่างที่ท่านบอก มาแช่งชนชาตินี้ให้เราเถิด”

18 แต่บาลาอัมตอบว่า “แม้บาลาคจะยกปราสาทที่เต็มไปด้วยเงินและทองให้ ข้าพเจ้าก็ไม่อาจทำสิ่งใดนอกเหนือพระบัญชาของพระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพเจ้าได้ ไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ 19 เอาเถอะ เชิญค้างคืนที่นี่ก่อน ข้าพเจ้าจะดูว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะตรัสอะไรเพิ่มเติมบ้างหรือไม่”

20 คืนนั้นพระเจ้าเสด็จมาตรัสกับบาลาอัมว่า “ในเมื่อคนเหล่านี้มาเรียกเจ้า ก็จงไปกับเขา แต่จงทำตามที่เราสั่งเท่านั้น”

ลาของบาลาอัม

21 ครั้นรุ่งเช้าบาลาอัมก็ลุกขึ้นผูกอานลาไปกับพวกเจ้านายของโมอับ 22 แต่พระเจ้าทรงพระพิโรธบาลาอัม ทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้ามายืนดักอยู่กลางถนนเพื่อขัดขวางเขา บาลาอัมขี่ลาไปและมีคนรับใช้สองคนไปด้วย 23 เมื่อลาเห็นทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้ายืนถือดาบอยู่กลางทาง ก็เบี่ยงออกนอกทางเข้าไปในทุ่งนา แต่บาลาอัมตีลาเพื่อบังคับให้มันกลับเข้าทางเดิม

24 จากนั้นทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้ามายืนอยู่ตรงทางแคบระหว่างกำแพงรั้วสวนองุ่นสองฟาก 25 เมื่อลาเห็นทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็เบียดตัวชิดรั้วทำให้เท้าของบาลาอัมกระแทกกับกำแพงรั้ว เขาจึงตีลาอีก

26 แล้วทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้าล่วงหน้าไปและยืนอยู่ตรงที่แคบซึ่งลาไม่สามารถจะหันไปทางไหนได้เลย 27 เมื่อลาเห็นทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็หมอบลงโดยที่บาลาอัมยังนั่งอยู่บนหลัง เขาจึงโกรธและเอาไม้เท้าตีลาอีก 28 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดปากลา ลาจึงพูดกับบาลาอัมว่า “ข้าพเจ้าทำอะไรท่านหรือจึงมาตีข้าพเจ้าถึงสามครั้ง?”

29 บาลาอัมตอบว่า “ก็เจ้าน่ะสิ ทำให้เรากลายเป็นอ้ายงั่ง! ถ้าเรามีดาบสักเล่มอยู่ในมือ เราจะฆ่าเจ้าเสียเดี๋ยวนี้”

30 ลากล่าวกับบาลาอัมว่า “ข้าพเจ้าไม่ใช่ลาของท่านซึ่งท่านขี่มาจนถึงตอนนี้หรือ? ข้าพเจ้าเคยทำกับท่านเช่นนี้มาก่อนหรือเปล่า?”

เขาตอบว่า “ไม่เคย”

31 แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดตาของบาลาอัม เขาเห็นทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้ายืนถือดาบอยู่กลางทาง เขาก็ทรุดกายและหมอบกราบซบหน้าลง

32 ทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้าถามว่า “เหตุใดเจ้าจึงตีลาถึงสามครั้ง? เรามาขัดขวางเจ้าเพราะเจ้ากำลังผลีผลามออกไปนอกลู่นอกทาง[a] 33 ลาเห็นเรา แล้วก็หลบเลี่ยงไปถึงสามครั้ง ไม่เช่นนั้นเราคงประหารเจ้าแน่นอน และปล่อยให้ลารอดชีวิตไป”

34 บาลาอัมกล่าวกับทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่า “ข้าพเจ้าได้ทำบาปแล้ว ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าท่านยืนอยู่กลางทางเพื่อขัดขวางข้าพเจ้า ถ้าท่านไม่อยากให้ข้าพเจ้าไป ข้าพเจ้าก็จะกลับ”

35 ทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้ากล่าวกับบาลาอัมว่า “จงไปกับคนเหล่านี้เถิด แต่จงพูดตามที่เราสั่งเท่านั้น” ดังนั้นบาลาอัมจึงไปกับพวกเจ้านายที่บาลาคส่งมา

36 เมื่อบาลาคได้ยินว่าบาลาอัมกำลังมาก็ออกมาพบที่ชายแดน คือที่เมืองของชาวโมอับ ริมแม่น้ำอารโนน 37 บาลาคกล่าวกับบาลาอัมว่า “เราส่งคนไปเชิญท่านมาโดยด่วนไม่ใช่หรือ? เหตุใดท่านจึงไม่ยอมมา? เราไม่สามารถปูนบำเหน็จแก่ท่านหรือ?”

38 บาลาอัมตอบว่า “ข้าพเจ้ามาแล้วก็จริง แต่ไม่อาจพูดอะไรได้ ต้องพูดแต่สิ่งที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ในปากของข้าพเจ้าเท่านั้น”

39 แล้วบาลาอัมก็ร่วมทางไปกับบาลาคถึงที่คีริยาทหุโซท 40 บาลาคเอาวัวและแกะถวายบูชา และยกบางส่วนให้บาลาอัมกับเหล่าเจ้านายที่มาด้วย 41 วันรุ่งขึ้นบาลาคพาบาลาอัมขึ้นไปบนบาโมทบาอัลซึ่งเขามองลงมาเห็นประชากรอิสราเอลบางส่วน

Notas al pie

  1. 22:32 ในภาษาฮีบรูข้อความนี้มีความหมายไม่ชัดเจน

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Чис 22

Валак призывает Валаама

1Исроильтяне двинулись на равнины Моава и остановились у реки Иордана напротив города Иерихона. Валак, сын Циппора, царь Моава, увидел всё, что Исроил сделал с аморреями. Моавитяне очень испугались народа, потому что их было очень много. Они были полны ужаса перед исроильтянами. Моавитяне сказали старейшинам Мадиана:

– Эта толпа съест всё вокруг нас, как вол траву на поле.

И Валак, сын Циппора, который был в то время царём Моава, послал вестников за Валаамом, сыном Беора, в город Пефор, что на реке Евфрате, в его родную землю. Валак сказал:

– Из Египта вышел народ, который покрыл лицо земли и поселился рядом со мной. Прошу, приди и прокляни мне этот народ, потому что он слишком силён для меня. Может быть, тогда я смогу разбить их и прогнать из страны. Я ведь знаю, что все, кого ты благословляешь, – благословенны, а кого проклинаешь – прокляты.

Старейшины Моава и Мадиана тронулись в путь, взяв с собой плату за чародейство. Придя к Валааму, они передали ему всё, что сказал Валак.

– Переночуйте здесь, – сказал им Валаам, – и я передам вам ответ, который даст мне Вечный.

Моавские вожди остались у него.

Всевышний явился к Валааму и спросил:

– Кто эти люди, которые у тебя?

10 Валаам сказал Всевышнему:

– Валак, сын Циппора, царь Моава, прислал сказать мне: 11 «Народ, который вышел из Египта, покрыл лицо земли. Приди и прокляни мне их. Может быть, тогда я смогу сразиться с ними и прогнать их».

12 Всевышний сказал Валааму:

– Не ходи с ними. Не проклинай этот народ, потому что он благословен.

13 На следующее утро Валаам встал и сказал вождям Валака:

– Ступайте в свою страну. Вечный отказался отпустить меня с вами.

14 Моавские вожди вернулись к Валаку и сказали:

– Валаам отказался пойти с нами.

15 Валак послал других вождей, которых было больше, и они были знатнее первых. 16 Они пришли к Валааму и сказали:

– Так говорит Валак, сын Циппора: «Не откажись прийти ко мне. 17 Я щедро вознагражу тебя и сделаю всё, что ты скажешь. Приди, прокляни мне этот народ».

18 Но Валаам ответил вождям Валака:

– Даже если бы Валак предлагал мне свой дворец, полный серебра и золота, я не смог бы сделать ничего вопреки повелению Вечного, моего Бога. 19 Впрочем, останьтесь здесь на ночь, как те другие, а я узнаю, что ещё скажет мне Вечный.

20 В ту ночь Всевышний явился к Валааму и сказал:

– Раз эти люди пришли, чтобы призвать тебя, вставай и иди с ними, но делай лишь то, что Я тебе скажу.

Ослица Валаама

21 Валаам встал утром, оседлал ослицу и пошёл с вождями Моава. 22 Но Всевышний разгневался, когда он пошёл,[a] и Ангел Вечного[b] встал на дороге, чтобы помешать ему. Валаам ехал на ослице, и с ним были двое его слуг. 23 Когда ослица увидела Ангела Вечного, Который стоял на дороге с обнажённым мечом в руке, она свернула с дороги в поле. Валаам стал бить её, чтобы вернуть на дорогу.

24 Тогда Ангел Вечного встал на узкой тропе между двумя виноградниками, где по обе стороны дороги были стены. 25 Увидев Ангела Вечного, ослица прижалась к стене и придавила ногу Валаама. Он стал бить её снова.

26 Тогда Ангел Вечного перешёл вперёд и встал в тесном месте, где нельзя было повернуть ни вправо, ни влево. 27 Увидев Ангела Вечного, ослица легла под Валаамом, а он разгневался и стал бить её палкой. 28 Тогда Вечный дал ослице дар речи, и она сказала Валааму:

– Что я тебе сделала, что ты три раза подряд избил меня?

29 Валаам ответил ослице:

– Ты издевалась надо мной! Будь у меня в руке меч, я бы сейчас убил тебя.

30 Ослица сказала Валааму:

– Разве я не твоя ослица, на которой ты ездил всегда до этого дня? Была ли у меня привычка поступать так с тобой?

– Нет, – ответил он.

31 Тогда Вечный открыл Валааму глаза, и он увидел Ангела Вечного, Который стоял на дороге с обнажённым мечом. Валаам поклонился, пав на лицо своё.

32 Ангел Вечного спросил его:

– За что ты три раза подряд бил ослицу? Я пришёл сюда, чтобы помешать тебе, потому что твой путь не угоден Мне. 33 Ослица увидела Меня и сворачивала от Меня три раза подряд. Если бы она не сворачивала, то Я бы уже убил тебя, а её пощадил.

34 Валаам сказал Ангелу Вечного:

– Я согрешил. Я не знал, что Ты стоишь на дороге, чтобы помешать мне. Но теперь, если Ты недоволен, я пойду назад.

35 Ангел Вечного сказал Валааму:

– Иди с этими людьми, но говори лишь то, что Я тебе скажу.

И Валаам пошёл с вождями Валака. 36 Услышав, что идёт Валаам, Валак вышел встретить его к моавскому городу на арнонской границе, на краю своей земли. 37 Валак сказал Валааму:

– Разве я не посылал, чтобы призвать тебя? Почему ты не приходил ко мне? Разве я не в силах вознаградить тебя?

38 – Вот, я и пришёл к тебе, – ответил Валаам. – Но в силах ли я сказать хоть что-то? Я должен говорить лишь то, что велит мне Всевышний.

39 Валаам пошёл с Валаком в город Кириат-Хуцот. 40 Валак принёс в жертву волов и овец и послал часть мяса Валааму и вождям, которые были с ним.

Первое пророчество Валаама

41 На следующее утро Валак взял Валаама на Бамот-Баал («высоты Баала»)[c], и оттуда он увидел часть исроильского народа.

Notas al pie

  1. Чис 22:22 Скорее всего, гнев Всевышнего был вызван тем, какие мотивы двигали Валаамом. Им руководила жажда наживы (см. 2 Пет. 2:15; Иуда 1:11), что, конечно же, не могло быть угодно Всевышнему.
  2. Чис 22:22 Ангел Вечного – этот особенный ангел отождествляется с Самим Вечным. Многие толкователи видят в Нём явления Исо Масеха до Его воплощения.
  3. Чис 22:41 Капище, где поклонялись лжебогу Баалу.