กันดารวิถี 17 TNCV - 民数记 17 CCB

กันดารวิถี
Elegir capítulo 17

Thai New Contemporary Bible

กันดารวิถี 17

ไม้เท้าของอาโรนแตกหน่อ

1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า “จงสั่งชนอิสราเอล และให้หัวหน้าเผ่าทั้งสิบสองเผ่าเอาไม้เท้าสลักชื่อของตนมาให้เจ้า ไม้เท้าประจำเผ่าเลวีจะสลักชื่ออาโรน เพราะต้องมีไม้เท้าหนึ่งอันสำหรับหัวหน้าเผ่าแต่ละคน จงวางไม้เท้าเหล่านี้หน้าหีบพันธสัญญาในเต็นท์นัดพบที่ซึ่งเรามาพบเจ้า ไม้เท้าของผู้ที่เราเลือกสรรจะแตกหน่อ เราจะได้ไม่ต้องทนฟังเสียงชนอิสราเอลพร่ำบ่นเจ้าตลอดเวลาอีก”

ดังนั้นโมเสสจึงแจ้งชนอิสราเอล แล้วหัวหน้าเผ่าต่างๆ รวมทั้งอาโรนก็นำไม้เท้ามามอบให้โมเสส รวมทั้งหมดสิบสองอัน โมเสสวางไม้เท้าเหล่านี้ต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าในเต็นท์แห่งพันธสัญญา

วันรุ่งขึ้นเมื่อโมเสสเข้าไปในเต็นท์แห่งพันธสัญญา ก็พบว่าไม้เท้าของอาโรนตัวแทนเผ่าเลวีไม่เพียงแตกหน่อเท่านั้น แต่ยังผลิดอกออกผลอัลมอนด์ด้วย โมเสสจึงนำไม้เท้าจากเบื้องหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้ามายังปวงชนอิสราเอล พวกเขาพากันมองดู และแต่ละคนรับไม้เท้าของตนคืนไป

10 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งโมเสสว่า “จงนำไม้เท้าของอาโรนกลับไปวางหน้าหีบพันธสัญญา ให้เก็บรักษาไว้เป็นสิ่งเตือนใจพวกที่ชอบกบฏ ให้เลิกบ่นว่าเราเพื่อพวกเขาจะไม่ต้องตาย” 11 โมเสสก็ปฏิบัติตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาทุกประการ

12 ชนอิสราเอลกล่าวกับโมเสสว่า “เราตายแน่! เราพินาศแน่! เราย่อยยับกันหมดแน่! 13 ใครเฉียดใกล้พลับพลาขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะตาย เราจะต้องตายกันหมดหรืออย่างไร?”

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

民数记 17

亚伦的杖

1耶和华对摩西说: “你叫以色列各支派的首领每人拿一根杖来,共十二根,你要在上面写上他们各人的名字。 你要把亚伦的名字写在利未支派的杖上,每个支派的首领都要有一根杖。 你要把这些杖放在会幕内的约柜前,就是我跟你会面的地方。 谁的杖发芽,谁就是我所拣选的人。这样,我必消除以色列人对你们的埋怨。” 于是,摩西吩咐以色列每个支派的首领把杖都交给他,包括亚伦的杖在内,共十二根。 他把杖放在放约柜的圣幕里——耶和华面前。 第二天,摩西进入约柜所在的圣幕里,看见利未支派亚伦的杖不单发了芽,长了花蕾,还开了花,结出熟杏。 摩西就从耶和华那里拿出所有的杖给以色列人看。他们看后,各位首领便取回自己的杖。 10 耶和华对摩西说:“把亚伦的杖放回约柜前,让叛逆之徒引以为戒。这样,你就可以平息他们对我的怨言,使他们不致灭亡。” 11 摩西照耶和华的吩咐行了。 12 以色列人对摩西说:“完了!我们死定了!我们全死定了! 13 凡走近耶和华圣幕的都要死,我们岂不是全都要灭亡吗?”