กันดารวิถี 13 TNCV - Чис 13 CARST

กันดารวิถี
Elegir capítulo 13

Thai New Contemporary Bible

กันดารวิถี 13

สำรวจคานาอัน

1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า “จงส่งหัวหน้าจากแต่ละเผ่าเข้าไปสำรวจดินแดนคานาอันที่เราจะยกให้ชนอิสราเอล”

ดังนั้นโมเสสจึงส่งพวกเขาออกไปจากถิ่นกันดารปารานตามพระดำรัสสั่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าพวกเขาทั้งหมดเป็นผู้นำของชนอิสราเอล มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชัมมูอาบุตรศักเกอร์จากเผ่ารูเบน

ชาฟัทบุตรโฮรีจากเผ่าสิเมโอน

คาเลบบุตรเยฟุนเนห์จากเผ่ายูดาห์

อิกาลบุตรโยเซฟจากเผ่าอิสสาคาร์

โฮเชยาบุตรนูนจากเผ่าเอฟราอิม

ปัลทีบุตรราฟูจากเผ่าเบนยามิน

10 กัดดีเอลบุตรโสดีจากเผ่าเศบูลุน

11 กัดดีบุตรสุสีจากเผ่ามนัสเสห์

12 อัมมีเอลบุตรเกมัลลีจากเผ่าดาน

13 เสธูร์บุตรมีคาเอลจากเผ่าอาเชอร์

14 นาห์บีบุตรโวฟสีจากเผ่านัฟทาลี

15 เกอูเอลบุตรมาคีจากเผ่ากาด

16 โมเสสส่งคนเหล่านี้ไปสำรวจดินแดน (โมเสสตั้งชื่อให้โฮเชยาบุตรนูนว่า โยชูวา)

17 เมื่อโมเสสส่งพวกเขาไปสำรวจคานาอัน เขากล่าวว่า “จงขึ้นเหนือผ่านเนเกบไปยังดินแดนเทือกเขา 18 ดูว่าดินแดนนั้นเป็นอย่างไร ผู้คนซึ่งอาศัยอยู่ที่นั่นเข้มแข็งหรืออ่อนแอ มีมากหรือน้อย 19 ดินแดนที่อยู่อาศัยเป็นอย่างไร? ดีหรือไม่ดี? บ้านเมืองเป็นเช่นใด? มีกำแพงเมืองหรือมีป้อมปราการหรือไม่? 20 เนื้อดินเป็นอย่างไร? ดินดีหรือไม่? มีต้นไม้มากหรือไม่? จงหาทางเก็บพืชผลของดินแดนนั้นกลับมาให้ดูด้วย” (เวลานั้นเป็นฤดูผลองุ่นสุกรุ่นแรก)

21 เขาเหล่านั้นจึงไปสำรวจดินแดนแถบนั้น ตั้งแต่ถิ่นกันดารศินเรื่อยไปจนถึงเรโหบ ทางที่จะไปยังเลโบฮามัท[a] 22 เขาขึ้นไปถึงเนเกบ ถึงเมืองเฮโบรน (ก่อตั้งขึ้นก่อนเมืองโศอันในอียิปต์เจ็ดปี) เป็นที่ซึ่งอาหิมาน เชชัย และทัลมัย เชื้อสายของอานาคอาศัยอยู่ 23 เมื่อมาถึงหุบเขาเอชโคล์[b] พวกเขาตัดองุ่นพวงมหึมาพวงหนึ่ง ต้องใช้คนถึงสองคนเอาคานสอดหามมา พร้อมด้วยผลทับทิมและผลมะเดื่อ 24 ที่แห่งนั้นได้ชื่อว่าหุบเขาเอชโคล์เพราะพวงองุ่นที่คนอิสราเอลตัดมาจากที่นั่น 25 หลังจากนั้นสี่สิบวัน พวกเขาก็กลับมาจากการสำรวจ

รายงานการสำรวจ

26 พวกเขากลับมาและรายงานโมเสส อาโรนและชุมนุมประชากรอิสราเอลทั้งปวงที่คาเดชในถิ่นกันดารปาราน และนำผลไม้ที่เก็บมาให้ดูด้วย 27 พวกเขารายงานโมเสสว่า “พวกข้าพเจ้าไปถึงดินแดนที่ท่านใช้ให้ไปดู เป็นดินแดนที่อุดมด้วยน้ำนมและน้ำผึ้ง! ดูผลไม้เหล่านี้สิ 28 แต่ผู้คนซึ่งอาศัยอยู่ที่นั่นมีกำลังเข้มแข็งมาก เมืองของเขาก็แสนใหญ่โต มีป้อมกำแพงแน่นหนา มิหนำซ้ำพวกข้าพเจ้ายังเห็นวงศ์วานของอานาคอยู่ที่นั่นด้วย 29 ชาวอามาเลขอาศัยอยู่ในเนเกบ ส่วนชาวฮิตไทต์ ชาวเยบุส และชาวอาโมไรต์อยู่บริเวณเทือกเขาและชาวคานาอันอาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลและลุ่มแม่น้ำจอร์แดน”

30 แต่คาเลบบอกให้ประชากรเงียบต่อหน้าโมเสสและพูดว่า “เราควรจะขึ้นไปยึดดินแดนนี้เป็นกรรมสิทธิ์ เราสามารถเอาชนะได้แน่”

31 แต่คนอื่นๆ คัดค้านว่า “เราสู้พวกเขาไม่ได้หรอก พวกเขาแข็งแกร่งกว่าเรามากนัก” 32 แล้วพวกเขากระจายข่าวในแง่ร้ายในหมู่ชนอิสราเอลเกี่ยวกับดินแดนที่ได้สำรวจมาว่า “ดินแดนที่เราไปสำรวจนั้นกลืนผู้ที่อาศัยอยู่ในนั้น ผู้คนที่เราพบเห็นล้วนแล้วแต่มีรูปร่างสูงใหญ่ 33 เราเห็นคนเนฟิลที่นั่นด้วย (วงศ์วานของอานาคมาจากคนเนฟิล) ในสายตาของเรา เราเป็นเหมือนตั๊กแตนและพวกเขาก็เห็นเช่นนั้นด้วย”

Notas al pie

  1. 13:21 หรือทางที่จะเข้าสู่ฮามัท
  2. 13:23 แปลว่าพวงผลเช่นเดียวกับข้อ 24

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Чис 13

Разведка в Ханоне

1Затем народ покинул Хацерот и разбил лагерь в пустыне Паран.

Вечный сказал Мусо:

– Пошли людей разведать землю Ханона, которую Я отдаю исроильтянам. Из каждого рода пошли по одному вождю.

Мусо послал их из пустыни Паран, как повелел Вечный. Все они были вождями исроильтян. Вот их имена:

из рода Рувима – Шаммуа, сын Заккура;

из рода Шимона – Шафат, сын Хори;

из рода Иуды – Халев, сын Иефоннии;

из рода Иссокора – Игал, сын Юсуфа;

из рода Ефраима – Осия, сын Нуна;

10 из рода Вениамина – Палти, сын Рафу;

11 из рода Завулона – Гаддиил, сын Соди;

12 из рода Юсуфа через Манассу – Гадди, сын Суси;

13 из рода Дона – Аммиил, сын Гемалли;

14 из рода Ошера – Сетур, сын Микаила;

15 из рода Неффалима – Нахби, сын Вофси;

16 из рода Гада – Геуил, сын Махи.

17 Таковы имена тех, кого Мусо послал разведать землю. (Мусо дал Осии («спасение»), сыну Нуна, имя Иешуа («Вечный – спасение»).)[a]

18 Посылая их разведать Ханон, Мусо сказал:

– Идите через Негев в нагорья. 19 Посмотрите, что это за земля и что за народ живёт там, силён он или слаб, мал или велик? 20 Какова земля на которой он живёт, хорошая или плохая? В каких городах он живёт: без стен они или укреплены? 21 Какова там почва, плодородная или бесплодная? Есть там деревья или нет? Будьте смелы, возьмите с собой плодов этой земли. (Как раз настала пора созревания винограда.)

22 Они пошли и разведали землю от пустыни Цин до самого Рехова, что у Лево-Хамата[b]. 23 Они пошли в Негев и пришли в Хеврон, где жили Ахиман, Шешай и Талмай, потомки Анака[c]. (Хеврон был построен за семь лет до Цоана в Египте.) 24 Придя в долину Эшкол, они срезали виноградную ветку с одной гроздью ягод, и двое из них понесли её на шесте. Ещё они взяли гранатов и инжира. 25 Это место было названо долиной Эшкол («гроздь») из-за грозди, которую срезали там исроильтяне. 26 Через сорок дней они вернулись из разведки.

Рассказ разведчиков

27 Они вернулись к Мусо, Хоруну и обществу исроильтян в Кадеш в пустыне Паран. Там они отчитывались перед ними и народом и показали им плоды этой земли. 28 Они сказали Мусо:

– Мы были в краю, куда ты нас посылал: там на самом деле течёт молоко и мёд! Вот его плоды. 29 Но народ, который живёт там, силён, а его города укреплены и очень велики. Мы даже видели там потомков Анака. 30 Амаликитяне живут в Негеве, хетты, иевусеи и аморреи – в нагорьях, а ханонеи – у Средиземного моря и по Иордану.

31 Халев успокоил народ перед Мусо и сказал:

– Идём и овладеем землёй, ведь нам это по силам.

32 Но те, кто ходил с ним, сказали:

– Мы не можем напасть на этот народ – он сильнее нас.

33 Они порочили перед исроильтянами землю, которую разведали, говоря:

– Земля, которую мы разведали, пожирает своих обитателей. Все люди, которых мы там видели, огромного роста. 34 Мы видели там исполинов (анакиты происходят от исполинов). Рядом с ними мы казались себе кузнечиками, да и в их глазах были такими же.

Notas al pie

  1. Чис 13:17 Он уже был помощником Мусо некоторое время (см. 11:28).
  2. Чис 13:22 Или: «у перевала в Хамат».
  3. Чис 13:23 Потомки Анака известны своим высоким ростом (ср. ст. 34), они наводили страх на исроильтян.