ปฐมกาล 7 TNCV - Бытие 7 NRT

ปฐมกาล
Elegir capítulo 7

Thai New Contemporary Bible

ปฐมกาล 7

1แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโนอาห์ว่า “จงเข้าไปในเรือพร้อมกับครอบครัวของเจ้า เพราะเราเห็นว่าเจ้าเป็นคนชอบธรรมคนเดียวในบรรดาคนชั่วอายุนี้ จงนำสัตว์เหล่านี้ไปกับเจ้าด้วย คือสัตว์ที่ไม่เป็นมลทินทุกชนิดอย่างละเจ็ดคู่ทั้งตัวผู้กับคู่ของมัน สัตว์ที่เป็นมลทินทุกชนิดอย่างละคู่ทั้งตัวผู้กับคู่ของมัน และนกทุกชนิดอย่างละเจ็ดคู่ทั้งตัวผู้และตัวเมีย เพื่อรักษาเผ่าพันธุ์ของสัตว์ทุกชนิดบนโลก อีกเจ็ดวันเราจะให้ฝนตกบนโลกนี้สี่สิบวันสี่สิบคืน และเราจะกวาดล้างสิ่งมีชีวิตทั้งปวงซึ่งเราสร้างขึ้นนั้นไปจากแผ่นดินโลก”

โนอาห์ก็ทำทุกสิ่งตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา

โนอาห์มีอายุหกร้อยปีเมื่อเกิดน้ำท่วมโลก โนอาห์และบรรดาบุตรชายของเขา พร้อมทั้งภรรยาของโนอาห์และบรรดาบุตรสะใภ้ก็เข้าไปอยู่ในเรือเพื่อหลบภัยน้ำท่วม สัตว์ที่เป็นมลทินและไม่เป็นมลทิน นก สัตว์ที่เลื้อยคลาน สัตว์ทุกประเภทเป็นคู่ๆ ทั้งตัวผู้และตัวเมียก็มาหาโนอาห์และเข้าไปในเรือตามที่พระเจ้าทรงบัญชาโนอาห์ไว้ 10 อีกเจ็ดวันต่อมาน้ำก็ท่วมโลก

11 ในวันที่สิบเจ็ดของเดือนที่สอง ซึ่งเป็นปีที่โนอาห์มีอายุได้หกร้อยปี ตาน้ำบาดาลพลุ่งทะลักขึ้นมาและประตูน้ำแห่งฟ้าสวรรค์ก็เปิดออก 12 ฝนก็เทลงมาบนโลกตลอดสี่สิบวันสี่สิบคืน

13 ในวันนั้นเองโนอาห์กับภรรยาและบุตรชายทั้งสามคือ เชม ฮาม และยาเฟท รวมทั้งบุตรสะใภ้ของเขาก็เข้าไปในเรือ 14 พวกเขาได้นำสัตว์ทุกชนิดจากสัตว์ป่า สัตว์เลี้ยง สัตว์ที่เลื้อยคลาน นกและสัตว์มีปีกไปด้วย 15 บรรดาสัตว์ทุกชนิดที่มีลมหายใจแห่งชีวิตได้มาหาโนอาห์และเข้าไปในเรือเป็นคู่ๆ 16 สัตว์ที่เข้าไปในเรือคือสัตว์ตัวผู้และตัวเมียของสัตว์ทุกชนิดตามที่พระเจ้าทรงบัญชาโนอาห์ แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปิดประตูเรือ

17 ตลอดสี่สิบวัน น้ำก็ท่วมสูงจนหนุนเรือให้ลอยขึ้น 18 ปริมาณน้ำบนโลกเพิ่มขึ้นมากจนยกเรือให้ลอยขึ้นเหนือผิวน้ำ 19 น้ำท่วมโลกรุนแรงมากจนมิดภูเขาสูงทั้งหมดที่อยู่ใต้ฟ้า 20 ระดับน้ำสูงเหนือยอดเขาต่างๆ ขึ้นไปกว่า 15 ศอก[a][b] 21 สิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่อยู่ทั่วโลกก็พินาศ ทั้งนก สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่า สัตว์ที่เลื้อยคลาน และมวลมนุษยชาติ 22 สรรพสิ่งที่มีลมหายใจแห่งชีวิตและดำรงชีวิตอยู่บนบกก็ตายหมด 23 สิ่งมีชีวิตทั้งปวงบนโลกไม่ว่าคน สัตว์ สัตว์ที่เลื้อยคลาน และนกในอากาศล้วนถูกกวาดล้างไปจากโลก เหลือรอดอยู่แต่โนอาห์และสิ่งมีชีวิตที่อยู่กับเขาในเรือ

24 น้ำท่วมโลกอยู่นาน 150 วัน

Notas al pie

  1. 7:20 คือ ประมาณ 6.9 เมตร
  2. 7:20 หรือระดับน้ำสูงขึ้นไปกว่า 15 ศอก และปกคลุมภูเขาต่างๆ

New Russian Translation

Genesis 7

Великий потоп

1Господь сказал Ною:

– Войди в ковчег со всей семьей, потому что Я вижу, что среди всех живущих ныне лишь ты праведен предо Мной. 2Возьми с собой по семь пар[a] каждого вида чистых животных, и по паре от каждого вида нечистых, 3и по семь пар каждого вида птиц, самцов и самок, чтобы сохранить их виды на земле. 4Через семь дней Я пошлю дождь на землю на сорок дней и сорок ночей; и Я сотру с лица земли всех живых существ, которых Я создал.

5Ной сделал все, как повелел ему Господь.

6Когда воды потопа пришли на землю, Ною было шестьсот лет. 7Ной, его сыновья, его жена и жены его сыновей вошли в ковчег, чтобы спастись от потопа. 8Чистые и нечистые животные, птицы и все пресмыкающиеся 9пришли к Ною и вошли в ковчег парами: самец и самка, как повелел Ною Бог. 10Семь дней спустя воды потопа хлынули на землю.

11На шестисотый год жизни Ноя, в семнадцатый день второго месяца, прорвались все источники великой бездны, раскрылись окна неба, 12и дождь лил на землю сорок дней и сорок ночей.

13В тот самый день и вошли в ковчег Ной, его сыновья Сим, Хам и Иафет, жена Ноя и жены трех его сыновей. 14С ними вошли все виды животных: дикие звери, домашний скот, все пресмыкающиеся, все птицы, все крылатые существа. 15Все, в ком дышит жизнь, пришли к Ною и вошли в ковчег парами, 16самец и самка, как велел Ною Бог. И тогда Господь затворил за ним дверь.

17Потоп был на земле сорок дней, и воды, прибывая, подняли ковчег высоко над землей. 18Воды все прибывали и настолько поднялись, что ковчег поплыл. 19Они так высоко поднялись на земле, что покрыли все высокие горы под небом. 20Воды поднялись и покрыли все горы выше, чем на пятнадцать локтей[b]. 21Все живое, что двигалось по земле, погибло – птицы, скот, дикие звери, все пресмыкающиеся и все люди. 22Все на суше, в чьих ноздрях было дыхание жизни, умерло; 23всякое живое существо на земле было уничтожено: люди и звери, пресмыкающиеся и птицы небесные. Остался только Ной и те, кто были с ним в ковчеге. 24Потоп набирал силу на земле сто пятьдесят дней.

Notas al pie

  1. 7:2-3 Или: «семь».
  2. 7:20 Около 7,5 м.