Tagalog Contemporary Bible

Salmo 1:1-6

Salmo 1

Mapalad ang Taong Matuwid

1Mapalad ang taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masasama,

o sumusunod sa mali nilang halimbawa,

at hindi nakikisama sa mgataong nangungutya.

2Sa halip ay nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon,

at araw-gabi ito ay kanyang pinagbubulay-bulayan.

3Ang katulad niyaʼy isang punongkahoy na itinanim sa tabi ng sapa,

na namumunga sa takdang panahon at hindi nalalanta ang mga dahon.

Magtatagumpay siya sa anumang kanyang ginagawa.

4Ngunit iba ang mga taong masama;

silaʼy parang ipa na tinatangay ng hangin.

5Parurusahan sila ng Dios sa araw ng paghatol,

at ihihiwalay sa mga matuwid.

6Sapagkat pinapatnubayan ng Panginoon ang mga matuwid,

ngunit ang buhay ng taong masama ay hahantong sa kapahamakan.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Забур 1:1-6

Первая книга

Песнь 1

1Благословен человек,

который не следует совету нечестивых,

не ходит путями грешников

и не сидит в собрании насмешников,

2но в Законе Вечного1:2 Вечный – на языке оригинала: «Яхве». Под этим именем Всевышний открылся Мусе и народу Исраила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь. находит радость

и о Законе Его размышляет день и ночь.

3Он как дерево, посаженное у потоков вод,

которое приносит плод в своё время,

и чей лист не вянет.

Что бы он ни сделал, во всём преуспеет.

4Не таковы нечестивые!

Они как мякина,

которую гонит ветер.

5Поэтому не устоят на суде нечестивые,

и грешники – в собрании праведных.

6Ведь Вечный охраняет путь праведных,

а путь нечестивых погибнет.