Pahayag 4 – Tagalog Contemporary Bible TCB

Tagalog Contemporary Bible

Pahayag 4:1-11

Ang Pagsamba sa Langit

1Pagkatapos nito, nakita kong nabuksan ang pinto sa langit. At narinig kong muli ang tinig na parang trumpeta. Sinabi niya, “Umakyat ka rito at ipapakita ko sa iyo ang mga mangyayari sa hinaharap.” 2Bigla na lang akong napuspos ng Banal na Espiritu. At nakita ko roon sa langit ang isang trono na may nakaupo 3na nagniningning tulad ng mamahaling mga batong jasper at kornalina. At nakapaikot sa trono ang bahagharing kakulay ng batong esmeralda. 4Nakapaligid sa trono ang 24 pang trono kung saan nakaupo ang 24 na namumuno na nakaputi at may mga koronang ginto. 5Mula sa tronoʼy kumikidlat, kumukulog at may umuugong. Sa harap ng tronoʼy may pitong nakasinding ilawan. Ito ang pitong Espiritu ng Dios.4:5 pitong Espiritu ng Dios: Tingnan ang “footnote” sa 1:4-5. 6Sa harap ng trono ay mayroon ding parang dagat na salamin na kasinglinaw ng kristal.

Nakapaligid sa trono ang apat na buhay na nilalang na punong-puno ng mga mata sa harap at likod. 7Ang unang nilalang ay parang leon, ang pangalawa ay parang guya,4:7 guya: sa Ingles, “calf.” ang pangatlo ay may mukha na parang tao, at ang pang-apat ay parang agilang lumilipad. 8Tig-aanim ang mga pakpak nila at punong-puno ng mata ang buong katawan. Araw-gabi ay wala silang tigil sa pagsasabi ng:

“Banal! Banal! Banal ang Panginoong Dios nating makapangyarihan sa lahat.

Siya ang Dios noon, ngayon, at sa hinaharap.”

9Habang nagbibigay sila ng parangal, papuri at pasasalamat sa nakaupo sa trono na nabubuhay magpakailanman, 10lumuluhod at sumasamba sa kanya ang 24 na namumuno. Iniaalay nila ang mga korona nila sa harap ng trono, at sinasabi,

11“Karapat-dapat po kayo Panginoon naming Dios na tumanggap ng parangal, papuri at kapangyarihan,

dahil kayo ang lumikha sa lahat ng bagay.

At ginawa ninyo ang mga ito ayon sa inyong kagustuhan.”