Tagalog Contemporary Bible

Amos 1:1-15

1Ito ang mensahe ni Amos na isang pastol ng mga tupa na taga-Tekoa. Ang mensaheng ito ay tungkol sa Israel. Ipinahayag ito sa kanya ng Dios dalawang taon bago lumindol, noong panahon na si Uzia ang hari ng Juda at si Jeroboam na anak ni Joash ang hari ng Israel.

2Sinabi ni Amos: “Umaatungal ang Panginoon mula sa Zion;1:2 Zion: Isa ito sa mga tawag sa Jerusalem. dumadagundong ang tinig niya mula sa Jerusalem. Dahil dito natutuyo ang mga pastulan ng mga pastol at nalalanta ang mga tanim sa tuktok ng Bundok ng Carmel.”

Ang Parusa sa Bansang Syria

3Ito ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa Syria: “Dahil sa patuloy na pagkakasala ng mga taga-Damascus,1:3 Damascus: Ito ang kabisera ng Syria at kumakatawan sa buong bansa ng Syria. parurusahan ko sila. Sapagkat pinagmalupitan nila ang mga taga-Gilead na parang giniik ng tabla na may mga ngiping bakal sa ilalim. 4Kaya susunugin ko ang palasyo ni Haring Hazael at ang matitibay na bahagi ng Damascus na ipinagawa ng anak niyang si Haring Ben Hadad. 5Wawasakin ko ang pintuan ng Damascus at papatayin ko ang pinuno ng Lambak ng Aven at ng Bet Eden.1:5 Lambak ng Aven at ng Bet Eden: Itoʼy mga lugar na sakop ng Syria. Bibihagin at dadalhin sa Kir ang mga mamamayan ng Syria.1:5 Syria: sa Hebreo, Aram. Ako, ang Panginoon, ang nagsasabi nito.”

Ang Parusa sa Bansang Filistia

6Ito ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa Filistia: “Dahil sa patuloy na pagkakasala ng mga taga-Gaza,1:6 Gaza: Ang Gaza ay isa sa mga pangunahing lungsod ng Filistia at kumakatawan sa buong bansa ng Filistia. parurusahan ko sila. Sapagkat binihag nila ang lahat ng naninirahan sa mga bayan at ipinagbili bilang mga alipin sa Edom. 7Kaya susunugin ko ang mga pader1:7 susunugin ko ang mga pader: Maaaring may mga bahagi ang pader na masusunog ng apoy, o ang apoy dito ay nangangahulugan ng pagkawasak. ng Gaza at ang matitibay na bahagi ng lungsod na ito. 8Lilipulin ko ang mga pinuno ng Ashdod at ng Ashkelon, at parurusahan ko ang mga taga-Ekron.1:8 Ashdod … Ashkelon … Ekron: Itoʼy mga lugar na sakop ng Filistia. At ang mga Filisteong makakatakas sa parusa ay mamamatay din. Ako, ang Panginoong Dios, ang nagsasabi nito.”

Ang Parusa sa Bansang Tyre

9Ito ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa Tyre: “Dahil sa patuloy na pagkakasala ng mga taga-Tyre, parurusahan ko sila. Sapagkat ipinagbili nila ang lahat ng naninirahan sa mga bayan bilang mga alipin sa Edom. Hindi nila sinunod ang kanilang kasunduang pangkapatiran sa mga mamamayang ito. 10Kaya susunugin ko ang mga pader ng Tyre at ang matitibay na bahagi ng lungsod nito.”

Ang Parusa sa Bansang Edom

11Ito ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa Edom: “Dahil sa patuloy na pagkakasala ng mga taga-Edom, parurusahan ko sila. Sapagkat tinugis nila ang kanilang mga kaanak na mga Israelita at walang awang pinatay. Hinding-hindi mawawala ang kanilang galit sa mga Israelita. 12Kaya susunugin ko ang Teman at ang matitibay na bahagi ng Bozra.”1:12 Teman … Bozra: Itoʼy mga lugar na sakop ng Edom.

Ang Parusa sa Bansang Ammon

13Ito ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa Ammon: “Dahil sa patuloy na pagkakasala ng mga taga-Ammon, parurusahan ko sila. Sapagkat nilaslas nila ang tiyan ng mga buntis sa Gilead nang salakayin nila ito, upang mapalawak ang kanilang lupain. 14Kaya susunugin ko ang mga pader ng Rabba1:14 Rabba: Ito ang kabisera ng Ammon. at ang matitibay na bahagi ng lungsod na ito habang nagsisigawan ang mga kaaway na sumasalakay sa kanila, na parang umuugong na bagyo. 15At bibihagin ang hari ng Ammon gayon din ang kanyang mga opisyal. Ako, ang Panginoon, ang nagsasabi nito.”

Nueva Versión Internacional

Amós 1:1-15

1Estas son las palabras de Amós, pastor de Tecoa. Es la visión que recibió acerca de Israel dos años antes del terremoto, cuando Uzías era rey de Judá, y Jeroboán hijo de Joás era rey de Israel.

2Amós dijo:

«Ruge el Señor desde Sión;

truena su voz desde Jerusalén.

Los pastizales de los pastores quedan asolados,

y se seca la cumbre del Carmelo».

Juicio contra las naciones vecinas

3Así dice el Señor:

«Porque los delitos de Damasco han llegado a su colmo,1:3 Porque … colmo. Lit. Por tres delitos de Damasco, y por el cuarto (hebraísmo que indica plenitud); también en 1:6,9,11,13; 2:1,4,6.

no revocaré su castigo.

Porque trillaron a Galaad

con trillos de hierro,

4yo enviaré fuego contra el palacio de Jazael,

que consumirá las fortalezas de Ben Adad.

5Romperé el cerrojo de la puerta de Damasco,

destruiré al que reina en el valle de Avén1:5 Avén. Alt. maldad.

y al que empuña el cetro en Bet Edén.

Y el pueblo de Siria

será desterrado a Quir»,

dice el Señor.

6Así dice el Señor:

«Los delitos de Gaza han llegado a su colmo;

por tanto, no revocaré su castigo:

Porque desterraron a poblaciones enteras

para venderlas a Edom,

7yo enviaré fuego contra los muros de Gaza,

que consumirá sus fortalezas.

8Destruiré al que reina en Asdod

y al que empuña el cetro en Ascalón.

Volveré mi mano contra Ecrón,

y perecerá hasta el último de los filisteos»,

dice el Señor omnipotente.

9Así dice el Señor:

«Los delitos de Tiro han llegado a su colmo;

por tanto, no revocaré su castigo:

Porque le vendieron a Edom poblaciones enteras de cautivos,

olvidando así una alianza entre hermanos,

10yo enviaré fuego contra los muros de Tiro,

que consumirá sus fortalezas».

11Así dice el Señor:

«Los delitos de Edom han llegado a su colmo;

por tanto, no revocaré su castigo:

Porque sin mostrar ninguna compasión

persiguieron con espada a su hermano;

porque dieron rienda suelta a su ira

y no dejaron de alimentar su enojo,

12yo enviaré fuego contra Temán,

que consumirá las fortalezas de Bosra».

13Así dice el Señor:

«Los delitos de Amón han llegado a su colmo;

por tanto, no revocaré su castigo:

Porque, a fin de extender sus fronteras,

a las mujeres encintas de la región de Galaad

les abrieron el vientre,

14yo prenderé fuego a los muros de Rabá,

que consumirá sus fortalezas

entre gritos de guerra en el día de la batalla,

y en el rugir de la tormenta en un día de tempestad.

15Su rey1:15 Su rey. Alt. Milcón. marchará al destierro,

junto con sus oficiales»,

dice el Señor.