Słowo Życia

Pierwszy List św. Pawła do Tesaloniczan 4

Życie podobające się Bogu

1Przyjaciele, ze względu na Jezusa, naszego Pana, ponownie gorąco was zachęcamy, abyście byli coraz bardziej doskonali w waszym codziennym życiu i byście starali się podobać Bogu. Wiemy, że już to robicie, bo nauczyliście się tego od nas. Znacie przecież polecenia Pana Jezusa, które wam przekazaliśmy.

Bóg pragnie, abyście byli święci i byście unikali rozwiązłości seksualnej. On chce również, aby każdy dbał o świętość i godność swojego ciała, i nie pozwalał, aby kierowały nim grzeszne pragnienia. Tak bowiem postępują poganie, którzy nie przejmują się Bogiem. Nie oszukujcie więc ani nie wykorzystujcie innych wierzących. Mówiliśmy wam o tym, ale teraz jeszcze raz powtarzamy: Bóg ukarze tych, którzy tak postępują. On bowiem nie powołał nas do nieczystości, ale do świętości. Kto to lekceważy, okazuje nieposłuszeństwo nie ludziom, ale samemu Bogu, który dał wam Ducha Świętego.

Myślę, że nie ma potrzeby pisać wam o tym, że należy okazywać innym wierzącym miłość. Sam Bóg uczy was bowiem, że powinniście kochać jedni drugich. 10 Zresztą już teraz okazujecie miłość wszystkim wierzącym w Macedonii. Zachęcamy was, przyjaciele, abyście nadal się w tym doskonalili.

11 Żyjcie w pokoju, dobrze wypełniajcie obowiązki i pracujcie na swoje utrzymanie, zgodnie z tym, co wam poleciliśmy. 12 Jeśli będziecie tak postępować, zdobędziecie szacunek u ludzi, którzy nie należą do kościoła, i nie będziecie zależni od czyjejś pomocy materialnej.

Przyjście Pana

13 Przyjaciele, chcemy teraz rozwiać wasze wątpliwości dotyczące tego, co się dzieje z ludźmi wierzącymi po śmierci. Nie chcemy bowiem, abyście rozpaczali po ich odejściu, jak ci, którzy nie mają nadziei na życie wieczne. 14 Jeżeli wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to możemy być pewni, że Bóg razem z powracającym Jezusem przyprowadzi tych, którzy zmarli jako wierzący. 15 Sam Pan powiedział bowiem, że my, którzy na ziemi doczekamy Jego przyjścia, nie spotkamy Go szybciej niż ci, którzy już umarli. 16 Pan zstąpi z nieba na specjalne wezwanie, na głos archanioła i dźwięk Bożej trąby. Wtedy najpierw ożyją zmarli wierzący, 17 a potem my, jeszcze żyjący, jednocześnie z nimi zostaniemy pochwyceni ku obłokom na spotkanie z Panem. I pozostaniemy z Nim już na zawsze! 18 Dodawajcie więc sobie nawzajem otuchy tą dobrą wiadomością.

Amplified Bible

1 Thessalonians 4

Sanctification and Love

1Finally, believers, we ask and admonish you in the Lord Jesus, that you follow the instruction that you received from us about how you ought to walk and please God (just as you are actually doing) and that you excel even more and more [pursuing a life of purpose and living in a way that expresses gratitude to God for your salvation]. For you know what commandments and precepts we gave you by the authority of the Lord Jesus. For this is the will of God, that you be sanctified [separated and set apart from sin]: that you abstain and back away from sexual immorality; that each of you know how to control his own body in holiness and honor [being available for God’s purpose and separated from things profane], not [to be used] in lustful passion, like the Gentiles who do not know God and are ignorant of His will; and that [in this matter of sexual misconduct] no man shall transgress and defraud his brother because the Lord is the avenger in all these things, just as we have told you before and solemnly warned you. For God has not called us to impurity, but to holiness [to be dedicated, and set apart by behavior that pleases Him, whether in public or in private]. So whoever rejects and disregards this is not [merely] rejecting man but the God who gives His Holy Spirit to you [to dwell in you and empower you to overcome temptation].

Now concerning brotherly love, you have no need for anyone to write you, for you have been [personally] taught by God to love one another [that is, to have an unselfish concern for others and to do things for their benefit]. 10 For indeed you already do practice it toward all the [a]believers throughout Macedonia [by actively displaying your love and concern for them]. But we urge you, brothers and sisters, that you excel [in this matter] more and more, 11 and to make it your ambition to live quietly and peacefully, and to mind your own affairs and work with your hands, just as we directed you, 12 so that you will behave properly toward outsiders [exhibiting good character, personal integrity, and moral courage worthy of the respect of the outside world], and be dependent on no one and in need of nothing [be self-supporting].

Those Who Died in Christ

13 Now we do not want you to be uninformed, believers, about those who are asleep [in death], so that you will not grieve [for them] as the others do who have no hope [beyond this present life]. 14 For if we believe that Jesus died and rose again [as in fact He did], even so God [in this same way—by raising them from the dead] will bring with Him those [believers] who have fallen asleep in Jesus. 15 For we say this to you by the Lord’s [own] word, that we who are still alive and remain until the coming of the Lord, will in no way precede [into His presence] those [believers] who have fallen asleep [in death]. 16 For the Lord Himself will come down from heaven with a shout of command, with the voice of the [b]archangel and with the [blast of the] trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. 17 Then we who are alive and remain [on the earth] will simultaneously be caught up (raptured) together with them [the resurrected ones] in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will always be with the Lord! 18 Therefore comfort and encourage one another with these words [concerning our reunion with believers who have died].

Notas al pie

  1. 1 Thessalonians 4:10 Lit brethren.
  2. 1 Thessalonians 4:16 Only Michael is identified as an archangel (Dan 10:13; Jude 9).