Słowo Życia

Pierwszy List św. Pawła do Koryntian 8

Pokarmy ofiarowane bożkom

1Teraz chciałbym poruszyć problem mięsa ze zwierząt, które były ofiarowane pogańskim bożkom. Wszyscy mamy wiedzę na ten temat. Wiedza sprawia jednak, że człowiek popada w pychę. Tym zaś, co wzmacnia wiarę innych, jest miłość. Jeśli ktoś uważa, że wszystko już wie, może być pewien, że tak nie jest. Ten zaś, kto kocha Boga, znajduje u Niego uznanie.

Wracając do tematu: Wiemy, że pogańskie bóstwa są niczym i że istnieje tylko jeden prawdziwy Bóg. Niektórzy uważają za bogów różne rzeczy na niebie i na ziemi—takich bóstw i panów jest wiele. Dla nas istnieje jednak tylko jeden Bóg—Ojciec, od którego wszystko pochodzi i do którego należymy. Mamy też tylko jednego Pana, dzięki któremu wszystko zaistniało i który dał nam życie.

Niestety nie wszyscy wierzący o tym wiedzą. Niektórzy spożywają mięso ofiarowane bożkom w przekonaniu, że czyniąc tak, oddają im cześć. W ten sposób postępują wbrew sumieniu. Tymczasem spożywanie mięsa nie ma żadnego wpływu na nasze duchowe życie. Nic nie tracimy nie jedząc go; nic też nie zyskujemy spożywając je. Uważajcie jednak, aby wasza wolność nie przyniosła szkody innemu wierzącemu, który jest słabszy w wierze. 10 Załóżmy bowiem, że zauważy on ciebie, „mającego wiedzę”, jak spożywasz w świątyni pokarm ofiarowany bożkom. Czy jego słabe sumienie zostanie wzmocnione, gdy weźmie z ciebie przykład i, wbrew własnemu sumieniu, też będzie jadł? 11 Wręcz przeciwnie, twoja wiedza wyrządzi mu szkodę, a przecież za niego także umarł Chrystus. 12 Gdy więc grzeszycie przeciw innym wierzącym, narażając na szkodę ich słabe sumienie, w rzeczywistości grzeszycie przeciw samemu Chrystusowi. 13 Jeżeli więc przez spożywanie pokarmu miałbym skrzywdzić innego wierzącego, to nigdy nie będę jadł mięsa ofiarowanego bożkom, aby w ten sposób nie doprowadzić nikogo do upadku.

Spanish, Castilian (La Nueva Biblia al Día)

1 Corinthians 8

Lo sacrificado a los ídolos

1Veamos ahora lo de la carne de animales sacrificados a los ídolos, acerca de lo cual todos creemos tener un buen conocimiento. Pero no dejemos que ese conocimiento nos envanezca, sino usémoslo con amor, porque el amor es lo que en verdad edifica a la iglesia. 2Además, si alguien se imagina que sabe algo, es un ignorante que aún no sabe nada como debería saberlo. 3Sin embargo, si uno ama a Dios, Dios le conoce a él.

4Acerca de la carne de animales ofrecidos en sacrificio a los ídolos, lo primero que debemos decir es que ningún ídolo es un dios, y que, en realidad, los ídolos no son nada en ningún lugar del mundo. Dios sólo es uno, 5aunque algunos se refieran a los muchos llamados dioses y señores que están en el cielo o en la tierra. 6Nosotros, en cambio, sabemos que sólo hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y quien nos hizo para él; y un Señor, Jesucristo, por medio del cual todas las cosas fueron creadas, y también nosotros mismos. 7Pero no todos los creyentes poseen semejante conocimiento. Hay algunos que están habituados a los ídolos y siguen teniéndolos por verdaderos dioses, y cuando comen carne de animales ofrecidos en culto idolátrico sienten que su conciencia, todavía débil, les remuerde.

8De hecho, no es la comida lo que ha de hacernos gratos a los ojos de Dios; pues ni seremos mejores porque comamos, ni seremos peores porque dejemos de comer.

9Pero, eso sí, cuidad de no herir la conciencia más débil de otro hermano al hacer vosotros uso de la libertad que tenéis para comer lo que os plazca. 10Porque puede suceder que alguno de vosotros, sabiendo que no hace nada malo, entre a comer en un templo donde hay ídolos, y que después llegue un hermano débil de conciencia, que, al verle comiendo, decida (aun pensando que va a hacer algo malo) comer él también de lo sacrificado a los ídolos. 11En tal caso, aquel que en su libertad hizo uso del conocimiento que posee, será responsable del daño espiritual que pueda causar en su hermano, por quien también Cristo murió. 12Pecar contra la conciencia débil de un hermano, alentándolo a hacer algo que él tiene por malo, es pecar contra Cristo mismo. 13Por lo tanto, si por comer carne ofrecida a los ídolos voy a ser motivo de que mi hermano peque, más me valdrá no comerla nunca, evitando así que él tropiece y caiga.