Słowo Życia

Pierwszy List św. Pawła do Koryntian 6

Wierzący przed sądem

1Czemu dopuszczacie do tego, że ktoś, oskarżając innego wierzącego, idzie do pogańskiego sądu, zamiast przyjść po pomoc do świętych? Czy nie wiecie, że my, święci, będziemy w przyszłości sądzić ten świat? Skoro więc będziecie sędziami świata, to czy nie możecie rozstrzygać także drobniejszych spraw? Przecież będziemy osądzać nawet aniołów w niebie, a co dopiero zwykłe sprawy! Po co więc chodzicie z takimi problemami do sędziów, którzy przecież nie są wierzący? Jak widzicie, próbuję was zawstydzić. Czy wśród was nie ma nikogo na tyle mądrego, żeby mógł rozstrzygnąć spór? Czy musicie oskarżać się przed niewierzącymi? Już samo procesowanie się między wierzącymi jest godne potępienia. Dlaczego nie chcecie raczej doznać niesprawiedliwości i krzywdy? Tymczasem to wy krzywdzicie i wyrządzacie szkodę innym wierzącym! 9-10 Czy nie wiecie, że nieprawi nie będą mieli udziału w królestwie Bożym? Nie łudźcie się! Do królestwa nie wejdą ci, którzy prowadzą rozwiązłe życie lub oddają cześć podobiznom bożków. Nie wejdą tam także ci, którzy popełniają grzech niewierności małżeńskiej, żyją niemoralnie albo są homoseksualistami. W królestwie tym nie będzie również miejsca dla złodziei, ludzi zachłannych, pijaków i tych, którzy obmawiają lub oszukują innych. 11 A wy tacy właśnie byliście! Wasze grzechy zostały jednak zmyte i zostaliście przeznaczeni dla Boga oraz uniewinnieni dzięki naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, i Duchowi naszego Boga.

Rozwiązłość seksualna

12 Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi pożytek. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie dam się zniewolić. 13 Istnieje jedzenie i jest żołądek, do którego ono trafia. Ale i jedno, i drugie nie będzie trwać wiecznie. Pamiętajcie, że ciała nie otrzymaliśmy po to, aby prowadzić rozwiązłe życie. Nasze ciało należy do Pana, a On troszczy się o nie. 14 Bóg swoją mocą wskrzesi nasze martwe ciała do życia, podobnie jak wskrzesił naszego Pana. 15 Nie zapominajcie, że wasze ciała są częściami ciała Chrystusa. Czy można je więc oderwać od ciała Chrystusa i połączyć z prostytutką? Przenigdy! 16 Pamiętajcie! Ten, kto łączy się z prostytutką staje się z nią jednym ciałem! Przecież Pismo mówi wyraźnie: „Ci dwoje staną się jednym ciałem”. 17 Kto zaś łączy się z Panem, trwa w duchowej jedności z Nim.

18 Unikajcie rozwiązłości seksualnej jak ognia! Każdy popełniony grzech ostatecznie zostaje poza naszym ciałem. Natomiast grzech seksualny godzi w nasze ciało. 19 Czy nie rozumiecie, że wasze ciało jest świątynią, w której mieszka Duch Święty, dany wam przez Boga, i że nie należycie już do siebie samych? 20 Zostaliście wykupieni za wysoką cenę! Niech więc wasze ciała przynoszą chwałę Bogu!

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

1 Кор 6

Судебные тяжбы между верующими

1Далее, как вы смеете выносить свои споры на решение суда, состоящего из неверующих людей, вместо того чтобы ваше дело разбирал святой народ Всевышнего? Разве вы не знаете, что святой народ Всевышнего будет судить мир?[a] И если вам предстоит судить мир, то неужели вы не можете разрешить более мелкие дела? Разве вы не знаете, что мы будем судить ангелов? Неужели же мы не можем сами разобраться в наших житейских вопросах? Зачем же вы ставите над собой мирских судей, которые ничего не значат в собрании верующих?[b] Какой позор! Неужели среди вас не найдётся разумного человека, который мог бы рассудить споры между верующими? Вы же подаёте в суд друг на друга, и вас судят неверующие!

Уже одно то, что вы подаёте друг на друга в суд, является полным поражением для вас. Не лучше ли остаться пострадавшими? Не лучше ли остаться обманутыми? А вы сами обманываете и обворовываете своих братьев.

Разве вы не знаете, что неправедные не наследуют Царства Всевышнего? Смотрите, чтобы вам не обмануться. Никакие развратники, никакие идолопоклонники, нарушители супружеской верности, пассивные и активные гомосексуалисты-мужчины, 10 воры, корыстолюбцы или пьяницы, клеветники или мошенники Царства Всевышнего не наследуют. 11 А некоторые из вас именно такими и были, но вы были омыты, освящены и оправданы Духом нашего Бога и тем, что сделал для нас Повелитель Исо Масех.

О безнравственности

12 Вы говорите: «Мне всё позволено!» Да, но не всё мне полезно! «Мне всё позволено», но ничто не должно иметь власти надо мной! 13 Вы также говорите: «Пища – для желудка и желудок – для пищи!» Да, это так, а также правда то, что Всевышний уничтожит и то и другое. Но тело предназначено не для разврата, а для Повелителя, как и Повелитель – для тела. 14 Всевышний Своей силой воскресил Повелителя, и нас тоже воскресит.[c] 15 Разве вы не знаете, что ваши тела являются частью тела Масеха? Так как же я могу взять то, что принадлежит Масеху, и отдать блуднице? Не бывать тому! 16 Неужели вы не знаете, что тот, кто соединяется с блудницей, становится с ней одним телом? Ведь написано: «Двое станут одной плотью»[d]. 17 Тот же, кто соединяется с Повелителем, объединяется с Ним в духе.

18 Бегите от разврата. Все другие грехи человек совершает не по отношению к своему собственному телу, а половое распутство – это грех против своего же тела. 19 Разве вы не знаете, что ваше тело – это храм Святого Духа, Который живёт в вас и Которого вы получили от Всевышнего? Вы уже не принадлежите самим себе, 20 потому что вы были куплены дорогой ценой. Поэтому прославьте Всевышнего в ваших телах.

Notas al pie

  1. 1 Кор 6:2 Писание учит, что святой народ Всевышнего будет править и разбирать судебные дела людей в Царстве Масеха (см. Дон. 7:22; Мат. 19:28 со сноской).
  2. 1 Кор 6:4 Или: «Лучше уж ставьте над собой судьями самых незначительных в собрании верующих».
  3. 1 Кор 6:14 Коринфяне пытались оправдать свою сексуальную вседозволенность, говоря, что она, также как и пища, касается только тленного тела и не имеет духовных последствий. Павлус же отвергает такие измышления и подчёркивает значимость тела для Повелителя, а также то, что оно будет воскрешено.
  4. 1 Кор 6:16 Нач. 2:24.