Słowo Życia

Pierwszy List św. Pawła do Koryntian 14

Dar proroctwa i dar języków

1Dążcie do miłości, a z darów duchowych starajcie się zwłaszcza o dar prorokowania. Ten bowiem, kto mówi obcymi językami, mówi tylko do Boga, a nie do ludzi. Nikt go nie rozumie, bo Duch przemawia przez niego w tajemniczy sposób. Ten jednak, kto prorokuje, mówi do ludzi, niosąc im słowa pokrzepienia, zachęty i otuchy. Kto mówi obcymi językami, wzmacnia tylko swoją własną wiarę. Kto zaś prorokuje, wzmacnia wiarę całego kościoła. Chciałbym, abyście wszyscy mówili językami, ale jeszcze bardziej pragnąłbym, abyście prorokowali. Ten, kto prorokuje, spełnia bowiem ważniejszą rolę od tego, kto mówi w nieznanym języku—chyba że jest ktoś, kto potrafi to przetłumaczyć, aby było to zachętą dla kościoła.

Przyjaciele, jaką odnieślibyście korzyść, gdybym przyszedł do was i przemówił w jakimś niezrozumiałym języku, a nie przekazał wam w normalny sposób jakiegoś objawienia, jakiejś wiedzy, proroctwa lub nauki? Gdyby nie dało się rozróżnić dźwięku poszczególnych instrumentów muzycznych, na przykład fletu lub harfy, to jak można byłoby rozpoznać, na czym ktoś gra? A jeśli dźwięk trąbki zabrzmiałby niewyraźnie, czy wojsko ruszyłoby do boju? Również i wy, jeśli będziecie mówić w nieznanym języku, nikt was nie zrozumie. Będziecie mówić jak do ściany. 10 Na świecie istnieje wiele różnych języków i żaden z nich nie jest pozbawiony sensu, 11 ale jeśli nie rozumiem tego, co ktoś do mnie mówi, to jesteśmy dla siebie obcokrajowcami. 12 Skoro tak bardzo zależy wam na darach duchowych, to starajcie się o te, które przynoszą pożytek całemu kościołowi.

13 Niech więc ten, kto ma dar mówienia obcym językiem, prosi Boga również o dar tłumaczenia go. 14 Gdybym bowiem modlił się w niezrozumiałym języku, w duchu wprawdzie wołałbym do Boga, ale mój umysł nic by z tego nie rozumiał. 15 Jak więc powinienem się zachować? Będę się modlił i śpiewał moim duchem, ale także umysłem! 16 Jak bowiem ktoś może cieszyć się słysząc twoje uwielbienie dla Boga, skoro tego nie rozumie? 17 Ty co prawda cudownie dziękujesz Bogu, ale inni nie mają z tego żadnego pożytku.

18 Jestem wdzięczny Bogu za to, że mówię obcymi językami lepiej niż wy wszyscy. 19 W czasie wspólnych spotkań wolę jednak powiedzieć w zrozumiały sposób pięć słów, aby w ten sposób czegoś nauczyć innych wierzących, niż wypowiedzieć dziesięć tysięcy słów w jakimś niezrozumiałym języku.

20 Przyjaciele, nie bądźcie dziecinni w waszym sposobie myślenia, ale bądźcie niemowlętami w waszym stosunku do zła—bądźcie niewinni jak one. Bądźcie dojrzali w waszym myśleniu! 21 W Prawie Mojżesza czytamy:

„Bóg mówi:
    Przemówię do mojego ludu w obcych językach
i zwrócę się do nich ustami obcokrajowców,
    ale i tak Mnie nie posłuchają”.

22 Widzicie więc, że dar mówienia obcymi językami nie jest znakiem prowadzącym do wiary, lecz do niewiary. Dar proroctwa natomiast, prowadzi ludzi do wiary. 23 Gdybyście się więc razem spotkali i zaczęli mówić obcymi językami, a wtedy weszliby na spotkanie jacyś prości ludzie, to czy nie powiedzą, że oszaleliście? 24 Ale gdybyście korzystali z daru proroctwa, to słuchający was prości ludzie lub poganie byliby głęboko poruszeni i przekonani o swoim grzechu. 25 Najskrytsze myśli ich serc zostałyby bowiem ujawnione, a oni padliby na twarz, wyznając: „Naprawdę Bóg jest wśród was!”.

Porządek na spotkaniach

26 Jaki z tego wniosek, przyjaciele? Podczas wspólnych spotkań jeden śpiewa, drugi naucza, inny dzieli się objawieniem od Boga, ktoś mówi w obcym języku, a jeszcze inny go tłumaczy—ale wszystko niech służy umacnianiu wiary wierzących. 27 Obcymi językami niech mówią dwie, najwyżej trzy osoby, i to po kolei, a ktoś inny niech je tłumaczy. 28 Gdyby zaś na spotkaniu nie było tłumaczącego, niech milczą. Mogą jedynie w duchu mówić do siebie i do Boga.

29 Jeśli chodzi o proroków, to również niech przemawia dwóch lub trzech, a pozostali niech poddają ich słowa ocenie. 30 Gdyby w trakcie ich przemówienia ktoś inny otrzymał od Boga słowo, pierwszy mówiący niech przerwie. 31 Dzięki temu wszyscy po kolei możecie prorokować, nauczając i zachęcając siebie nawzajem. 32 Prorocy niech panują nad swoim darem i niech dopuszczają do głosu innych wierzących, którzy pragną coś powiedzieć. 33 Bóg kocha bowiem porządek, nie zamieszanie.

We wszystkich kościołach, gdzie gromadzą się święci Boga, 34 kobiety mają na spotkaniach milczeć. Nie mogą zabierać głosu, gdyż—jak mówi Prawo—mają okazywać uległość. 35 Jeśli chcą się czegoś dowiedzieć, niech pytają w domu mężów, bo nie wypada, aby kobieta przemawiała podczas zgromadzeń.

36 Czy myślicie, że słowo Boże wyszło na świat od was? Albo czy sądzicie, że dotarło tylko do was? 37 Kto uważa się za proroka lub obdarzonego innym duchowym darem, niech dobrze zapamięta, że to, co mówię, jest nakazem samego Boga. 38 Kto tego nie uznaje, sam również nie będzie uznany.

39 Zatem, moi przyjaciele, starajcie się o dar prorokowania i nie zabraniajcie mówić obcymi językami. 40 Ale wszystko niech odbywa się godnie i w należytym porządku.

New Living Translation

1 Corinthians 14

Tongues and Prophecy

1Let love be your highest goal! But you should also desire the special abilities the Spirit gives—especially the ability to prophesy. For if you have the ability to speak in tongues,[a] you will be talking only to God, since people won’t be able to understand you. You will be speaking by the power of the Spirit,[b] but it will all be mysterious. But one who prophesies strengthens others, encourages them, and comforts them. A person who speaks in tongues is strengthened personally, but one who speaks a word of prophecy strengthens the entire church.

I wish you could all speak in tongues, but even more I wish you could all prophesy. For prophecy is greater than speaking in tongues, unless someone interprets what you are saying so that the whole church will be strengthened.

Dear brothers and sisters,[c] if I should come to you speaking in an unknown language,[d] how would that help you? But if I bring you a revelation or some special knowledge or prophecy or teaching, that will be helpful. Even lifeless instruments like the flute or the harp must play the notes clearly, or no one will recognize the melody. And if the bugler doesn’t sound a clear call, how will the soldiers know they are being called to battle?

It’s the same for you. If you speak to people in words they don’t understand, how will they know what you are saying? You might as well be talking into empty space.

10 There are many different languages in the world, and every language has meaning. 11 But if I don’t understand a language, I will be a foreigner to someone who speaks it, and the one who speaks it will be a foreigner to me. 12 And the same is true for you. Since you are so eager to have the special abilities the Spirit gives, seek those that will strengthen the whole church.

13 So anyone who speaks in tongues should pray also for the ability to interpret what has been said. 14 For if I pray in tongues, my spirit is praying, but I don’t understand what I am saying.

15 Well then, what shall I do? I will pray in the spirit,[e] and I will also pray in words I understand. I will sing in the spirit, and I will also sing in words I understand. 16 For if you praise God only in the spirit, how can those who don’t understand you praise God along with you? How can they join you in giving thanks when they don’t understand what you are saying? 17 You will be giving thanks very well, but it won’t strengthen the people who hear you.

18 I thank God that I speak in tongues more than any of you. 19 But in a church meeting I would rather speak five understandable words to help others than ten thousand words in an unknown language.

20 Dear brothers and sisters, don’t be childish in your understanding of these things. Be innocent as babies when it comes to evil, but be mature in understanding matters of this kind. 21 It is written in the Scriptures[f]:

“I will speak to my own people
    through strange languages
    and through the lips of foreigners.
But even then, they will not listen to me,”[g]
    says the Lord.

22 So you see that speaking in tongues is a sign, not for believers, but for unbelievers. Prophecy, however, is for the benefit of believers, not unbelievers. 23 Even so, if unbelievers or people who don’t understand these things come into your church meeting and hear everyone speaking in an unknown language, they will think you are crazy. 24 But if all of you are prophesying, and unbelievers or people who don’t understand these things come into your meeting, they will be convicted of sin and judged by what you say. 25 As they listen, their secret thoughts will be exposed, and they will fall to their knees and worship God, declaring, “God is truly here among you.”

A Call to Orderly Worship

26 Well, my brothers and sisters, let’s summarize. When you meet together, one will sing, another will teach, another will tell some special revelation God has given, one will speak in tongues, and another will interpret what is said. But everything that is done must strengthen all of you.

27 No more than two or three should speak in tongues. They must speak one at a time, and someone must interpret what they say. 28 But if no one is present who can interpret, they must be silent in your church meeting and speak in tongues to God privately.

29 Let two or three people prophesy, and let the others evaluate what is said. 30 But if someone is prophesying and another person receives a revelation from the Lord, the one who is speaking must stop. 31 In this way, all who prophesy will have a turn to speak, one after the other, so that everyone will learn and be encouraged. 32 Remember that people who prophesy are in control of their spirit and can take turns. 33 For God is not a God of disorder but of peace, as in all the meetings of God’s holy people.[h]

34 Women should be silent during the church meetings. It is not proper for them to speak. They should be submissive, just as the law says. 35 If they have any questions, they should ask their husbands at home, for it is improper for women to speak in church meetings.[i]

36 Or do you think God’s word originated with you Corinthians? Are you the only ones to whom it was given? 37 If you claim to be a prophet or think you are spiritual, you should recognize that what I am saying is a command from the Lord himself. 38 But if you do not recognize this, you yourself will not be recognized.[j]

39 So, my dear brothers and sisters, be eager to prophesy, and don’t forbid speaking in tongues. 40 But be sure that everything is done properly and in order.

Notas al pie

  1. 14:2a Or in unknown languages; also in 14:4, 5, 13, 14, 18, 22, 26, 27, 28, 39.
  2. 14:2b Or speaking in your spirit.
  3. 14:6a Greek brothers; also in 14:20, 26, 39.
  4. 14:6b Or in tongues; also in 14:19, 23.
  5. 14:15 Or in the Spirit; also in 14:15b, 16.
  6. 14:21a Greek in the law.
  7. 14:21b Isa 28:11-12.
  8. 14:33 The phrase as in all the meetings of God’s holy people could instead be joined to the beginning of 14:34.
  9. 14:35 Some manuscripts place verses 34-35 after 14:40.
  10. 14:38 Some manuscripts read If you are ignorant of this, stay in your ignorance.