Słowo Życia

Pierwszy List św. Jana 4

Duch Święty a przeciwnicy Chrystusa

1Kochani, nie wierzcie każdemu, kto twierdzi, że został natchniony przez Ducha Świętego. Sprawdzajcie, czy to, co mówi, rzeczywiście pochodzi od Boga. Na świecie pojawiło się bowiem wielu fałszywych proroków.

Tych, którzy mają w sobie Ducha Bożego i należą do Boga, poznacie po tym, że wyznają, iż Jezus Chrystus przyszedł na świat w prawdziwym, ludzkim ciele. Ci zaś, którzy temu zaprzeczają, nie należą do Boga, ale do przeciwnika Chrystusa. Słyszeliście bowiem, że na świecie ma się pojawić przeciwnik Chrystusa, już teraz jednak widać jego działanie.

Wy, dzieci, należycie jednak do Boga i już teraz pokonaliście wszystkich jego przeciwników. Ten bowiem, który zamieszkał w waszym sercu, jest potężniejszy od przeciwnika Chrystusa, który działa w świecie. Ludzie, którzy służą temu przeciwnikowi, należą do tego świata i mówią jego językiem, dlatego świat ich słucha. My zaś należymy do Boga, dlatego słuchają nas tylko ci, którzy Go znają. Ci zaś, którzy do Niego nie należą, nie chcą nas słuchać. Po tym można poznać, czy ktoś ma w sobie Bożego Ducha, który mówi prawdę, czy też ducha, który jest kłamcą.

Boża miłość

Kochani, okazujmy sobie nawzajem miłość, bo źródłem miłości jest Bóg. Kto kocha innych ludzi, pokazuje przez to, że narodził się z Boga i że Go zna. Ten zaś, kto nie okazuje im miłości, pokazuje przez to, że nie zna Boga. Bóg jest bowiem miłością.

On okazał nam wielką miłość, posyłając na ten świat swojego jedynego Syna, który dał nam życie. 10 Miłość ta nie polega na tym, że my pokochaliśmy Boga, ale że On pokochał nas! Dlatego właśnie posłał swojego Syna, aby został On złożony w ofierze za nasze grzechy.

11 Kochani, skoro Bóg okazał nam tak wielką miłość, to my również powinniśmy się nawzajem kochać. 12 Nikt nigdy nie widział Boga, ale gdy okazujemy sobie miłość, ludzie mogą Go zobaczyć w naszym życiu—nasze czyny wyrażają bowiem Jego miłość.

13 Bóg obdarzył nas swoim Świętym Duchem. Jego obecność w naszym życiu świadczy o tym, że trwamy w jedności z Bogiem, a On—z nami. 14 Bóg posłał swojego Syna, aby zbawił ludzi tego świata. My zaś na własne oczy widzieliśmy Syna Bożego, dlatego teraz o Nim opowiadamy. 15 Ten, kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, trwa w jedności z Bogiem, a Bóg—z nim.

16 Gdy poznaliśmy miłość Boga do nas, uwierzyliśmy w nią. Bóg jest miłością, dlatego człowiek, który okazuje innym miłość, trwa w jedności z Bogiem, a Bóg—z nim. 17 Kierując się w życiu tą doskonałą miłością i czyniąc to, co podoba się Bogu, nie musimy obawiać się dnia Bożego sądu. 18 Jeśli bowiem mamy w sercu doskonałą miłość, nie ma tam już miejsca na strach przed karą. A jeśli ktoś się boi, znaczy to, że jeszcze nie ma w sobie tej doskonałej miłości.

19 Sami doświadczyliśmy miłości od Boga, dlatego teraz kochamy innych ludzi. 20 Jeśli jednak ktoś mówi: „Kocham Boga”, a jednocześnie nienawidzi jakiegoś człowieka, jest kłamcą. Jak bowiem ktoś, kto nie kocha otaczających go ludzi, może kochać niewidzialnego Boga? 21 Sam Bóg nakazał przecież, aby ten, kto Go kocha, okazywał miłość również innym ludziom.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

約翰一書 4

靈的分辨

1親愛的弟兄姊妹,不要什麼靈都信,總要試驗那些靈是否出於上帝,因為世上已經出現了許多假先知! 任何靈若承認耶穌基督曾降世為人,就是從上帝來的,你們可以憑這一點認出上帝的靈。 任何靈若不承認耶穌,就不是從上帝來的,而是敵基督者的靈。以前你們聽說敵基督者要來,現在他已經在世上了。

孩子們,你們屬於上帝,你們已經勝過了那些假先知,因為在你們裡面的聖靈比在世上運行的邪靈更有能力。 他們屬於世界,所以他們談論的都是世俗的事,世人也聽從他們。 我們屬於上帝,認識上帝的人聽從我們,不屬於上帝的人不聽從我們。這樣,我們就可以分辨真理的靈和錯謬的靈。

上帝是愛

親愛的弟兄姊妹,我們應當彼此相愛,因為愛是從上帝來的。凡有愛心的人都是從上帝生的,並且認識上帝。 沒有愛心的人不認識上帝,因為上帝就是愛。 上帝差遣祂獨一的兒子到世上來,是為了叫我們靠著祂得到生命。這就顯明了上帝對我們的愛。 10 不是我們愛上帝,而是上帝愛我們,並且差遣祂兒子為我們的罪作了贖罪祭,這就是愛。

11 親愛的弟兄姊妹,上帝既然這樣愛我們,我們也應該彼此相愛。 12 從來沒有人見過上帝,如果我們彼此相愛,上帝就住在我們裡面,祂的愛就在我們裡面得到成全。

13 上帝將祂的靈賜給了我們,所以我們知道自己住在祂裡面,祂也住在我們裡面。 14 我們看見過,現在做見證:父差遣了祂的兒子成為世人的救主。 15 無論是誰,他若承認耶穌是上帝的兒子,上帝必住在他裡面,他也住在上帝裡面。 16 我們已經認識並且相信了上帝對我們的愛。

上帝就是愛,住在愛中的,就是住在上帝裡面,上帝也住在他裡面。 17 這樣,愛在我們裡面得到成全,使我們在審判的日子可以坦然無懼,因為我們在這世上以基督為榜樣。 18 愛裡沒有恐懼,純全的愛能驅除恐懼,因為恐懼意味著怕受懲罰。人若心裡恐懼,就表示他尚未明白那純全的愛。

19 我們愛,因為上帝先愛了我們。 20 若有人說「我愛上帝」,卻恨自己的弟兄姊妹,這人就是說謊話,因為人若不愛看得見的弟兄姊妹,又怎能愛看不見的上帝呢? 21 愛上帝的人也應該愛弟兄姊妹,這是上帝給我們的命令。