Słowo Życia

Objawienie św. Jana 20

Tysiąc lat

1Potem zobaczyłem anioła, zstępującego z nieba. Miał w ręku klucz do otchłani oraz ogromny łańcuch. Schwytał on smoka, pradawnego węża—zwanego diabłem i szatanem—i związał go na tysiąc lat. Następnie wrzucił go do otchłani, po czym zamknął ją i zapieczętował, aby przez tysiąc lat smok nie mógł oszukiwać narodów. Po tym okresie zostanie na krótko uwolniony.

Zobaczyłem także trony, a ci, którzy na nich zasiadali, otrzymali prawo sądzenia. I ujrzałem dusze ludzi, którzy zostali ścięci za to, że opowiadali innym o Jezusie i głosili słowo Boże, oraz za to, że nie oddali czci bestii ani jej posągowi i odmówili przyjęcia jej znaku na czoło lub rękę. Teraz ożyli i przez tysiąc lat królowali z Chrystusem. To jest pierwsze zmartwychwstanie, pozostali zmarli ożyją bowiem dopiero po upływie tysiąca lat. Szczęśliwi i święci są ci, którzy będą mieli udział w tym pierwszym zmartwychwstaniu. Ludzie ci nie umrą już po raz drugi i jako kapłani Boga i Chrystusa będą z Nim panować przez tysiąc lat.

Zagłada szatana

Po upływie tego czasu szatan zostanie uwolniony z więzienia i zacznie oszukiwać narody Goga i Magoga z czterech krańców ziemi. I zbierze je, aby stoczyć walkę z Bogiem, a zgromadzone wojska będą tak liczne, jak piasek na brzegu morza. Przemierzą całą ziemię i otoczą świętych oraz miasto ukochane przez Boga. Wtedy jednak spadnie na nich ogień z nieba i pochłonie ich. 10 Diabeł zaś, który ich oszukał, zostanie wrzucony do ognistego jeziora płonącej siarki, w którym będzie również bestia i fałszywy prorok. Będzie to miejsce wiecznej kary, w którym będą cierpieć dniem i nocą.

Sąd nad zmarłymi

11 Następnie zobaczyłem wielki biały tron i Tego, który na nim zasiada. Niebo i ziemia chciały uciec sprzed Jego oblicza, ale nie znalazły miejsca, w którym mogłyby się przed Nim ukryć. 12 Wtedy ujrzałem umarłych—wielkich i małych, stojących przed tronem. I otwarto księgi, wśród których była również księga życia. Wszyscy umarli zostali osądzeni zgodnie z ich czynami, zapisanymi w księgach. 13 Morze, ziemia i świat zmarłych oddały swoich umarłych i wszyscy oni zostali osądzeni zgodnie z ich czynami. 14-15 Wówczas śmierć i świat zmarłych zostały wrzucone do ognistego jeziora. Trafili tam również wszyscy ci, którzy nie byli zapisani w księdze życia. Ogniste jezioro jest drugą śmiercią.

En Levende Bok

Apenbaring 20

Dragen blir bundet i 1 000 år

1Etter dette fikk jeg se en engel komme ned fra himmelen. Han hadde nøkkelen til den bunnløse avgrunnen og en tung kjetting i hånden. Han grep dragen, den gamle slangen, som er djevelen eller Satan,[a] og bandt ham for 1 000 år. Så kastet engelen ham ned i den bunnløse avgrunnen og låste og forseglet den med et segl, slik at han ikke kunne bedra folkene før de 1 000 årene hadde gått. Etter det må han bli sluppet ut igjen for en kort periode.

Jeg så også troner. På dem satte noen seg som hadde fått retten til å dømme. Disse som jeg så, var sjelene til de menneskene som hadde blitt halshugget fordi de spredde Guds budskap om Jesus. De hadde ikke tilbedt udyret[b], bildet av udyret eller tatt imot merke av udyret i sine panner eller på hendene. Disse menneskene fikk liv igjen og regjerte med Kristus, den lovede kongen, i 1 000 år. Resten av de døde ble ikke levende igjen før de 1 000 årene var ute. Dette er den første oppstandelsen. Lykkelige er de som tilhører Gud og får være med i den første oppstandelsen. Den andre døden[c] kan ikke skade dem, men de skal være prester som tjener Gud og Kristus, den lovede kongen, og skal regjere med ham i 1 000 år.

Satan får sin straff

Når de 1 000 årene er ute, skal Satan bli sluppet løs av sitt fengsel. Han skal gå ut og bedra folk fra alle jordens hjørner, de som blir kalt Gog og Magog,[d] og samle dem til kamp. De skal være tallrike som sanden i havet. Jeg så hvordan de dro fram over hele jorden og omringet den byen som Gud elsker, det stedet der menneskene som tilhører Gud, hadde samlet seg. Ild fra himmelen falt ned og utslettet dem. 10 Djevelen som fortsatte sitt bedrag, ble kastet ned i den samme sjøen av ild og svovel som udyret og den falske profeten[e] hadde blitt. Der skal de bli plaget dag og natt i all evighet.

Guds dom

11 Jeg så en stor hvit trone og ham som sitter på den. Da han sto fram, forsvant jorden og himmelen, de var ikke mer. 12 Jeg så også de døde, både fine mennesker og vanlige folk. De sto for Gud, og bøker ble åpnet. Også en annen bok ble åpnet. Det var livets bok[f]. De døde ble dømt etter det som sto i de første bøkene, for der var alle gjerningene deres skrevet ned. 13 Havet ga tilbake de døde som var i det. Dødens rike[g] ga tilbake de døde som var i det. Hver og en ble dømt etter sine gjerninger. 14 Så ble selve døden og dødens rike kastet i den brennende sjøen. Dette er den andre død, den brennende sjøen. 15 Hver og en som ikke hadde sitt navn skrevet i livets bok, ble kastet i den brennende sjøen.

Notas al pie

  1. 20:2 ”Djevelen” er gresk, ”Satan” er hebraisk. Begge ordene betyr ”de som anklager deg”.
  2. 20:4 Udyret finnes beskrevet i 13:1-10.
  3. 20:6 Forklaringen finnes i v.14.
  4. 20:8 Sannsynligvis et symbolsk bilde på alle fiender av Guds folk. Se Esekiel 38–39.
  5. 20:10 Udyret og den falske profeten finnes beskrevne i kap.13, der den falske profeten ble kalt ”det andre udyret”.
  6. 20:12 Et register over alle som får evig liv. Se Andre Mosebok 32:32 og Salmenes bok 69:29.
  7. 20:13 På gresk: Hades.