Słowo Życia

Objawienie św. Jana 15

Pieśń Mojżesza i Baranka

1Potem zobaczyłem na niebie ogromny, zadziwiający obraz: Siedmiu aniołów trzymających siedem ostatnich klęsk, wyrażających Boży gniew. Ujrzałem też morze, które wyglądało tak, jakby było z kryształu i ognia. Nad jego brzegiem stali ci, którzy odnieśli zwycięstwo nad bestią, jej posągiem i liczbą oznaczającą jej imię. W rękach trzymali harfy i śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Boga, oraz pieśń Baranka:

„Panie, wszechmocny Boże,
    dokonujesz wielkich i wspaniałych rzeczy!
Jesteś Władcą wszystkich narodów
    i zawsze czynisz to, co jest słuszne i prawe.
Czy ktoś może nie okazać Ci respektu
    i nie oddać Ci chwały?
Panie, tylko Ty jesteś święty!
Wszystkie narody przybędą i oddadzą Ci cześć,
bo zobaczą, że jesteś sprawiedliwym Władcą”.

Po tym wszystkim, zobaczyłem, że otworzyła się świątynia w niebie i wyszło z niej siedmiu aniołów, trzymających siedem klęsk. Byli oni ubrani w czyste, lśniące szaty, i przepasani na piersiach złotymi wstęgami. Jedna z czterech istot wręczyła im siedem złotych pucharów, wypełnionych gniewem wiecznego Boga, a chwała i potęga Boga wypełniła świątynię jak dym. Nikt nie mógł do niej wejść, dopóki siedmiu aniołów nie zrzuciło na ziemię siedmiu klęsk.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Отк 15

Семь ангелов с семью бедствиями

1Я увидел на небе ещё одно великое и удивительное знамение: семь ангелов с семью последними бедствиями. Последними потому, что на этом ярость Всевышнего заканчивалась. Я видел нечто похожее на стеклянное море, смешанное с огнём. На море стояли те, кто вышел победителем в борьбе со зверем, его изображением и с числом его имени. Они держали в руках арфы, данные им Всевышним, и пели песнь Мусо, раба Всевышнего,[a] и песнь Ягнёнка:

– Велики и чудны Твои дела,
    Вечный, Бог Сил!
Твои пути справедливы и истинны,
    Царь народов[b]!
Кто не устрашится Тебя, Вечный,[c]
    и не прославит Твоего имени?
Ведь Ты один только свят!
К Тебе придут на поклонение все народы,[d]
    потому что все узнали о Твоих справедливых судах!

После этого я увидел, что на небе открыт храм – шатёр со свидетельствами священного соглашения[e]. Из храма вышли семь ангелов с семью бедствиями. Они были одеты в чистую и блестящую льняную одежду, и по груди каждый был опоясан золотым поясом. Потом одно из четырёх существ раздало семи ангелам по золотому сосуду, наполненному яростью Всевышнего, Который живёт вечно. Храм наполнился дымом от славы и силы Всевышнего, и никто уже не мог войти в храм[f] до тех пор, пока не окончатся семь бедствий, посылаемых семью ангелами.

Notas al pie

  1. Отк 15:3 См. Исх. 15:1-18.
  2. Отк 15:3 Или: «Царь веков».
  3. Отк 15:4 См. Иер. 10:7.
  4. Отк 15:4 Ср. Заб. 85:9-10.
  5. Отк 15:5 Букв.: «шатёр свидетельства». Под словом «свидетельство» имеются в виду свидетельства священного соглашения между Исроилом и Всевышним, которыми были две каменные плитки с написанными на них десятью повелениями и, возможно, сам шатёр.
  6. Отк 15:8 См. Исх. 40:34-35; 3 Цар. 8:10-11.