Słowo Życia

Objawienie św. Jana 1

Wstęp

1Oto objawienie, które Bóg przekazał Jezusowi Chrystusowi, aby powiedział On swoim sługom o tym, co ma się wkrótce wydarzyć. Jezus wysłał więc anioła, aby ten przekazał to objawienie Jego słudze, Janowi. On zaś przekazał innym słowo Boże oraz to, czego dowiedział się od Jezusa Chrystusa.

Szczęśliwy jest ten, kto czyta, i ci, którzy słuchają słów tego proroctwa. Niech zwrócą uwagę na jego treść, bo niedługo wszystko to się wypełni.

Pozdrowienia

Ja, Jan, piszę do siedmiu kościołów, znajdujących się w prowincji Azja. Niech Bóg, który był, jest i nadchodzi, obdarza was swoją łaską i pokojem! Tą samą łaską i pokojem niech obdarzy was siedem Duchów, obecnych przy Jego tronie, oraz Jezus Chrystus, który jest godnym zaufania świadkiem! On jest pierwszym, który zmartwychwstał. On panuje również nad wszystkimi władcami świata. Chrystus kocha nas tak bardzo, że przelał za nas swoją krew i w ten sposób uwolnił nas od grzechów. On sprawił również, że staliśmy się członkami królewskiej rodziny i kapłanami samego Boga Ojca. Jemu należy się wieczna chwała oraz władza. Amen!

On, już niebawem, nadejdzie wśród obłoków
    i zobaczą Go wszyscy ludzie,
nawet ci, którzy Go przebili.
    Wówczas wszystkie narody świata
będą płakać z Jego powodu.
    Wszystko to się naprawdę wydarzy! Amen!

Bóg, który jest Wszechmocnym Panem, mówi: „Ja jestem Alfa i Omega”. On był, jest i nadchodzi!

Wizja Chystusa

Ja, Jan, wasz przyjaciel i towarzysz w cierpieniu, a także współobywatel Bożego królestwa, nieugięcie trzymający się Pana, zostałem zesłany na wyspę Patmos za głoszenie ludziom słowa Bożego i opowiadanie im o Jezusie. 10 Pewnego razu, w dzień Pański, ogarnął mnie Duch Święty i usłyszałem za sobą potężny głos, brzmiący jak dźwięk trąby:

11 —Zapisz w księdze wszystko, co widzisz, a następnie wyślij ją do siedmiu kościołów: do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei.

12 Gdy się odwróciłem, aby zobaczyć, czyj to głos, ujrzałem siedem złotych świeczników, 13 a między nimi kogoś, kto wyglądał jak Syn Człowieczy. Był ubrany w długą szatę i przepasany na piersiach złotym pasem. 14 Jego głowa i włosy były białe jak śnieżnobiała wełna, a spojrzenie—przenikające jak płomień ognia. 15 Jego stopy lśniły jak rozgrzany w piecu mosiądz, a głos brzmiał jak huk fal. 16 W prawej ręce trzymał siedem gwiazd, a z Jego ust wychodził ostry, obosieczny miecz. Jego twarz lśniła jak słońce w pełnym blasku.

17 Gdy Go ujrzałem, padłem jak martwy u Jego stóp. Ale On dotknął mnie swoją prawą ręką i rzekł:

—Nie bój się! Jestem Pierwszy i Ostatni. 18 Umarłem, ale ożyłem i będę żyć wiecznie. Mam klucze do świata zmarłych. 19 Zapisz to, co już zobaczyłeś, co jest teraz oraz co się wydarzy potem. 20 Siedem gwiazd w mojej prawej dłoni to aniołowie siedmiu kościołów, a siedem złotych świeczników to siedem kościołów.

New Living Translation

Revelation 1

Prologue

1This is a revelation from[a] Jesus Christ, which God gave him to show his servants the events that must soon[b] take place. He sent an angel to present this revelation to his servant John, who faithfully reported everything he saw. This is his report of the word of God and the testimony of Jesus Christ.

God blesses the one who reads the words of this prophecy to the church, and he blesses all who listen to its message and obey what it says, for the time is near.

John’s Greeting to the Seven Churches

This letter is from John to the seven churches in the province of Asia.[c]

Grace and peace to you from the one who is, who always was, and who is still to come; from the sevenfold Spirit[d] before his throne; and from Jesus Christ. He is the faithful witness to these things, the first to rise from the dead, and the ruler of all the kings of the world.

All glory to him who loves us and has freed us from our sins by shedding his blood for us. He has made us a Kingdom of priests for God his Father. All glory and power to him forever and ever! Amen.

Look! He comes with the clouds of heaven.
    And everyone will see him—
    even those who pierced him.
And all the nations of the world
    will mourn for him.
Yes! Amen!

“I am the Alpha and the Omega—the beginning and the end,”[e] says the Lord God. “I am the one who is, who always was, and who is still to come—the Almighty One.”

Vision of the Son of Man

I, John, am your brother and your partner in suffering and in God’s Kingdom and in the patient endurance to which Jesus calls us. I was exiled to the island of Patmos for preaching the word of God and for my testimony about Jesus. 10 It was the Lord’s Day, and I was worshiping in the Spirit.[f] Suddenly, I heard behind me a loud voice like a trumpet blast. 11 It said, “Write in a book[g] everything you see, and send it to the seven churches in the cities of Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea.”

12 When I turned to see who was speaking to me, I saw seven gold lampstands. 13 And standing in the middle of the lampstands was someone like the Son of Man.[h] He was wearing a long robe with a gold sash across his chest. 14 His head and his hair were white like wool, as white as snow. And his eyes were like flames of fire. 15 His feet were like polished bronze refined in a furnace, and his voice thundered like mighty ocean waves. 16 He held seven stars in his right hand, and a sharp two-edged sword came from his mouth. And his face was like the sun in all its brilliance.

17 When I saw him, I fell at his feet as if I were dead. But he laid his right hand on me and said, “Don’t be afraid! I am the First and the Last. 18 I am the living one. I died, but look—I am alive forever and ever! And I hold the keys of death and the grave.[i]

19 “Write down what you have seen—both the things that are now happening and the things that will happen.[j] 20 This is the meaning of the mystery of the seven stars you saw in my right hand and the seven gold lampstands: The seven stars are the angels[k] of the seven churches, and the seven lampstands are the seven churches.

Notas al pie

 1. 1:1a Or of.
 2. 1:1b Or suddenly, or quickly.
 3. 1:4a Asia was a Roman province in what is now western Turkey.
 4. 1:4b Greek the seven spirits.
 5. 1:8 Greek I am the Alpha and the Omega, referring to the first and last letters of the Greek alphabet.
 6. 1:10 Or in spirit.
 7. 1:11 Or on a scroll.
 8. 1:13 Or like a son of man. See Dan 7:13. “Son of Man” is a title Jesus used for himself.
 9. 1:18 Greek and Hades.
 10. 1:19 Or what you have seen and what they mean—the things that have already begun to happen.
 11. 1:20 Or the messengers.