Słowo Życia

Mateusza 5:1-48

Szczęśliwi

1Pewnego dnia Jezus, widząc gromadzące się wokół Niego tłumy, wszedł na wzgórze i usiadł. 2Uczniowie otoczyli Go, a On zaczął nauczać:

3—Szczęśliwi ubodzy w duchu,

bo do nich należy królestwo niebieskie.

4Szczęśliwi smutni,

bo zostaną pocieszeni.

5Szczęśliwi cisi,

bo odziedziczą całą ziemię.

6Szczęśliwi ci, którzy pragną sprawiedliwości,

bo zostaną nasyceni.

7Szczęśliwi ci, którzy okazują innym miłość,

bo sami zostaną obdarzeni miłością.

8Szczęśliwi ci, którzy mają czyste serce,

bo zobaczą samego Boga.

9Szczęśliwi ci, którzy wprowadzają pokój,

bo zostaną nazwani dziećmi Boga.

10Szczęśliwi prześladowani za prawość,

bo do nich należy królestwo niebieskie.

11Macie ogromne szczęście,

gdy ludzie was znieważają, prześladują

i oczerniają z mojego powodu.

12Cieszcie się i skaczcie z radości,

bo w niebie czeka was wielka nagroda.

Właśnie tak prześladowano kiedyś proroków Boga!

Sól i światło

13Jesteście solą tej ziemi! Lecz jeśli sól utraci swój smak, staje się bezwartościowa. Dlatego wyrzuca się ją na ścieżkę, gdzie zostaje podeptana przez ludzi. 14Jesteście światłem dla świata! Nie można ukryć miasta położonego na wzgórzu. 15Nie zapala się też lampy, aby ją zaraz zasłonić, ale stawia się ją na podwyższeniu, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. 16Wasze światło niech również świeci wszystkim ludziom, aby widzieli wasze dobre postępowanie i oddawali chwałę waszemu Ojcu w niebie.

Wypełnienie Prawa

17Nie myślcie, że przyszedłem znieść Prawo Mojżesza albo pisma proroków. Nie znieść, ale wypełnić! 18Zapewniam was, że prędzej niebo i ziemia przestaną istnieć, niż zmieni się najmniejsza literka w Prawie—zanim wszystko zostanie do końca wypełnione. 19Jeśli więc ktoś usunąłby nawet najmniej ważne przykazanie Prawa i tak nauczał innych, będzie najmniej ważny w królestwie niebieskim. A kto sam wypełnia wszystko i uczy tego innych, będzie wielki w królestwie niebieskim. 20Ostrzegam was więc: jeśli wasza prawość nie będzie większa od prawości faryzeuszy i przywódców religijnych, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

Zabójstwo

21Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”, a kto zabije, pójdzie pod sąd. 22A ja wam mówię: Każdy, kto się na kogoś gniewa, pójdzie pod sąd! A kto nazywa go głupcem, stanie przed Wysoką Radą. A kto nazwałby go idiotą, zasługuje na ogień piekielny. 23Jeśli więc, przynosząc dar na ołtarz w świątyni, przypomniałbyś sobie, że ktoś ci coś zarzuca, 24zostaw swój dar przy ołtarzu i idź się pogodzić z tym człowiekiem. Potem wróć i złóż dar Bogu. 25Póki jest na to czas, staraj się polubownie załatwić sprawę ze swoim oskarżycielem. W przeciwnym bowiem razie sędzia cię skaże i zostaniesz wtrącony do więzienia. 26Zapewniam cię, że nie wyjdziesz stamtąd, aż spłacisz cały dług—co do grosza.

Niewierność małżeńska

27Słyszeliście, że w Prawie Mojżesza powiedziano: „Bądź wierny w małżeństwie”. 28A Ja wam mówię: Kto spogląda na kobietę i pożąda jej, w sercu już się dopuścił niewierności. 29Jeśli więc twoje prawe oko skłania cię do grzechu, wyłup je i odrzuć. Lepiej bowiem, gdy zginie jakaś część twojego ciała, niż byś z całym ciałem miał być wrzucony do piekła. 30I jeśli twoja prawa ręka skłania cię do grzechu, odetnij ją i odrzuć. Lepiej bowiem, gdy zginie jakaś część twojego ciała, niż byś z całym ciałem miał znaleźć się w piekle.

Rozwód

31W Prawie Mojżesza powiedziano też: „Kto chce się rozwieść z żoną, niech jej wręczy dokument rozwodowy”. 32A Ja wam mówię: Kto rozwodzi się z żoną (z wyjątkiem przypadku rozwiązłości seksualnej), naraża ją na grzech niewierności. Kto zaś żeni się z rozwódką, również dopuszcza się grzechu niewierności małżeńskiej.

Przysięga

33Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: „Nie przysięgaj fałszywie, lecz dotrzymaj przysięgi danej Panu”. 34A Ja wam mówię: W ogóle nie przysięgajcie: ani na niebo—bo jest tronem Boga; 35ani na ziemię—bo jest Jego podnóżkiem; ani na Jerozolimę—bo jest miastem wielkiego Króla! 36Nawet na własną głowę nie przysięgaj—bo nie możesz jednego włosa uczynić białym lub czarnym. 37Mów prawdę: niech twoje „tak” znaczy „tak”, a „nie” znaczy „nie”. Każde oszustwo pochodzi od szatana.

Oko za oko

38Słyszeliście, że w Prawie Mojżesza powiedziano: „Oko za oko, ząb za ząb”. 39A Ja wam mówię: Nie rewanżujcie się za doznane zło! Jeśli ktoś cię obrazi, uderzając w policzek, nadstaw mu drugi. 40Jeśli ktoś chce się z tobą sądzić o koszulę, daj mu od razu i płaszcz. 41Jeśli ktoś cię zmusza, byś niósł mu bagaż kilometr, nieś mu i dwa. 42Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce od ciebie coś pożyczyć.

Miłość do wrogów

43Słyszeliście, że powiedziano: „Kochaj przyjaciół, nienawidź wrogów”. 44A Ja wam mówię: Kochajcie waszych wrogów i módlcie się za tych, którzy was prześladują— 45tak postępują dzieci waszego Ojca w niebie. On bowiem sprawia, że słońce wschodzi dla dobrych i dla złych. A deszcz pada dla prawych i dla nieprawych. 46Czy sądzicie, że zasługujecie na nagrodę, bo kochacie tych, którzy was kochają? Czy nawet źli ludzie tak nie postępują? 47Jeśli jesteście mili tylko dla przyjaciół, w czym jesteście lepsi? Czy poganie tak nie postępują? 48Bądźcie więc doskonali, tak jak wasz Ojciec w niebie.

Священное Писание

Матай 5:1-48

Нагорная проповедь

(5:1–7:29)

О благословениях

(Лк. 6:20-23)

1Увидев множество народа, Иса поднялся на склон горы и сел там. К Нему подошли Его ученики, 2и Он начал их учить такими словами:

3– Благословенны те, кто осознаёт свою нужду во Всевышнем5:3 Букв.: «Благословенны бедные духом».,

потому что они подданные Царства Всевышнего5:3 Букв.: «Царства Небес». Во избежание напрасного употребления имени Всевышнего (см. Исх. 20:7) иудеи часто заменяли его словом «Небеса» (см., напр., Лк. 15:18)..

4Благословенны плачущие,

потому что они будут утешены.

5Благословенны кроткие,

потому что они наследуют землю5:5 См. Заб. 36:11. Под выражением «наследуют землю» многие понимают грядущее Тысячелетнее Царство Масиха (см. Мих. 4:1-7; Отк. 20:4-6) или даже рай (см. Отк. 21:1)..

6Благословенны те, кто ощущает голод и жажду по праведности,

потому что они насытятся.

7Благословенны милосердные,

потому что и к ним будет проявлено милосердие.

8Благословенны чистые сердцем,

потому что они увидят Всевышнего.

9Благословенны миротворцы,

потому что они будут названы сынами Всевышнего5:9 То есть будучи миротворцами, они уподобятся Всевышнему, дающему мир (см. 2 Кор. 13:11), как сыновья уподобляются своим отцам..

10Благословенны те, кого преследуют за праведность,

потому что они подданные Царства Всевышнего.

11– Благословенны вы, когда из-за Меня люди оскорбляют и преследуют вас и говорят о вас всякую ложь. 12Ликуйте и веселитесь, потому что вас ждёт великая награда на небесах! Ведь точно так же преследовали и пророков, бывших прежде вас.

О соли и свете

(Мк. 9:50; Лк. 11:33; 14:34-35)

13– Вы – соль земли. Если соль потеряет свой вкус, то что может опять сделать её солёной? Она уже ни к чему не пригодна, останется лишь выбросить её вон, под ноги людям. 14Вы – свет мира. Город, стоящий на вершине холма, невозможно скрыть. 15Зажжённый светильник не ставят под горшок, наоборот, его ставят на подставку, чтобы светил всем в доме. 16Пусть так же свет ваш светит людям, чтобы они видели ваши добрые дела и славили вашего Небесного Отца.

О Священном Писании

(Лк. 16:17)

17– Не думайте, что Я пришёл отменить сказанное в Таурате или в Книге Пророков; Я пришёл, чтобы исполнить, а не отменить5:17 Иса не отменил прежде данных Писаний, но Он Сам исполнил их, потому что был Тем, на Кого они указывали (см. Ин. 5:39; Лк. 24:27, 44-47). Например, жертвенное пролитие Его крови сделало более ненужным приношение в жертву животных для прощения грехов (см. Евр. 10:10-14, 18). Таким образом законы относительно жертв, данные в Таурате, не отменены, но исполнены.. 18Говорю вам истину: пока небо и земля не исчезнут, ни одна малейшая буква, ни одна чёрточка не исчезнет из Священного Писания – всё сбудется. 19Кто нарушит даже самое малое из этих повелений5:19 Здесь Иса говорит либо о повелениях Закона Мусы, либо о тех повелениях, которые Он собирался дать дальше в Своём учении об этом Законе (см. ст. 22, 28, 32 и др.). и научит других нарушать его, тот в Царстве Всевышнего будет наименьшим, а кто исполнит повеления и научит этому людей – будет велик в Царстве Всевышнего. 20Говорю вам, что если ваша праведность не превзойдёт праведности блюстителей Закона и учителей Таурата, вы не войдёте в Царство Всевышнего.

Об убийстве

(Лк. 12:58-59)

21– Вы знаете, что людям ещё в древности было сказано: «Не убивай»5:21 Исх. 20:13; Втор. 5:17., и что каждый убийца должен быть судим5:21 См. Нач. 9:6.. 22Я же говорю вам, что человек будет судим, даже если он просто затаил злобу на брата. Кто назовёт своего брата ничтожеством, тот будет отвечать перед Высшим Судом, а того, кто обзовёт своего брата глупцом, ждёт огонь ада. 23Поэтому если ты приносишь в дар Всевышнему свою жертву и перед жертвенником вспомнишь, что твой брат обижен на тебя, 24то оставь свой дар перед жертвенником и пойди вначале помирись с братом, а потом приходи и приноси жертву. 25Поторопись помириться со своим обвинителем ещё по дороге, до того, как он приведёт тебя в суд. Иначе тебя передадут судье, тот отдаст тебя под стражу, и тебя заключат в темницу. 26Говорю тебе истину, что ты не выйдешь оттуда, пока не выплатишь всё, до последнего гроша5:26 Букв.: «кодранта». Кодрант – римская мелкая монета..

О супружеской верности

(Мат. 18:8-9; Мк. 9:43-48)

27– Вы слышали, что было сказано: «Не нарушай супружескую верность»5:27 Исх. 20:14; Втор. 5:18., – 28Я же говорю вам, что тот, кто лишь смотрит на женщину с вожделением, уже нарушил супружескую верность в своём сердце. 29Если твой правый глаз влечёт тебя ко греху, вырви его и отбрось прочь. Лучше тебе потерять часть тела, чем всему телу быть брошенным в ад. 30И если твоя правая рука влечёт тебя ко греху, то отсеки её и отбрось прочь. Лучше тебе потерять часть тела, чем всё твоё тело пойдёт в ад.

О разводе

(Мат. 19:9; Мк. 10:11-12; Лк. 16:18)

31– Вам было сказано: «Кто разводится с женой, тот должен выдать ей разводное письмо»5:31 Втор. 24:1.. 32Я же говорю вам, что каждый, кто разводится со своей женой не по причине её измены, толкает её к нарушению супружеской верности5:32 Или: «тот поступает с ней так, как будто она повинна в супружеской измене»., и всякий, кто женится на разведённой женщине, также нарушает супружескую верность.

О клятвах

33– Вы слышали, что ещё в древности людям было сказано: «Не нарушайте своей клятвы и выполняйте всё, в чём вы поклялись Вечному»5:33 См. Лев. 19:12; Втор. 23:21-23.. 34Я же говорю вам: не клянитесь вовсе. Не клянитесь ни небом, потому что оно – престол Всевышнего, 35ни землёй, потому что она – подножие для ног Его, ни Иерусалимом, потому что это город Всевышнего, Великого Царя5:34-35 См. Заб. 47:2; Ис. 66:1.. 36Не клянитесь своей головой, потому что сами вы даже одного волоска не можете сделать белым или чёрным. 37Пусть ваше «да» будет действительно «да», а ваше «нет» – действительно «нет». Всё же, что вы к этому добавляете, – от дьявола5:37 Или: «от зла»..

О мести

(Лк. 6:29-30)

38– Вы слышали, что было сказано: «Глаз за глаз и зуб за зуб»5:38 Исх. 21:24; Лев. 24:20; Втор. 19:21.. 39Я же говорю вам: не противься сделавшему тебе зло. Если кто оскорбит тебя, ударив по правой щеке, то поверни к нему и другую5:39 Существует два понимания этого учения: 1) Иса запрещает личную месть, когда тебя оскорбляют или поступают по отношению к тебе неправильно, но не запрещает самооборону в случае атаки или нападения на других; 2) Иса здесь запрещает любое сопротивление или самозащиту, даже в случае войны или покушения преступника.. 40Если кто захочет с тобой судиться, чтобы отнять у тебя рубаху, то отдай ему и верхнюю одежду. 41Если же кто заставит тебя тащить его поклажу на какое-то расстояние, то ты тащи её вдвое дальше5:41 Букв.: «Если же кто заставит тебя идти с ним одну милю (1,5 км), то иди с ним две». В те времена римские солдаты могли, на правах завоевателей, заставить любого иудея нести их поклажу.. 42Тому же, кто у тебя просит, – дай, и тому, кто хочет занять, – не отказывай.

О любви к врагам

(Лк. 6:27-28, 32-36)

43– Вы слышали, что было сказано: «Люби ближнего твоего5:43 Лев. 19:18. и ненавидь врага твоего»5:43 См. Втор. 23:3-6.. 44Я же говорю вам: любите ваших врагов и молитесь о тех, кто преследует вас, 45так вы уподобитесь вашему Небесному Отцу5:45 Букв.: «так станете сынами вашего Небесного Отца».. Ведь Он повелевает солнцу светить и злым, и добрым и посылает дождь как на праведных, так и на грешных. 46Если вы любите тех, кто любит вас, то какая вам за это награда? Не делают ли то же самое даже сборщики налогов?5:46 Сборщики налогов – были ненавистны иудеям по нескольким причинам: они обирали народ, работали на римских оккупантов и оскверняли себя общением с язычниками. И поэтому понятие «сборщик налогов» было почти равнозначно понятиям «грешник» и «предатель». 47Если вы приветствуете только ваших братьев, то что в этом особенного? Разве язычники не делают того же? 48Поэтому будьте совершенны, как совершенен ваш Небесный Отец.