Słowo Życia

Mateusza 24:1-51

Znaki końca czasów

1Gdy Jezus opuszczał świątynię, uczniowie chcieli Mu pokazać różne jej zabudowania. 2On im odpowiedział:

—To, co teraz podziwiacie, legnie w gruzach i nie pozostanie tu nawet kamień na kamieniu.

3Później, gdy siedział na zboczu Góry Oliwnej, uczniowie podeszli do Niego i dyskretnie spytali:

—Kiedy wydarzy się to, o czym mówiłeś? Po czym poznamy, że zbliża się Twoje przyjście i koniec tego świata?

4—Nie dajcie się nikomu oszukać!—przestrzegł ich Jezus. 5—Wielu bowiem będzie się podawać za Mesjasza i oszuka mnóstwo ludzi. 6Na świecie wybuchną wojny i będą rozchodzić się wieści o walkach. Uważajcie i nie dajcie się zastraszyć, to jeszcze nie będzie koniec! 7Narody i państwa będą walczyć przeciwko sobie, a wiele krajów nawiedzi głód oraz trzęsienia ziemi. 8Ale to będzie dopiero początek tragedii. 9Będą was torturować i zabijać! Wszystkie narody was znienawidzą z mojego powodu! 10Wielu ponownie wpadnie w sidła grzechu i będzie nienawidzić oraz zdradzać innych. 11Pojawi się też wielu fałszywych proroków, którzy zwiodą całe rzesze ludzi. 12Z powodu tak wielkiego zła oziębnie miłość wielu wierzących. 13Ale ci, którzy wytrwają do końca i nie zaprą się Mnie, zostaną uratowani! 14A dobra nowina o królestwie Bożym będzie głoszona na całym świecie jako świadectwo dla wszystkich narodów. I wtedy nadejdzie koniec.

15Gdy zobaczycie w świątyni „ohydę spustoszenia”, o której mówił prorok Daniel—kto to czyta, niech uważa— 16wtedy ci, którzy przebywają w Judei, niech uciekają w góry. 17I śpieszcie się! Jeśli będziecie na tarasie, nie wchodźcie do domu, aby się spakować. 18Jeśli będziecie na polu, nie wracajcie po pieniądze czy ubranie. 19Ciężko będzie wtedy kobietom w ciąży i matkom karmiącym niemowlęta. 20Módlcie się, żeby wasza ucieczka nie wypadła zimą albo w szabat. 21Będą to bowiem dni tak straszliwe, jakich nie było od początku świata i już nigdy potem nie będzie. 22I gdyby czas tej klęski nie został skrócony, nikt by się nie uratował. Lecz ze względu na wybranych czas ten zostanie skrócony.

23Jeśli wtedy ktoś wam powie: „Tu jest Mesjasz”—nie wierzcie! 24Pojawi się bowiem wielu fałszywych mesjaszy i proroków, którzy będą czynić wielkie cuda, starając się oszukać nawet wybranych przez Boga. 25Pamiętajcie więc, że was ostrzegałem.

26Jeśli więc ktoś wam powie: „Mesjasz jest na pustyni”—nie szukajcie Mnie tam. I nie wierzcie, gdy powiedzą: „Tam się ukrywa!”. 27Gdy powtórnie przyjdę, będzie to bowiem tak widoczne, jak błyskawica na niebie. 28Gdzie jest padlina, tam w naturalny sposób pojawiają się i sępy. Wy również rozpoznacie nadchodzący koniec! 29Zaraz po zakończeniu tego strasznego czasu nastąpi zaćmienie słońca, a księżyc straci swój blask. Gwiazdy będą spadać z nieba i zachwieje się cały porządek wszechświata. 30Wtedy pojawi się na niebie znak mojego przyjścia i wszystkich ogarnie skrucha, bo cała ludzkość ujrzy Mnie, Syna Człowieczego, przybywającego na obłokach w wielkiej mocy i chwale. 31Rozlegnie się wtedy potężny dźwięk trąb. I poślę aniołów, żeby zgromadzili Moich wybranych z całego świata, z najdalszych zakątków ziemi.

Nieznany dzień i czas

32Niech to drzewo figowe stanie się dla was przykładem—kontynuował Jezus. —Gdy jego pączki miękną, a listki zaczynają się rozwijać, mówicie, że zbliża się lato. 33Gdy więc zobaczycie wszystko, co wam zapowiedziałem, bądźcie pewni, że mój powrót jest bliski, że jestem tuż u drzwi. 34Zapewniam was: Nie wymrze to pokolenie, a wszystko to się dokona. 35Niebo i ziemia przeminą, lecz moje słowa pozostaną na wieki. 36Nikt jednak nie zna dnia ani czasu, w którym się to stanie—ani aniołowie w niebie, ani nawet Ja—Syn. Wie o tym tylko mój Ojciec. 37Czas mojego przybycia będzie podobny do czasów Noego. 38Ludzie wtedy zwyczajnie jedli i pili, zawierali małżeństwa—aż do chwili, gdy Noe wszedł do arki. 39Nie wiedzieli, że to potop—i wszyscy zginęli. Tak samo będzie w dniu, w którym Ja, Syn Człowieczy, powrócę na ziemię. 40Z dwóch ludzi pracujących w polu, jeden zostanie wzięty, a drugi pozostawiony. 41Z dwóch kobiet, pracujących w domu, jedna zostanie wzięta, druga zaś pozostawiona. 42Uważajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Ja, wasz Pan, przyjdę. 43Pomyślcie: Gdyby właściciel domu wiedział, kiedy złodziej przyjdzie go okraść, pilnowałby dobytku i nie dopuściłby do włamania. 44Wy również musicie uważać, bo nie wiecie, kiedy Ja, Syn Człowieczy, powrócę!

45Kim jest ten wierny i mądry sługa, któremu Pan powierzył opiekę nad innymi swoimi sługami, by na czas o nich dbał? 46Nagrodzi go, gdy po powrocie zobaczy dobrze wykonaną pracę. 47Zapewniam was, że da mu w zarządzanie cały swój majątek. 48Gdyby jednak ten sługa pomyślał sobie: 49„Nieprędko wróci właściciel, nie muszę się więc go obawiać” i zaczął znęcać się nad powierzonymi sobie ludźmi, zabawiać się i upijać, 50to jego pan powróci w najmniej oczekiwanej chwili. 51Surowo się wtedy z nim rozprawi i osądzi go wraz z innymi obłudnikami. Będzie tam lament i rozpacz.

New Russian Translation

Матфея 24:1-51

Иисус говорит о будущем

(Мк. 13:1-20; Лк. 21:5-24)

1Когда Иисус выходил из храма, к Нему подошли ученики, которые хотели показать Ему здания храма.

2– Видите все это? – спросил их Иисус. – Говорю вам истину: здесь не останется и камня на камне, все будет разрушено.

Начало бедствий

3Когда Иисус сидел на Оливковой горе, ученики подошли к Нему и спросили Его наедине:

– Скажи нам, когда это произойдет, и какое знамение укажет на Твое возвращение и на конец нынешнего мира?

4Иисус ответил им:

– Смотрите, чтобы никто не обманул вас, 5потому что многие будут приходить под Моим именем, говоря: «Я Христос», и многих обманут. 6Вы услышите о войнах, настоящих и грядущих, но пусть вас это не пугает. Все это должно произойти, но это еще не конец. 7Потому что народ поднимется на народ и царство на царство, в разных местах будет голод и землетрясения. 8Но все это лишь начало родовых схваток24:8 Религиозные учители иудеев говорили о периоде ужасных страданий перед пришествием Мессии, которые они сравнивали с родовыми муками..

9Тогда вас будут выдавать, мучить и убивать, и все народы будут ненавидеть вас из-за Меня. 10Многие тогда отвернутся от веры, будут предавать и ненавидеть друг друга. 11Появится много лжепророков, которые многих обманут. 12И от умножения зла во многих охладеет любовь, 13но тот, кто выстоит до конца, будет спасен. 14Радостная Весть о Царстве будет возвещена по всему миру как свидетельство для всех народов, и только тогда наступит конец.

15Итак, когда вы увидите на святом месте «опустошающую мерзость», о которой говорил пророк Даниил24:15 См. Дан. 9:27; 11:31; 12:11. Пророчество Даниила исполнилось в 168 г. до н. э., когда Антиох Епифан осквернил храм в Иерусалиме, установив там статую Зевса и принеся ему в жертву свинью. Это событие было прообразом того, о чем говорил Иисус. Само же пророчество Иисуса частично исполнилось в 70 г., когда храм был разрушен римлянами, а в полноте оно свершится в конце времен (см. 2 Фес. 2:3-4; Отк. 11:2)., – пусть читающий поймет, – 16тогда те, кто находится в Иудее, пусть бегут в горы. 17Кто окажется на крыше, пусть не спускается в дом за вещами, 18и кто окажется в поле, пусть не возвращается за своим плащом. 19Горе же беременным и кормящим грудью в те дни. 20Молитесь, чтобы ваше бегство не случилось зимой или в субботу, 21потому что таких бедствий, как в то время, не было от начала мира и доныне, и никогда больше не будет24:21 См. Дан. 12:1; Иоиль 2:2.. 22И если бы те дни не были сокращены, то не уцелело бы ни одно живое существо, но ради избранных они будут сокращены.

Иисус говорит о Своем возвращении

(Мк. 13:21-31; Лк. 21:25-33; 17:23-24, 37)

23Если кто-нибудь вам тогда скажет: «Смотрите! Христос здесь!» или «Он здесь!» – не верьте, 24потому что явятся лжехристы и лжепророки и покажут великие знамения и чудеса, чтобы обмануть, если удастся, даже избранных. 25Смотрите, Я предсказал вам наперед. 26Поэтому, если кто скажет вам: «Он там, в пустыне», не ходите, или «Он там, в потайной комнате», не верьте, 27потому что, как молния, которая, сверкая с востока, бывает видна и на западе, так будет и возвращение Сына Человеческого. 28Где будет труп, туда соберутся и стервятники.

29Сразу же после бедствий, которые будут в те дни,

«солнце померкнет,

и луна не даст света,

звезды упадут с неба,

и небесные силы поколеблются»24:29 Ис. 13:10; 34:4; см. также Иез. 32:7; Иоиль 2:10, 31; 3:15; Агг. 2:6, 21; Отк. 6:12-13..

30Тогда на небе появится знамение Сына Человеческого, и все народы земли зарыдают в отчаянии. Они увидят Сына Человеческого, идущего на небесных облаках с силой и великой славой. 31Он пошлет Своих ангелов, и те под громкий трубный зов соберут Его избранных с четырех сторон света, от края и до края небес.

32Пусть для вас примером будет инжир: когда почки набухают и выпускают листья, вы знаете, что приближается лето. 33Так и здесь, когда вы увидите, что все это сбывается, знайте, что Он уже близко, у самых дверей. 34Говорю вам истину: еще не исчезнет это поколение, как все это произойдет24:34 Это поколение – существует три основных толкования этих слов: 1) имеется в виду поколение, которое будет свидетелем всех вышеописанных космических катаклизмов и второго пришествия Иисуса Христа; 2) так как стоящее здесь слово можно перевести и как «поколение», и как «род», то, возможно, здесь говорится об иудейском народе; 3) имеется в виду поколение, жившее во времена Иисуса Христа и ставшее свидетелем разрушения Иерусалима в 70 г. В третьем случае слова «все это произойдет» относятся не к событиям последнего времени, но к пророчеству об Иерусалиме.. 35Небо и земля пройдут, но Мои слова не пройдут.

Иисус призывает бодрствовать

(Мк. 13:32-37; Лк. 21:34-36; 17:26-27, 34-35; 12:39-46)

36Но о том дне и часе не знает никто, кроме Отца – ни ангелы на небесах, ни Сын. 37Но как было во дни Ноя, так будет и при возвращении Сына Человеческого. 38Перед потопом люди ели и пили, женились и выходили замуж, и так продолжалось вплоть до того дня, когда Ной вошел в ковчег. 39Они не понимали, что должно случиться, пока не пришел потоп и не истребил их всех. Так будет и когда придет Сын Человеческий. 40Двое будут работать в поле: один будет взят, а другой оставлен24:40 Взят … оставлен – существуют два основных толкования этих слов: 1) Господь Иисус заберет Своих последователей, а другие останутся для наказания; 2) грешники будут взяты на Суд, а Его последователи останутся. В любом случае, мы видим, что будет разделение, критерием которого станет вера и жизнь людей.. 41Две женщины будут молоть на одной мельнице: одна будет взята, а другая оставлена.

42Поэтому бодрствуйте, ведь вы не знаете, в какой день придет ваш Господь. 43Знайте, что если бы хозяин дома знал, в котором часу ночи придет вор, то он сторожил бы свой дом и не позволил бы ему проникнуть в свой дом. 44Поэтому вы тоже должны быть готовы, потому что Сын Человеческий придет в час, когда вы Его не ждете.

Верный и неверный слуга

45Кто тогда окажется верным и разумным слугой, которого хозяин поставил над другими слугами, чтобы вовремя раздавать им пищу? 46Блажен тот слуга, которого хозяин, когда вернется, найдет поступающим так. 47Говорю вам истину: он доверит ему все свое имение. 48Но если это дурной слуга, который решит: «Мой хозяин придет еще не скоро» – 49и станет избивать своих товарищей, есть и пить с пьяницами, 50то придет его хозяин в тот день, когда он не ожидает, и в тот час, когда он не знает. 51Он рассечет его надвое и определит ему одну участь с лицемерами, – там, где будет плач и скрежет зубов.