Słowo Życia

Mateusza 23:1-39

Błąd faryzeuszy

1Wówczas Jezus zwrócił się do tłumu i do swoich uczniów:

2—Przywódcy religijni i faryzeusze zajęli miejsce samego Mojżesza. 3Dlatego postępujcie zgodnie z ich nauką, lecz nie bierzcie z nich przykładu. Bo nauczają, ale sami tego nie przestrzegają. 4Wymyślają bowiem niewykonalne obowiązki i narzucają je innym, a sami nie kiwną nawet palcem, aby im pomóc. 5To, co robią, czynią tylko na pokaz. Starają się pobożnie wyglądać—zakładają na ramiona szkatułki z tekstami modlitw i chodzą w szatach z długimi frędzlami. 6Oczekują zaszczytnych miejsc na przyjęciach i w synagogach 7oraz wyrazów szacunku ze strony innych ludzi. Lubią, gdy inni zwracają się do nich: „nauczycielu”. 8Lecz wy nie pozwalajcie, by was tak nazywano. Macie tylko jednego Nauczyciela, a wy jesteście sobie równi jak bracia. 9I do nikogo na ziemi nie zwracajcie się „ojcze”, bo macie tylko jednego Ojca, w niebie. 10Nie pozwalajcie też, aby nazywano was „mistrzami”, gdyż macie tylko jednego Mistrza—Mesjasza. 11Największy z was niech będzie waszym sługą. 12Kto sam siebie wywyższa, zostanie poniżony. A kto się uniża, zostanie wywyższony.

13-14Marny wasz los, przywódcy religijni i faryzeusze! Jesteście obłudnikami! Zamykacie ludziom dostęp do królestwa niebieskiego! Sami nie wchodzicie i innym nie pozwalacie wejść!

15Marny wasz los, przywódcy religijni i faryzeusze! Jesteście obłudnikami! Obchodzicie cały świat, aby nawrócić jednego człowieka. A gdy już się tak stanie, robicie z niego syna piekła, dwa razy gorszego niż wy sami.

16Marny wasz los, ślepi przewodnicy! Mówicie: „Kto przysięga na świątynię Bożą, do niczego nie jest zobowiązany. Ale kto składa przysięgę na złoto w świątyni, musi ją wypełnić”. 17Głupi ślepcy! Co jest ważniejsze: złoto czy świątynia, która uświęca złoto? 18Twierdzicie też: „Przysięga na ołtarz do niczego nie zobowiązuje. Ale przysięga na dar na ołtarzu jest wiążąca”. 19Ślepcy! Co jest ważniejsze; dar czy ołtarz, który uświęca złożony na nim dar? 20Kto przysięga „na ołtarz”, przysięga na wszystko, co się na nim znajduje. 21A kto przysięga „na świątynię”, przysięga na nią i na Boga, który w niej mieszka. 22Ten zaś, kto przysięga „na niebo”, przysięga na tron Boży i na Tego, który na nim zasiada.

23Marny wasz los, przywódcy religijni i faryzeusze! Jesteście obłudnikami! Skrupulatnie dajecie Bogu dziesiątą część swoich najdrobniejszych nawet dochodów, a lekceważycie to, co w Prawie Mojżesza jest najważniejsze: prawość, miłość i wiarę. A jednego i drugiego nie należy zaniedbywać! 24Ślepi przewodnicy! Odcedzacie komara, a połykacie wielbłąda.

25Marny wasz los, przywódcy religijni i faryzeusze! Jesteście obłudnikami! Usilnie dbacie o zewnętrzną czystość naczyń, ale wasze brudne wnętrze aż się lepi od chciwości i pożądania. 26Ślepy faryzeuszu! Oczyść najpierw wnętrze kubka, to i na zewnętrz będzie czysty!

27Marny wasz los, przywódcy religijni i faryzeusze! Jesteście obłudnikami! Przypominacie odnowione grobowce—z zewnątrz piękne, a w środku pełne rozkładających się szczątków! 28Robicie przed ludźmi wrażenie świętych, lecz w środku jesteście pełni obłudy i nieprawości!

29Marny wasz los, przywódcy religijni i faryzeusze! Jesteście obłudnikami! Stawiacie i zdobicie grobowce prorokom oraz innym ludziom, którzy kochali Boga, 30mówiąc: „Gdybyśmy my żyli w czasach naszych przodków, nie mordowalibyśmy proroków tak jak oni”. 31W ten sposób przyznajecie, że jesteście potomkami morderców. 32Dorównajcie im! 33Czy tacy podli ludzie mogą uniknąć kary piekła? 34Wyślę do was proroków, mędrców i nauczycieli, ale jednych zabijecie, krzyżując ich, innych ubiczujecie w swoich synagogach i będziecie prześladować po miastach. 35Spadnie na was wina za przelaną krew wszystkich, którzy kochali Boga! Począwszy od prawego Abla, aż po Zachariasza, syna Barachiasza, którego zabiliście między ołtarzem a miejscem świętym. 36Zapewniam was, że kara za to wszystko spadnie na głowy tego pokolenia.

Płacz nad Jerozolimą

37Jerozolimo, Jerozolimo!—zawołał Jezus. —Zabijasz proroków i obrzucasz kamieniami Bożych posłańców! Ileż to razy chciałem przygarnąć twoje dzieci, tak jak kura, która pod skrzydłami chroni swoje pisklęta. Ale nie pozwoliłaś! 38Zbliża się czas, w którym twój dom opustoszeje. 39Mówię wam: Nie zobaczycie Mnie do chwili, gdy zawołacie: „Błogosławiony, który przychodzi w imieniu samego Pana!”.

Священное Писание

Матай 23:1-39

Предостережение от лицемерия

(Мк. 12:38-39; Лк. 11:43-46; 20:45-46)

1Тогда Иса сказал народу и Своим ученикам:

2– Место Мусы заняли учители Таурата и блюстители Закона. 3Поэтому вы должны делать всё, что они говорят, но их собственным делам подражать не следует, потому что они проповедуют одно, а делают другое. 4Они взваливают на плечи людей непомерно тяжёлые ноши, а сами и пальцем не пошевельнут, чтобы хоть чуть-чуть сдвинуть этот груз.

5Они всё делают напоказ: их коробочки с текстами из Таурата становятся всё шире, и кисточки на краях одежды – всё длиннее23:5 Основываясь на словах Священного Писания (см. Исх. 13:9, 16; Втор. 6:8; 11:18), иудеи во время молитвы привязывали ко лбу и на левую руку кожаные коробочки (филактерии) с текстами из Таурата. Кроме того, они нашивали кисти на края своей верхней одежды (см. Чис. 15:37-41; Втор. 22:12). Такие кисти, по всей вероятности, носил и Сам Иса Масих (см. 9:20; 14:36). Но блюстители Закона, желая показать всем свою особую набожность, чрезмерно увеличивали размеры своих филактерий и длину кистей на одежде.. 6Им нравится занимать почётные места на пирах и в молитвенных домах. 7Они любят, когда их приветствуют в людных местах и когда люди обращаются к ним: «Учитель».

8Вас же пусть не называют учителями, потому что у вас только один Учитель, а вы все – братья. 9И ни к кому на земле не обращайтесь «отец»23:9 Здесь нужно понять, что речь не идёт о родных отцах, но о том, что мы никого не должны превозносить в своей среде, используя высокие религиозные титулы, саны и т. п., потому что у вас только один Отец, Который на небе. 10Пусть вас не называют наставниками, потому что у вас один только Наставник – Масих. 11Самый великий из вас пусть будет вам слугой, 12потому что, кто возвышает себя, будет унижен, а кто принижает себя, будет возвышен.

Иса Масих обличает религиозных вождей

(Лк. 11:39-42, 44, 47-52)

13-14– Горе вам, учители Таурата и блюстители Закона! Лицемеры! Вы закрываете перед людьми вход в Царство Всевышнего, сами не входите в него и не даёте войти тем, кто хочет23:13-14 В некоторых рукописях присутствуют слова: «Горе вам, учители Таурата и блюстители Закона! Вы разоряете дома вдов и напоказ долго молитесь. За это вас ждёт очень суровое наказание»..

15– Горе вам, учители Таурата и блюстители Закона! Лицемеры! Вы проходите море и сушу, чтобы найти себе учеников, а когда вы находите хотя бы одного, то делаете его вдвое больше достойным ада, чем вы сами.

16– Горе вам, слепые поводыри! Вы говорите: «Если кто поклянётся храмом, это ещё ничего не значит, но если кто поклянётся золотом храма, то он связан своей клятвой». 17Вы – слепые безумцы! Что важнее: золото или храм, освятивший золото? 18Вы говорите: «Если кто поклянётся жертвенником, то это ещё ничего не значит, но если кто поклянётся даром, принесённым на жертвенник, тот связан своей клятвой». 19Слепцы! Что важнее: дар или жертвенник, который освящает дар? 20Тот, кто поклялся жертвенником, поклялся и всем, что на жертвеннике, 21и кто клянётся храмом, клянётся и Тем, Кто обитает в храме. 22Кто клянётся небом, тот клянётся престолом Всевышнего и Тем, Кто сидит на нём.

23– Горе вам, учители Таурата и блюстители Закона! Лицемеры! Вы даёте десятую часть с мяты, укропа и зиры23:23 См. Лев. 27:30-33; Чис. 18:21; Втор. 14:22-27., а самым важным в Законе – справедливостью, милостью и верностью – вы пренебрегаете. И то нужно делать, и другого не оставлять. 24Слепые поводыри! Вы отцеживаете комара из вашего питья, а верблюда проглатываете23:24 Блюстители Закона процеживали свои напитки, очищая их от комаров, попавших туда, чтобы случайно не съесть их и не оскверниться (см. Лев. 11:20-23). Иса здесь говорит им о том, что они придают значение второстепенному и при этом «проглатывают верблюда», самое большое ритуально нечистое животное в Иудее (см. Лев. 11:4; Втор. 14:7)..

25– Горе вам, учители Таурата и блюстители Закона! Лицемеры! Вы заботитесь о внешнем, в то время как внутри вы полны алчности и распущенности – это всё равно, как если бы вы очищали чаши и блюда только снаружи. 26Слепой блюститель Закона! Очисти сначала чашу и блюдо внутри, тогда и снаружи они станут чисты.

27– Горе вам, учители Таурата и блюстители Закона! Лицемеры! Вы – как побелённые гробницы23:27 В Иудее гробницы обычно белили, чтобы их можно было заметить издалека, поскольку прикосновение к гробнице приводило к ритуальному осквернению (см. Чис. 19:16)., которые снаружи выглядят красиво, а внутри полны костей мертвецов и всякой нечистоты. 28Так и вы снаружи можете показаться людям праведными, но внутри вы полны лицемерия и беззакония.

29– Горе вам, учители Таурата и блюстители Закона! Лицемеры! Вы строите гробницы пророкам, украшаете надгробные памятники праведникам 30и говорите: «Если бы мы жили во времена наших предков, то мы бы не проливали вместе с ними крови пророков». 31Тем самым вы свидетельствуете о себе, что вы потомки тех, кто убил пророков. 32Ну что же, продолжайте пополнять чашу злодейств ваших отцов! 33Змеи, отродье змеиное! Вы ещё надеетесь избежать осуждения и не попасть в ад?! 34Вот Я посылаю к вам пророков, мудрых людей, учителей Таурата, а вы некоторых из них убьёте и распнёте, других будете бичевать в ваших молитвенных домах и гнать из города в город. 35И потому падёт на вас вина за кровь всех праведников, пролитую на земле, от крови Авеля и до крови Закарии, сына Берехии, которого вы убили во дворе храма, возле жертвенника23:35 У иудеев был другой порядок книг Священного Писания. И согласно ему убийство Закарии последнее из упоминаемых там (см. 2 Лет. 24:20-22). Смерть же Авеля была первым убийством на земле (см. Нач. 4:1-10).. 36Говорю вам истину: наказание за все эти преступления падёт на нынешнее поколение.

Иса Масих оплакивает Иерусалим

(Лк. 13:34-35)

37– О, Иерусалим, Иерусалим, убивающий пророков и побивающий камнями посланных к тебе! Сколько раз Я хотел собрать твоих детей, как птица собирает своих птенцов под крылья, но вы не захотели! 38А теперь ваш дом оставляется вам пустым23:38 См. Иер. 22:5.. 39Говорю вам, что вы уже не увидите Меня до тех пор, пока не скажете: «Благословен Тот, Кто приходит во имя Вечного!»23:39 Заб. 117:26.