Słowo Życia

Mateusza 19:1-30

Rozwód

1Gdy Jezus skończył nauczanie, opuścił Galileę i skierował się do Judei na tereny leżące po drugiej stronie Jordanu. 2Podążały za Nim tłumy, a On uzdrawiał chorych.

3Zjawili się tam także faryzeusze i—chcąc Go sprowokować do jakiejś niefortunnej wypowiedzi—zapytali:

—Czy zezwalasz na rozwody z dowolnego powodu?

4—Czyżbyście nie czytali w Piśmie, że na początku „Bóg stworzył mężczyznę i kobietę”?—odrzekł Jezus. 5—Bóg powiedział również: „Dlatego mężczyzna opuści rodziców i złączy się z żoną, tak że ci dwoje staną się jednym ciałem”. 6Nie są więc już dwojgiem ludzi, lecz jednym ciałem! Niech człowiek nie rozdziela tego, co złączył sam Bóg!

7—Dlaczego więc Mojżesz nakazał wręczyć żonie dokument rozwodowy i odprawić ją?—kontynuowali.

8—Mojżesz pozwolił wam na rozwód tylko z powodu waszych zatwardziałych serc—odparł Jezus. —Ale nie taki był Boży zamiar. 9Dlatego mówię wam: Jeśli ktoś rozwodzi się żoną (z wyjątkiem przypadku rozwiązłości seksualnej) i poślubia inną kobietę, dopuszcza się grzechu niewierności małżeńskiej.

10Na to uczniowie rzekli do Jezusa:

—Jeśli sprawa wygląda aż tak poważnie, to nie warto się żenić!

11—Nie wszyscy mogą pozostać samotni—rzekł Jezus—tylko ci, którzy mają taki dar. 12Niektórzy są samotni, bo od urodzenia są niezdolni do małżeństwa. Inni pozostają samotni, bo ludzie uczynili ich niezdolnymi do tego. A jeszcze inni decydują się żyć samotnie ze względu na królestwo niebieskie. Kto może, niech stara się to pojąć.

Jezus i dzieci

13Przyprowadzano też do Jezusa dzieci, aby je pobłogosławił i modlił się o nie. Uczniowie jednak odsuwali je, nie chcąc, aby Mu przeszkadzały. 14Ale Jezus powiedział:

—Nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do Mnie, gdyż do takich jak one należy królestwo niebieskie.

15Powiedziawszy to, pobłogosławił je i ruszył dalej.

Życie wieczne i bogactwo

16Pewnego dnia podszedł do Jezusa jakiś człowiek i zapytał:

—Nauczycielu, co dobrego mam uczynić, aby otrzymać życie wieczne?

17—Dlaczego pytasz Mnie o dobro? Naprawdę dobry jest tylko Bóg. Jeśli chcesz otrzymać życie wieczne, wypełniaj Jego przykazania.

18—Ale które?—zapytał rozmówca.

—„Nie zabijaj, bądź wierny w małżeństwie, nie kradnij, nie składaj fałszywych zeznań, 19szanuj rodziców!” oraz „Kochaj innych ludzi jak samego siebie!”—odrzekł Jezus.

20—Nigdy nie przekroczyłem żadnego z nich—odparł młody człowiek. —Czego jeszcze mi brakuje?

21—Jeśli chcesz być doskonały—rzekł Jezus—idź, sprzedaj swój majątek, a pieniądze rozdaj biednym. To zapewni ci skarb w niebie. Potem wróć i chodź ze Mną.

22Słysząc to, młody człowiek spochmurniał i odszedł zasmucony; był bowiem bardzo bogaty. 23Jezus rzekł wtedy do uczniów:

—Oto jak trudno jest bogatym wejść do królestwa niebieskiego. 24Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho od igły, niż bogatemu człowiekowi wejść do królestwa Bożego.

25Słowa te poważnie zastanowiły uczniów:

—Kto więc może być zbawiony?—pytali.

26Jezus spojrzał na nich i rzekł:

—To przekracza ludzkie możliwości, ale dla Boga wszystko jest możliwe.

27—My zostawiliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą—odezwał się Piotr. —Co więc z nami będzie?

28—Zapewniam was—odpowiedział Jezus—że w przyszłym świecie, gdy Ja, Syn Człowieczy, zasiądę na tronie chwały, wy, moi uczniowie, zasiądziecie na dwunastu tronach, by sądzić dwanaście rodów Izraela. 29A każdy, kto z miłości do Mnie pozostawi dom, braci, siostry, ojca, matkę, żonę, dzieci albo posiadłości, otrzyma w zamian sto razy tyle i odziedziczy życie wieczne w przyszłym świecie. 30Wtedy wielu ludzi, obecnie uznawanych za wielkich, przestanie się liczyć, a inni, teraz uznawani za najmniejszych, będą wielkimi.

New Russian Translation

Матфея 19:1-30

Учение Иисуса о браке и разводе

(Мк. 10:1-12)

1Закончив говорить это, Иисус покинул Галилею и отправился по восточному берегу Иордана в Иудею. 2За Ним последовало множество людей, и Он исцелил их там.

3Некоторые из фарисеев подошли к Иисусу и, искушая Его, спросили:

– По любой ли причине мужчине разрешается разводиться со своей женой?

4– Разве вы не читали, – ответил Иисус, – что в начале Создатель сотворил их мужчиной и женщиной19:4 См. Быт. 1:27; 5:2. 5и сказал: «Поэтому оставит человек отца и мать и соединится со своей женой, и двое станут одной плотью»?19:5 См. Быт. 2:24. 6Так что их уже не двое, они – одна плоть. Итак, что Бог соединил, то человек не должен разделять.

7Они сказали Ему:

– Почему же тогда Моисей велел давать жене разводное письмо и отпускать ее?19:7 См. Втор. 24:1, 3.

8– Моисей разрешил вам разводиться с женами из-за жестокости ваших сердец, – ответил им Иисус. – Но вначале так не было. 9Говорю вам, что каждый, кто разводится со своей женой, кроме как по причине ее измены, и женится на другой, тот нарушает супружескую верность19:9 В некоторых рукописях присутствуют слова: «И так же тот, кто женится на разведенной женщине, нарушает супружескую верность»..

10Ученики сказали Иисусу:

– Если обязательства мужа к жене так строги, то лучше вообще не жениться.

11Иисус ответил:

– Не все могут принять Мои слова, а лишь те, кому это дано. 12Некоторые родились скопцами, других такими сделали люди, а третьи отказались от брака ради Небесного Царства19:12 См. 1 Кор. 7:7, 32-34.. Пусть те, кому это дано, поступают так.

Иисус благословляет детей

(Мк. 10:13-16; Лк. 18:15-17)

13Тогда к Иисусу принесли детей, чтобы Он возложил на них руки и помолился. А ученики их бранили. 14Но Иисус сказал:

– Пусть дети приходят ко Мне, не запрещайте им, потому что Царство Небесное принадлежит таким, как они.

15И, возложив на детей руки, Иисус ушел оттуда.

Богач и Иисус

(Мк. 10:17-31; Лк. 18:18-30)

16К Нему подошел человек и спросил:

– Учитель, что я должен сделать благого, чтобы получить вечную жизнь?

17– Зачем ты спрашиваешь Меня о благом? – сказал Иисус. – Благ только один Бог. Но если ты хочешь войти в вечную жизнь, то соблюдай заповеди.

18– Какие? – спросил тот.

Иисус ответил:

– «Не убивай», «не нарушай супружескую верность», «не кради», «не лжесвидетельствуй»19:18 См. Исх. 20:13-16; Втор. 5:17-20., 19«почитай отца и мать»19:19 См. Исх. 20:12; Втор. 5:16. и «люби ближнего твоего, как самого себя»19:19 См. Лев. 19:18..

20– Все это я соблюдаю, – ответил молодой человек, – чего еще мне недостает?

21Иисус ответил:

– Если хочешь быть совершенным, то пойди, продай то, что у тебя есть, и раздай деньги бедным, и тогда у тебя будет сокровище на небесах. Потом приходи и следуй за Мной.

22Когда молодой человек это услышал, то отошел опечаленный, потому что он владел большим имуществом.

23Тогда Иисус сказал Своим ученикам:

– Говорю вам истину: трудно будет богатому войти в Небесное Царство. 24Также говорю вам: легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Божье Царство.

25Когда ученики это услышали, они сильно удивились:

– Кто же тогда вообще может быть спасен?

26Иисус посмотрел на них и сказал:

– Человеку это невозможно, но Богу все возможно.

27Петр сказал Ему:

– Вот, мы все оставили и пошли за Тобой. Что же нам будет?

28На это Иисус ответил им:

– Говорю вам истину: когда весь мир обновится, и Сын Человеческий сядет на престоле Своей славы, тогда и вы, последовавшие за Мной, тоже сядете на двенадцати престолах править19:28 Или: «судить». двенадцатью родами Израиля. 29И всякий, кто оставил дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат больше и станет наследником вечной жизни. 30Однако многие из тех, кто в этом мире был возвышен, будут унижены, а многие униженные будут возвышены.