Słowo Życia

List św. Pawła do Filipian 1

Pozdrowienie

1Paweł i Tymoteusz, jako słudzy Chrystusa Jezusa, piszemy do wszystkich świętych w Filippi—wraz z przywódcami i ich pomocnikami. Niech Bóg, nasz Ojciec, i Pan, Jezus Chrystus, obdarzają was swoją łaską i pokojem!

Podziękowanie i modlitwa

Za każdym razem, gdy was wspominam, dziękuję za was Bogu. Wszyscy jesteście obecni w moich modlitwach. Począwszy od dnia, w którym usłyszeliście dobrą nowinę, aż do dziś, jesteście bowiem wiernymi współpracownikami w głoszeniu jej innym ludziom. Jestem pewien, że Bóg, który rozpoczął w was to dobre dzieło, będzie je kontynuował aż do czasu powrotu Jezusa Chrystusa.

Miłość Pawła do Filipian

Mam prawo tak o was myśleć, bo zajmujecie w moim sercu szczególne miejsce. Wszyscy wspieraliście mnie przecież, gdy byłem w więzieniu i gdy stawałem w obronie dobrej nowiny. A Bóg dobrze wie, jak bardzo za wami tęsknię—Jezus Chrystus wlał bowiem w moje serce ogromną miłość do was. Modlę się, aby również wasza miłość coraz bardziej wzrastała i aby prowadziła was do jeszcze większej duchowej wiedzy i rozeznania. 10 Dzięki temu będziecie bowiem umieli wybierać to, co najlepsze, i będziecie czyści oraz nienaganni w dniu powrotu Chrystusa. 11 On sprawi, że przez wasze prawe postępowanie oddacie chwałę i cześć Bogu.

Nic nie może zatrzymać dobrej nowiny

12 Przyjaciele, pragnę abyście wiedzieli, że napotkane przeze mnie przeszkody tak naprawdę pomogły tylko w głoszeniu dobrej nowiny! 13 Całe koszary i wszyscy dookoła wiedzą już, że zostałem uwięziony z powodu Chrystusa. 14 Ponadto coraz większa grupa wierzących, zachęconych moją postawą, z odwagą głosi słowo Boże, nie bojąc się nawet więzienia. 15 Są jednak i tacy, którzy mówią o Chrystusie dlatego, że zazdroszczą nam owoców naszej pracy. Wielu ma jednak zupełnie czyste motywy 16 i opowiada ludziom o Jezusie z miłości do Niego. Oni dobrze wiedzą, że znalazłem się tu, aby bronić dobrej nowiny. 17 Ci zaś, którzy mówią o Chrystusie powodowani zazdrością, nie mają szczerych zamiarów. Chcą bowiem przysporzyć mi jeszcze więcej cierpienia. 18 Ale to jest bez znaczenia. Liczy się tylko to, że—szczerze czy nieszczerze—mówi się o Chrystusie! A z tego mogę się tylko cieszyć, 19 bo wiem, że dzięki waszym modlitwom i pomocy Ducha Jezusa Chrystusa wszystko to przyczyni się do mojego uwolnienia.

20 Jestem też przekonany, że niczego nie będę musiał się wstydzić. Wręcz przeciwnie! Jak zawsze, tak i teraz—żywy czy martwy—oddam chwałę Chrystusowi. 21 Życie oznacza bowiem dla mnie służbę Chrystusowi, a śmierć—to czysty zysk! 22 Jeśli więc mam pozostać przy życiu, to nadal będę Mu służył. Ale nie wiem, co wybrać, 23 pragnę bowiem zarówno śmierci, jak i życia. Gdybym zakończył życie, to znalazłbym się już z Jezusem—a to jest coś, o czym marzę. 24 Gdybym jednak pozostał przy życiu, to mógłbym jeszcze zrobić dla was wiele dobrego. 25 A mam pewność, że tak właśnie się stanie—że zostanę jeszcze z wami, aby dbać o wasz duchowy wzrost i pomóc wam czerpać radość z wiary. 26 Gdy się więc spotkamy, będziecie mogli być dumni z tego, że służę Jezusowi.

27 Tymczasem postępujcie w sposób godny dobrej nowiny o Chrystusie. Chciałbym bowiem—niezależnie od tego, czy jestem z wami, czy nie—mieć pewność, że zachowujecie jedność, że wspólnie walczycie, głosząc dobrą nowinę, 28 i że nie dajecie się zastraszyć przeciwnikom. Taka postawa będzie dla nich zapowiedzią zagłady, dla was zaś—zapowiedzią Bożego zbawienia. 29 Bóg dał wam bowiem wielki przywilej—możecie nie tylko wierzyć Chrystusowi, ale także dla Niego cierpieć. 30 Teraz więc przechodzicie te same cierpienia, które kiedyś widzieliście w moim życiu i o których zresztą nadal słyszycie.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Флп 1

Приветствие

1От Паула и Тиметея, рабов Исы Масиха[a].

Святому народу Аллаха в Филиппах – тем, кто пребывает в единении с Исой Масихом, включая руководителей, а также помощников руководителей.

Благодать и мир вам[b] от Аллаха, нашего Небесного Отца, и от Повелителя Исы Масиха.

Благодарность Аллаху и молитва за верующих в Филиппах

3-4 Я всегда благодарю моего Бога за всех вас, постоянно вспоминая о вас в каждой моей молитве. Я молюсь с радостью, потому что вы с первого дня и доныне содействуете распространению Радостной Вести[c]. Я уверен, что Тот, Кто начал в вас это доброе дело, доведёт его до конца ко дню возвращения Исы Масиха.

Мне и подобает так думать о вас, потому что вы в моём сердце. Вы все разделяете со мной благодать Аллаха, как в узах моих, так и в защите и утверждении Радостной Вести. Аллах свидетель тому, как я люблю всех вас любовью Исы Масиха.

И я молюсь о том, чтобы ваша любовь возрастала, обогащалась знанием и всякой рассудительностью, 10 чтобы вы могли определить, в чём заключается лучшее для вас, чтобы вы были чисты и беспорочны в день возвращения Масиха 11 и принесли плод праведности, который появляется через Ису Масиха для прославления Аллаха и хвалы Ему.

Положительные последствия заключения Паула

12 Хочу, чтобы вы знали, братья, что всё, что произошло со мной, послужило успеху возвещения Радостной Вести. 13 Сейчас всем императорским стражникам и всем прочим известно, что я нахожусь в заключении за Масиха. 14 Благодаря моему заключению, большинство братьев укрепились в вере в Повелителя и смелее и бесстрашнее возвещают слово Аллаха. 15 Правда и то, что некоторые возвещают Масиха из-за зависти и соперничества друг с другом, но другие возвещают из самых добрых побуждений. 16 Они руководствуются любовью, понимая, что я помещён сюда, чтобы защищать Радостную Весть, 17 тогда как первые возвещают Масиха из эгоистичных побуждений, неискренне, желая доставить мне здесь, в заключении, больше трудностей. 18 Ну что же? Ложные или искренние побуждения ими руководят, главное, что они говорят о Масихе, и я рад этому.

И я не перестану радоваться, 19 зная, что благодаря вашим молитвам и с помощью Духа Исы Масиха[d] всё это в конце концов приведёт меня к избавлению.[e] 20 Я со всей силою желаю и надеюсь, что мне не придётся стыдиться за себя, но, как всегда, так и теперь, я буду твёрд и смел, чтобы Масих прославился в моём теле, будь то через мою жизнь или смерть. 21 Для меня жизнь – это Масих, и смерть – приобретение. 22 Если мне предстоит ещё жить в теле, то для меня это означает плодотворную работу. Но что мне лучше выбрать, я не знаю. 23 Я стою на распутье: мне хочется уйти из этой жизни и быть с Масихом, что лучше всего, 24 но для вас лучше, чтобы я ещё жил. 25 Я убеждён в этом и знаю, что буду жить и продолжать моё служение, чтобы возрастала ваша радость, чтобы вы продвинулись в вере, 26 и чтобы, когда я вновь буду с вами, у вас было ещё больше поводов гордиться тем, что Иса Масих сделал через меня.

27 Что бы ни случилось, живите достойно Радостной Вести Масиха. Увижу я вас или же до меня дойдут только слухи о вас, я буду знать, что вы непоколебимы в своём единстве, что вы плечом к плечу стоите твёрдо за веру, основанную на Радостной Вести, 28 и что вас не пугают противники. Это уже говорит им о том, что они погибнут, а вы будете спасены[f]; и это от Аллаха. 29 Вам было дано не только верить в Масиха, но и страдать за Него. 30 Вы встречаете те же трудности, какие я встречал раньше и какие, как вам известно, я переношу сейчас.

Notas al pie

  1. 1:1 Масих   (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Аллахом ещё в Таурате, Забуре и Книге Пророков.
  2. 1:2 Мир вам – на еврейском языке это выражение звучит как «шалом алейхем» и является родственным арабскому приветствию «ассаламу алейкум».
  3. 1:5 Это содействие филиппийцев включало в себя и финансовую поддержку (см. 4:15).
  4. 1:19 То есть Святого Духа, Духа Аллаха (см. Рим. 8:9).
  5. 1:19 Ср. Аюб 13:16.
  6. 1:28 Спасены   – от пламени ада (см. Иуда 1:23), от гнева Аллаха и Его судов (см. Рим. 5:9), от суетной жизни (см. 1 Пет. 1:18), от греха (см. Мат. 1:21) и от Иблиса (см. 2 Тим. 2:26).