Słowo Życia

List św. Pawła do Filemona

Pozdrowienie

Ja, Paweł, będący teraz w więzieniu z powodu wierności Chrystusowi Jezusowi, oraz Tymoteusz, nasz drogi przyjaciel, piszemy do ciebie, drogi Filemonie, nasz współpracowniku, oraz do Apfii, Archipa, towarzyszącego nam w walce, oraz do całego kościoła, który spotyka się w twoim domu. Niech Bóg, nasz Ojciec, i Pan, Jezus Chrystus, obdarzają was swoją łaską i pokojem!

Podziękowanie i modlitwa

Zawsze, gdy wspominam cię w swoich modlitwach, dziękuję za ciebie Bogu, bo słyszę, że wierzysz Panu Jezusowi i kochasz wszystkich wierzących. Proszę też Boga, aby twoja wiara udzieliła się również tym, którzy są z tobą—aby oni także mogli zobaczyć to wspaniałe duchowe bogactwo, darowane nam przez Chrystusa Jezusa. Wieści o tym, że twoja miłość tak bardzo podnosi na duchu innych wierzących, były dla mnie ogromną radością i zachętą.

Prośba o przebaczenie Onezymowi

Właśnie ze względu na tę miłość chciałbym cię teraz o coś prosić. Mógłbym wprawdzie nakazać ci to w imieniu Chrystusa, ale wolę cię o to poprosić. Ja, stary Paweł, będący teraz w więzieniu z powodu wierności Chrystusowi Jezusowi, 10 proszę cię więc o przychylność dla Onezyma, który tu, w więzieniu, stał się moim duchowym synem. 11 Wiem, że kiedyś nie przynosił ci zbyt wiele pożytku. Teraz jednak jest naprawdę użyteczny zarówno dla ciebie, jak i dla mnie.

12 Odsyłam go więc do ciebie, choć sprawia mi to smutek. 13 Z powodu głoszenia dobrej nowiny jestem teraz w więzieniu i jego pomoc byłaby mi bardzo potrzebna. Chciałem nawet zatrzymać go przy sobie, aby w twoim zastępstwie mógł służyć mi pomocą. 14 Wolałem jednak nie robić tego bez twojej zgody, nie chciałem bowiem wymuszać na tobie dobrego uczynku. Lepiej będzie, jeśli sam podejmiesz taką decyzję. 15 Może właśnie dlatego Onezym uciekł od ciebie na pewien czas, abyś teraz odzyskał go już na wieki. 16 Jest on cenny zarówno dla mnie, jak i dla ciebie. Dla mnie jest on przyjacielem w wierze, dla ciebie zaś—odzyskanym niewolnikiem, a teraz również przyjacielem w Panu.

17 Jeśli więc darzysz mnie przyjaźnią, przyjmij Onezyma, jak mnie. 18 Jeżeli wyrządził ci jakąś szkodę lub jest ci coś winien, policz to na mój rachunek. 19 Oto moje własnoręczne zobowiązanie: „Ja, Paweł, ureguluję to”. Nie chciałbym jednak ci przypominać, że ty, Filemonie, też jesteś mi coś winien—mianowicie samego siebie. 20 Przyjacielu, wyświadcz mi więc tę przysługę i w imieniu Chrystusa spraw mi tę radość. 21 Piszę ten list, dobrze wiedząc, że spełnisz moją prośbę, a nawet zrobisz znacznie więcej.

22 Proszę, przygotuj dla mnie pokój. Mam bowiem nadzieję, że dzięki waszym modlitwom wkrótce zostanę wypuszczony z więzienia.

23 Pozdrawia cię Epafras, który—z powodu wierności Chrystusowi Jezusowi—razem ze mną przebywa w więzieniu. 24 Pozdrowienia przesyłają ci również moi współpracownicy: Marek, Arystarch, Demas i Łukasz.

25 Niech nasz Pan, Jezus Chrystus, będzie blisko was i niech obdarza was swoją łaską!

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Флм

Приветствие

От Павлуса, осуждённого за веру в Исо Масеха[a], и от брата Тиметея.

Дорогому нашему соработнику Филимону, сестре Апфии[b] и соратнику[c] нашему Архиппу[d], а также общине верующих, которая встречается в твоём доме.

Благодать и мир вам[e] от Всевышнего, нашего Небесного Отца, и от Повелителя Исо Масеха.

Благодарность и молитва за Филимона

Я всегда в молитвах благодарю Бога моего за тебя, так как до меня доходят слухи о твоей вере в Повелителя Исо и о твоей любви ко всем Его последователям. Я молюсь о том, чтобы вера, общая для нас обоих, привела тебя к более глубокому познанию всего того доброго, что мы обретаем в единении с Масехом. Меня очень радует и утешает твоя любовь, ведь благодаря тебе, брат, успокоились сердца верующих.

Просьба об Онисиме

Поэтому, хотя я как посланник Масеха мог бы смело потребовать от тебя исполнить твой долг, я предпочитаю обратиться к тебе не с требованием, а с просьбой, потому что люблю тебя. Я, Павлус, посол Исо Масеха, а теперь ещё и заключённый за веру в Него,[f] 10 прошу тебя проявить милость к Онисиму, который здесь, пока я в заключении, стал мне сыном.[g] 11 Может быть, раньше он и был для тебя бесполезным, но сейчас он оправдывает своё имя, став полезным и тебе, и мне.[h]

12 Я посылаю его обратно к тебе, и для меня это всё равно, что отделить часть самого себя. 13 Я очень хотел бы оставить его при себе, чтобы он вместо тебя помогал мне здесь в темнице, куда я заключён за возвещение Радостной Вести. 14 Но я не хочу ничего делать без твоего согласия. Хотелось бы, чтобы твоя доброта была проявлена не по долгу, но по желанию. 15 Ведь, может быть, твой раб отсутствовал у тебя некоторое время для того, чтобы возвратиться к тебе навсегда, 16 теперь уже не как раб, а больше чем раб – как дорогой брат. Он очень дорог мне, и я верю, что ещё дороже он станет тебе и как работник, и как последователь Масеха.

17 Итак, если ты считаешь меня своим сотоварищем, то прими его так, как принял бы меня. 18 Если он обидел тебя чем-то или же должен тебе – считай этот долг за мной. 19 Я, Павлус, пишу тебе своей рукой, что оплачу тебе все его долги. Не будем уже говорить о том, что ты и сам мне должен, ты обязан мне самим собой.[i] 20 Поэтому, брат, окажи мне услугу ради Повелителя и обрадуй меня этим как брат по вере в Масеха.

21 Пишу тебе с уверенностью, что ты не только откликнешься на мою просьбу, но и сделаешь больше, чем я прошу.

22 И ещё одно. Приготовь, пожалуйста, для меня комнату, так как я надеюсь, что благодаря вашим молитвам я скоро буду возвращён вам.

Заключительные приветствия

23 Привет тебе передают Эпафрас, который тоже находится в заключении за веру в Исо Масеха, 24 и мои соработники: Марк, Аристарх, Димас и Луко.

25 Пусть благодать Повелителя Исо Масеха будет с вашим духом.

Notas al pie

  1. Флм 1:1 Масех (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Тавроте, Забуре и Книге Пророков.
  2. Флм 1:2 Апфия – вероятно, была женой Филимона.
  3. Флм 1:2 Соратник – товарищ по битвам, по оружию; война же, которую ведут верующие в Исо Масеха с силами зла, ведётся не материальным, а духовным оружием (см. Лк. 22:49-51; 2 Кор. 10:4-6; Эф. 6:12).
  4. Флм 1:2 Архипп – вполне возможно, был сыном Филимона и Апфии.
  5. Флм 1:3 Мир вам – на еврейском языке это выражение звучит как «шалом алейхем» и является родственным арабскому приветствию «ассаламу алейкум».
  6. Флм 1:9 Или: «Я, Павлус, старик, а теперь ещё и заключённый за веру в Исо Масеха».
  7. Флм 1:10 По всей вероятности, Онисим пришёл к вере через Павлуса.
  8. Флм 1:11 Имя Онисим с языка оригинала переводится как «полезный».
  9. Флм 1:19 По всей вероятности, Филимон пришёл к вере через Павлуса.