Słowo Życia

List św. Pawła do Efezjan 1

Pozdrowienie

1Ja, Paweł, powołany przez Boga na apostoła Jezusa Chrystusa, piszę do świętych w Efezie, którzy wiernie naśladują Chrystusa Jezusa. Niech Bóg, nasz Ojciec, i Pan, Jezus Chrystus, obdarzają was swoją łaską i pokojem!

Szczęście w Chrystusie

Chwała niech będzie Bogu, Ojcu naszego Pana—Jezusa Chrystusa! Ze względu na swojego Syna, obdarzył nas bowiem niebiańskim szczęściem. Dzięki Chrystusowi wybrał nas dla siebie już przed stworzeniem świata, abyśmy w Jego oczach byli święci, nieskazitelni i pełni miłości. Ze względu na Jezusa, postanowił uczynić nas swoimi dziećmi—pragnął bowiem objawić światu swoją wielką łaskę, którą okazał nam poprzez swojego ukochanego Syna. To właśnie ze względu na przelaną krew Chrystusa zostaliśmy odkupieni przez Boga i oczyszczeni ze wszystkich win. Łaska Boga jest ogromna! Dzięki niej zostaliśmy obdarzeni mądrością i zrozumieliśmy tajemnicę odwiecznego planu Boga. 10 A polega on na tym, że w wyznaczonym przez Boga czasie wszystko—zarówno to, co znajduje się na ziemi, jak i to, co jest w niebie—zostanie podporządkowane Chrystusowi.

11 Dzięki Niemu także my zostaliśmy wybrani przez Boga—zgodnie z Jego planem. Wszystko bowiem dzieje się zgodnie z Jego zamierzeniem. 12 My więc jako jedni z pierwszych zaufaliśmy Chrystusowi i oddaliśmy chwałę Bogu. 13 Dzięki Niemu również i wy usłyszeliście dobrą nowinę o zbawieniu i uwierzyliście Mu. A na dowód tego, że jesteście własnością Boga, zostaliście opieczętowani obiecanym Duchem Świętym. 14 Jego obecność w nas jest gwarancją tego, że zostaniemy odkupieni przez Boga i że na pewno otrzymamy od Niego obiecany dar. A wszystko to przyniesie Bogu chwałę!

Podziękowanie i modlitwa

15 Od dnia, w którym usłyszałem, że szczerze wierzycie Panu i kochacie wszystkich wierzących, 16 nie przestaję dziękować za was Bogu i modlić się za was. 17 Proszę też Boga, Ojca naszego Pana—Jezusa Chrystusa, aby udzielił wam duchowej mądrości i abyście mogli Go jeszcze lepiej poznać. Jemu należy się bowiem chwała. 18 Proszę Go również, aby oświecił was i pokazał wam wspaniałą przyszłość, do której was powołał, oraz wielki dar, który przygotował dla wszystkich świętych, 19 a także ogromną moc, z jaką działa wśród nas i wszystkich, którzy Mu uwierzyli.

20 Ta sama Boża moc wzbudziła z martwych Chrystusa i wyniosła Go na najbardziej zaszczytne miejsce w niebie, znajdujące się po prawej stronie Boga. 21 On stoi bowiem ponad wszystkimi władcami tego świata, a także wszelkimi duchowymi mocami—zarówno obecnymi, jak i przyszłymi. 22 Bóg rzucił Mu bowiem wszystko do stóp i ustanowił Go Głową całego kościoła, 23 który jest Jego ciałem. On jest obecny w każdym miejscu!

New Living Translation

Ephesians 1

Greetings from Paul

1This letter is from Paul, chosen by the will of God to be an apostle of Christ Jesus.

I am writing to God’s holy people in Ephesus,[a] who are faithful followers of Christ Jesus.

May God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace.

Spiritual Blessings

All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms because we are united with Christ. Even before he made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in his eyes. God decided in advance to adopt us into his own family by bringing us to himself through Jesus Christ. This is what he wanted to do, and it gave him great pleasure. So we praise God for the glorious grace he has poured out on us who belong to his dear Son.[b] He is so rich in kindness and grace that he purchased our freedom with the blood of his Son and forgave our sins. He has showered his kindness on us, along with all wisdom and understanding.

God has now revealed to us his mysterious will regarding Christ—which is to fulfill his own good plan. 10 And this is the plan: At the right time he will bring everything together under the authority of Christ—everything in heaven and on earth. 11 Furthermore, because we are united with Christ, we have received an inheritance from God,[c] for he chose us in advance, and he makes everything work out according to his plan.

12 God’s purpose was that we Jews who were the first to trust in Christ would bring praise and glory to God. 13 And now you Gentiles have also heard the truth, the Good News that God saves you. And when you believed in Christ, he identified you as his own[d] by giving you the Holy Spirit, whom he promised long ago. 14 The Spirit is God’s guarantee that he will give us the inheritance he promised and that he has purchased us to be his own people. He did this so we would praise and glorify him.

Paul’s Prayer for Spiritual Wisdom

15 Ever since I first heard of your strong faith in the Lord Jesus and your love for God’s people everywhere,[e] 16 I have not stopped thanking God for you. I pray for you constantly, 17 asking God, the glorious Father of our Lord Jesus Christ, to give you spiritual wisdom[f] and insight so that you might grow in your knowledge of God. 18 I pray that your hearts will be flooded with light so that you can understand the confident hope he has given to those he called—his holy people who are his rich and glorious inheritance.[g]

19 I also pray that you will understand the incredible greatness of God’s power for us who believe him. This is the same mighty power 20 that raised Christ from the dead and seated him in the place of honor at God’s right hand in the heavenly realms. 21 Now he is far above any ruler or authority or power or leader or anything else—not only in this world but also in the world to come. 22 God has put all things under the authority of Christ and has made him head over all things for the benefit of the church. 23 And the church is his body; it is made full and complete by Christ, who fills all things everywhere with himself.

Notas al pie

  1. 1:1 The most ancient manuscripts do not include in Ephesus.
  2. 1:6 Greek to us in the beloved.
  3. 1:11 Or we have become God’s inheritance.
  4. 1:13 Or he put his seal on you.
  5. 1:15 Some manuscripts read your faithfulness to the Lord Jesus and to God’s people everywhere.
  6. 1:17 Or to give you the Spirit of wisdom.
  7. 1:18 Or called, and the rich and glorious inheritance he has given to his holy people.