Słowo Życia

Mateusza 1:1-25

Rodowód Jezusa

1Oto rodowód Jezusa Chrystusa, pochodzącego z rodu króla Dawida, potomka Abrahama:

2Abraham był ojcem Izaaka,

Izaak—ojcem Jakuba,

a Jakub—ojcem Judy i jego braci.

3Kolejni potomkowie Judy to: Fares i jego brat Zara (ich matką była Tamar),

Ezrom, Aram,

4Aminadab, Naasson, Salmon,

5Booz (jego matką była Rachab),

Jobed (jego matką była Rut),

Jesse

6i król Dawid.

Dawid był ojcem króla Salomona (jego matką była dawna żona Uriasza), a po nim byli:

7Roboam, Abiasz, Asa,

8Jozafat, Joram, Ozjasz,

9Joatam, Achaz, Ezechiasz,

10Manasses, Amos i Jozjasz.

11Jozjasz był ojcem Jechoniasza i jego braci (był to czas przesiedlenia Żydów do Babilonu).

12Potomkowie Jechoniasza po przesiedleniu to:

Salatiel, Zorobabel,

13Abijud, Eliakim, Azor,

14Sadok, Achim, Eliud,

15Eleazar, Mattan i Jakub.

16Jakub zaś był ojcem Józefa, męża Marii, która urodziła Jezusa, zwanego Chrystusem.

17Tak więc wszystkich pokoleń, od Abrahama do Dawida, było czternaście, od Dawida do przesiedlenia babilońskiego—czternaście, i od przesiedlenia do Chrystusa—również czternaście.

Narodzenie Jezusa Chrystusa

18Jezus Chrystus urodził się w takich oto okolicznościach: Jego matka, Maria, była zaręczona z Józefem. Ale zanim wspólnie zamieszkali, za sprawą Ducha Świętego zaszła w ciążę. 19Józef, jej narzeczony, był prawym człowiekiem. Postanowił zerwać zaręczyny, ale chciał to uczynić potajemnie, by nie narażać Marii na publiczne oskarżenia. 20Gdy już to postanowił, we śnie ukazał mu się anioł Pana, który rzekł:

—Józefie, potomku króla Dawida! Nie bój się ożenić z Marią, twoją narzeczoną! Bo to Duch Święty sprawił, że poczęła dziecko. 21Urodzi syna, któremu nadasz imię Jezus (czyli „Bóg zbawia”), bo to On wybawi od grzechów swój naród.

22Stało się tak, aby wypełniło się to, co Pan przepowiedział przez proroka: 23„Oto dziewica pocznie i urodzi Syna i nazwą Go Emmanuel” (co znaczy: „Bóg jest z nami”). 24Gdy Józef się obudził, zgodnie z poleceniem anioła przyjął Marię, jako żonę, do swojego domu. 25Nie współżył z nią jednak aż do czasu, gdy urodziła Syna. I dał Mu na imię Jezus.

New American Standard Bible

Matthew 1

The Genealogy of Jesus the Messiah

1The [a]record of the genealogy of [b]Jesus [c]the Messiah, the son of David, the son of Abraham:

Abraham [d]was the father of Isaac, [e]Isaac the father of Jacob, and Jacob the father of [f]Judah and his brothers. Judah was the father of Perez and Zerah by Tamar, Perez was the father of Hezron, and Hezron the father of [g]Ram. Ram was the father of Amminadab, Amminadab the father of Nahshon, and Nahshon the father of Salmon. Salmon was the father of Boaz by Rahab, Boaz was the father of Obed by Ruth, and Obed the father of Jesse. Jesse was the father of David the king.

David was the father of Solomon by [h]Bathsheba who had been the wife of Uriah. Solomon was the father of Rehoboam, Rehoboam the father of Abijah, and Abijah the father of [i]Asa. Asa was the father of Jehoshaphat, Jehoshaphat the father of [j]Joram, and Joram the father of Uzziah. Uzziah was the father of [k]Jotham, Jotham the father of Ahaz, and Ahaz the father of Hezekiah. 10 Hezekiah was the father of Manasseh, Manasseh the father of [l]Amon, and Amon the father of Josiah. 11 Josiah became the father of [m]Jeconiah and his brothers, at the time of the deportation to Babylon.

12 After the deportation to Babylon: Jeconiah became the father of [n]Shealtiel, and Shealtiel the father of Zerubbabel. 13 Zerubbabel was the father of [o]Abihud, Abihud the father of Eliakim, and Eliakim the father of Azor. 14 Azor was the father of Zadok, Zadok the father of Achim, and Achim the father of Eliud. 15 Eliud was the father of Eleazar, Eleazar the father of Matthan, and Matthan the father of Jacob. 16 Jacob was the father of Joseph the husband of Mary, by whom Jesus was born, who is called [p]the Messiah.

17 So all the generations from Abraham to David are fourteen generations; from David to the deportation to Babylon, fourteen generations; and from the deportation to Babylon to [q]the Messiah, fourteen generations.

Conception and Birth of Jesus

18 Now the birth of Jesus [r]Christ was as follows: when His mother Mary had been [s]betrothed to Joseph, before they came together she was found to be with child by the Holy Spirit. 19 And Joseph her husband, being a righteous man and not wanting to disgrace her, planned [t]to send her away secretly. 20 But when he had considered this, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, “Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife; for [u]the Child who has been [v]conceived in her is of the Holy Spirit. 21 She will bear a Son; and you shall call His name Jesus, for [w]He will save His people from their sins.” 22 Now all this [x]took place to fulfill what was spoken by the Lord through the prophet: 23 Behold, the virgin shall be with child and shall bear a Son, and they shall call His name [y]Immanuel,” which translated means, “God with us.” 24 And Joseph [z]awoke from his sleep and did as the angel of the Lord commanded him, and took Mary as his wife, 25 [aa]but kept her a virgin until she gave birth to a Son; and he called His name Jesus.

Notas al pie

 1. Matthew 1:1 Lit book
 2. Matthew 1:1 Heb Yeshua (Joshua), meaning The Lord saves
 3. Matthew 1:1 Gr Christos (Christ), Gr for Messiah, which means Anointed One
 4. Matthew 1:2 Lit fathered, and throughout the genealogy
 5. Matthew 1:2 Lit and..., and throughout the genealogy
 6. Matthew 1:2 Gr Judas; names of people in the Old Testament are given in their Old Testament form
 7. Matthew 1:3 Gr Aram
 8. Matthew 1:6 Lit her of Uriah
 9. Matthew 1:7 Gr Asaph
 10. Matthew 1:8 Also Gr for Jehoram in 2 King 8:16; cf 1 Chron 3:11
 11. Matthew 1:9 Gr Joatham
 12. Matthew 1:10 Gr Amos
 13. Matthew 1:11 Jehoiachin in 2 Kin 24:15
 14. Matthew 1:12 Gr Salathiel
 15. Matthew 1:13 Gr Abioud, usually spelled Abiud
 16. Matthew 1:16 Gr Christos (Christ)
 17. Matthew 1:17 Gr Christos (Christ)
 18. Matthew 1:18 I.e. The Messiah
 19. Matthew 1:18 The first stage of marriage in Jewish culture, usually lasting for a year before the wedding night, more legal than an engagement
 20. Matthew 1:19 Or to divorce her
 21. Matthew 1:20 Lit that which
 22. Matthew 1:20 Lit begotten
 23. Matthew 1:21 Lit He Himself
 24. Matthew 1:22 Lit has happened
 25. Matthew 1:23 Or Emmanuel
 26. Matthew 1:24 Lit got up
 27. Matthew 1:25 Lit and was not knowing her