Słowo Życia

Kolosan 1:1-29

Pozdrowienie

1Ja, Paweł, wybrany przez Boga na apostoła Chrystusa Jezusa, wraz z Tymoteuszem, uczniem Pana, 2piszę do wierzących w Kolosach—świętych i ufających Chrystusowi. Niech Bóg, nasz Ojciec, i Pan, Jezus Chrystus, obdarzają was swoją łaską i pokojem!

Podziękowanie i modlitwa

3Za każdym razem, gdy się za was modlimy, dziękujemy Bogu—Ojcu naszego Pana, Jezusa Chrystusa, za to, że was powołał. 4Słyszeliśmy bowiem, że szczerze wierzycie Chrystusowi Jezusowi i kochacie wszystkich wierzących. 5W niebie czeka was nagroda, o której dowiedzieliście się słuchając prawdziwej dobrej nowiny. 6Dotarła ona do was w taki sam sposób, w jaki dociera do ludzi na całym świecie, wszędzie przemieniając życie tych, którzy ją przyjmują. Tak samo było z wami, począwszy od dnia, w którym usłyszeliście i przyjęliście prawdę o Bożej łasce. 7Tym, który przyniósł wam dobrą nowinę, był nasz drogi współpracownik, Epafras. Jest on oddanym sługą Chrystusa 8i to on opowiedział nam o miłości, którą Duch Święty wlał w wasze serca.

9Dlatego od chwili, w której się o tym dowiedzieliśmy, nie przestajemy się za was modlić. Prosimy Boga, aby pomógł wam w pełni zrozumieć swoją wolę i by obdarzył was mądrością oraz duchowym rozeznaniem. 10Modlimy się również o to, abyście żyli w sposób oddający chwałę Panu i podobający się Mu, oraz aby wasze życie było pełne dobrych czynów i byście coraz lepiej poznawali Boga.

11Prosimy Boga także o to, abyście—napełnieni Jego potężną i wspaniałą mocą—byli coraz bardziej cierpliwi i wytrwali, i byście z radością 12okazywali wdzięczność Bogu Ojcu. To On sprawił bowiem, że razem z innymi świętymi, którzy żyją w Jego świetle, korzystacie z Jego daru. 13On wyrwał nas z królestwa ciemności i przeniósł do królestwa swojego ukochanego Syna, 14który zbawił nas i zapewnił przebaczenie grzechów.

Wyższość Chrystusa

15Chrystus jest widzialnym odbiciem niewidzialnego Boga i panuje nad całym światem. 16Przez Niego bowiem Bóg stworzył wszystko, co jest w niebie i na ziemi, zarówno to, co widoczne, jak i to, czego nie można zobaczyć. Jego dziełem są wszyscy władcy tego świata, a także wszelkie duchowe moce. Wszystko to zostało stworzone przez Niego i dla Niego. 17Zanim cokolwiek powstało, On już był. Wszystko istnieje dzięki Niemu.

18On jest Głową ciała, którym jest kościół. On jest również początkiem wszystkiego i pierwszym, który zmartwychwstał—w ten sposób dostąpił wywyższenia. 19Bóg zapragnął bowiem w pełni zamieszkać w swoim Synu 20i przez Niego pojednać ze sobą cały świat. Dzięki krwi Jezusa, przelanej na krzyżu, zapewnił On pokój całemu niebu i całej ziemi. 21Również was, którzy—z powodu złych czynów—niedawno jeszcze byliście dla Niego obcy i wrodzy, 22teraz pojednał ze sobą dzięki śmierci Jezusa. Pragnął bowiem, abyście byli święci, niewinni i bez zarzutu. 23Macie jednak nieustannie Mu wierzyć, budować wasze życie na solidnym fundamencie i nie dać się odciągnąć od nadziei, którą przynosi dobra nowina. Ona to jest głoszona na całym świecie, a ja, Paweł, poświęciłem jej życie.

Praca Pawła dla kościoła

24Pomimo cierpień, jakie za was znoszę, jestem pełen radości. Mam bowiem udział w cierpieniu Chrystusa za kościół, będący Jego ciałem. 25I służę kościołowi z polecenia samego Boga, głosząc wam jako Jego słowo 26tajemnicę, która była niedostępna przez wiele stuleci i pokoleń, ale teraz została ujawniona Jego świętym. 27Bóg postanowił bowiem objawić wam, poganom, jej wielkie bogactwo i chwałę. A tajemnicą tą jest Chrystus, który żyje w was i obdarza was nadzieją na przyszłą chwałę. 28To właśnie o Nim opowiadamy ludziom, ostrzegając ich i nauczając Bożej mądrości. Pragniemy bowiem, aby—dzięki Chrystusowi Jezusowi—każdy człowiek stał się doskonały. 29O to walczę i nad tym pracuję, a czynię to dzięki mocy otrzymanej od Boga.

New Russian Translation

Колоссянам 1:1-29

1От Павла, по воле Бога апостола Иисуса Христа, и от брата Тимофея.

2Святым и верным братьям во Христе, находящимся в Колоссах.

Благодать и мир вам от Бога, нашего Отца.

Благодарность Богу и молитва за церковь в Колоссах

3Мы всегда в молитвах благодарим за вас Бога – Отца нашего Господа Иисуса Христа, 4потому что до нас доходят слухи о вашей вере в Иисуса Христа и о вашей любви ко всем святым. 5Ваши вера и любовь порождены надеждой – той, что дожидается вас на небесах. Вы слышали о ней раньше в слове истины – Радостной Вести, 6которая пришла и к вам. Эта Весть распространяется и приносит плоды по всему миру, как и у вас с того дня, когда вы впервые услышали ее и познали истину о благодати Божьей. 7Вы узнали о ней от Эпафраса, нашего любимого сотрудника, который верно служит Христу ради вас1:7 Или: «ради нас».. 8Он и рассказал нам о любви, которую дал вам Дух.

9Поэтому, с тех пор как мы о вас впервые услышали, мы постоянно о вас молимся и просим, чтобы Бог дал вам знание Его воли, мудрость и духовное понимание. 10Мы молимся о том, чтобы вы жили достойно Господа и во всем угождали Ему, принося плоды ваших добрых дел и все больше узнавая Бога, 11чтобы вы укреплялись через Его силу и величие, становясь выносливыми, терпеливыми и радостными. 12Благодарите Отца, Который сделал вас достойными получить часть в наследии святых во свете. 13Он избавил нас от власти тьмы и ввел нас в Царство Своего любимого Сына, 14через жертвенную смерть Которого мы обрели искупление, прощение грехов.

Иисус Христос превыше всего творения

15Он – видимый образ невидимого Бога,

и Он превыше1:15 Слово, стоящее в тексте на языке оригинала, включает в себя и второе значение: «источник». всего творения.

16Через Него было сотворено все на небе и на земле,

все видимое и невидимое:

будь то престолы, господства, начальства или власти –

все было сотворено через Него и для Него.

17Еще до того, как все было сотворено,

Он уже существовал,

и все творение держится благодаря Ему.

18Он – глава тела, то есть Церкви,

Он начало всего, первый среди воскресших из мертвых1:18 Первый среди воскресших из мертвых – Лазарь и другие, которые были воскрешены до Иисуса, вновь умерли, но Иисус воскрес, чтобы жить вечно.,

чтобы во всем иметь первенство.

19Богу было угодно, чтобы во Христе обитала вся полнота,

20и чтобы через Него примирить с Собою все,

заключив благодаря Его крови,

пролитой на кресте, мир со всем,

что на небесах и на земле.

21Когда-то вы были далеки от Бога и враждебны Ему в своем разуме, направленном на злые дела. 22Но сейчас Бог примирил вас с Собой через жертвенную смерть Христа, когда Тот был еще в Своем земном теле. Он поставит вас перед Собою как святых и непорочных, и не заслуживающих упрека, 23если вы будете стоять на твердом основании веры и не станете изменять надежде, которую вам дала услышанная вами Радостная Весть. Она была возвещена всему творению под небесами, и я, Павел, стал ее служителем.

Служение Павла Церкви

24Теперь я радуюсь в моих страданиях за вас. Я в своем теле восполняю ту меру страданий Христа, которая предназначена мне, ради Его тела, то есть ради Церкви. 25Я стал ее служителем по поручению Бога, чтобы представить вам во всей полноте Его слово, 26которое оставалось тайной для людей из века в век и из поколения в поколение, а сейчас оно открывается Его святым. 27Бог захотел открыть им, как велико и для язычников богатство славы этой тайны, которая заключается в том, что Христос живет в вас. Он – ваша надежда на будущую славу.

28Мы возвещаем о Нем, наставляя и уча каждого человека. Мы используем всю мудрость, чтобы сделать каждого зрелым христианином. 29Ради этого я, собственно, и тружусь, и борюсь, применяя силу, исходящую от Него, которая мощно действует во мне.