Słowo Życia

Galacjan 5:1-26

Wolność w Chrystusie

1Chrystus dał nam wolność. Strzeżcie więc tej wolności i nie dajcie się niczym zniewolić!

2Ja, Paweł, zapewniam was, że jeśli poddacie się obrzędowi obrzezania, sądząc, że dzięki temu zostaniecie uniewinnieni przez Boga, to Chrystus na nic się wam nie przyda. 3Ponownie uprzedzam was, że ten, kto poddaje się obrzezaniu, jest zobowiązany do przestrzegania całego Prawa Mojżesza. 4Wy, którzy pragniecie dostąpić uniewinnienia dzięki przestrzeganiu Prawa, wiedzcie, że zerwaliście z Chrystusem—sami pozbawiliście się Bożej łaski!

5My natomiast, zapewnieni przez Ducha Świętego, ufamy, że Bóg uniewinni nas dlatego, że wierzymy Jezusowi. 6Jeśli ktoś bowiem wierzy Chrystusowi Jezusowi, to obrzezanie lub jego brak nie mają w jego przypadku żadnego znaczenia; liczy się tylko jego wiara, która objawia się w miłości do innych.

7Tak dobrze wystartowaliście! Kto wam przeszkodził biec drogą prawdy? 8Z pewnością nie Ten, który was powołał do wolności. 9Pamiętajcie, że odrobina kwasu przenika całe ciasto. 10Pan dał mi przekonanie, że zgodzicie się ze mną. Ten zaś, który sieje wśród was zamęt, kimkolwiek jest, poniesie karę.

11Niektórzy twierdzą jednak, że nawet ja sam wzywałem pogan do poddania się obrzezaniu. Jeśli taka jest prawda, to dlaczego jestem prześladowany przez żydowskich przywódców? Gdybym nauczał ludzi, że mają poddać się obrzezaniu, to dobra nowina o śmierci Chrystusa na krzyżu nie spotykałaby się przecież z takim sprzeciwem. 12Oby ci, którzy was podburzają i nakłaniają do obrzezania, sami sobie coś odcięli.

13Przyjaciele, zostaliście powołani do życia w wolności. Nie po to jednak, aby gonić za przyjemnościami, ale aby okazywać innym miłość i pomagać im. 14Całe Prawo Mojżesza streszcza się bowiem w jednym przykazaniu: „Kochaj innych ludzi jak samego siebie!”. 15Jeśli więc zachowujecie się jak dzikie zwierzęta, kąsające się nawzajem i skaczące innym do oczu, to uważajcie, żebyście się przypadkiem nawzajem nie pożarli.

Życie poddane Duchowi Świętemu

16Posłuchajcie mnie! Niech waszym życiem kieruje Duch Święty, a wtedy nie będziecie ulegać grzesznym pragnieniom. 17Pomiędzy Duchem a ludzkimi grzesznymi pragnieniami istnieje bowiem konflikt. Siły te są sobie przeciwne, dlatego nie możecie żyć tak, jak czujecie, że powinniście. 18Jeżeli jednak pozwolicie się prowadzić Duchowi Świętemu, Prawo Mojżesza nie będzie miało nad wami żadnej władzy.

19Uleganie grzesznym ludzkim pragnieniom prowadzi do: rozwiązłości seksualnej, nieczystości, niemoralności, 20oddawania czci podobiznom bożków, czarów, nienawiści, kłótliwości, zazdrości, gniewu, egoistycznych ambicji, niezgody, rozłamów, 21zawiści, pijaństwa, hucznych imprez i innych tego typu zachowań. Po raz kolejny przypominam wam, że ci, którzy tak żyją, nie wejdą do królestwa Bożego.

22Natomiast owocem działania Ducha Świętego jest: miłość, radość, wewnętrzny pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 23łagodność, opanowanie. Takim postępowaniem nie łamie się Prawa. 24Ci zaś, którzy należą do Chrystusa, przybili do Jego krzyża swoje ludzkie skłonności i grzeszne pragnienia.

25Skoro więc żyjemy dzięki Duchowi Świętemu, to pozwólmy, aby On nas prowadził. 26I nie szukajmy taniej popularności, która prowadzi do wzajemnych nieporozumień i zawiści.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

加拉太書 5:1-26

基督徒的自由

1基督釋放了我們,是要我們得自由。所以,要站穩了,不要再被奴僕的軛轄制。

2聽著!我保羅鄭重地告訴你們,如果你們接受割禮,基督對你們就毫無益處。 3我再次警告所有接受割禮的人,他們必須遵守全部的律法。 4你們若想靠遵行律法而被稱為義人,就與基督隔絕了,並且離開了上帝的恩典。 5但我們要靠著聖靈,憑信心熱切等候所盼望的義。 6我們既然已經在基督耶穌裡,受不受割禮根本無關緊要,藉著愛表現出來的信心才至關重要。

7你們本來在信心的路上一直跑得很好。現在是誰攔阻了你們,叫你們不再信從真理呢? 8當然不是呼召你們的上帝! 9「一點麵酵能使整團麵發起來。」 10我在主裡深信你們不會有二心,但無論誰攪擾你們,都必受審判。

11弟兄姊妹,如果我仍舊主張行割禮,怎麼還會受迫害呢?如果是那樣,十字架冒犯人的地方就被消除了。 12我恨不得那些攪擾你們的人把自己閹了5·12 把自己閹了」或作「與你們隔離」。

13弟兄姊妹,你們蒙召得了自由,但不要以自由為藉口來放縱情慾,要本著愛心互相服侍, 14因為全部的律法可以總結成一句話:「要愛鄰如己」。 15你們要謹慎,如果你們相咬相吞,恐怕會同歸於盡。

順從聖靈而行

16因此,我勸你們行事為人要順從聖靈的引導,這樣就不會放縱罪惡本性的私慾。 17因為人罪惡本性的私慾與聖靈作對,聖靈也與罪惡本性的私慾作對,兩者勢不兩立,使你們不能做自己想做的事。 18但你們如果順從聖靈的引導,就不再受律法的約束。 19順從罪惡本性而行的事顯而易見,如淫亂、污穢、邪蕩、 20拜偶像、行邪術、仇恨、爭吵、忌恨、惱怒、紛爭、衝突、分裂5·20 分裂」或譯「異端」。21嫉妒、兇殺、醉酒和荒宴無度等。我從前警告過你們,現在再一次警告你們:行這些事的人必不能承受上帝的國。

22但聖靈所結的果子是仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、 23溫柔、節制。沒有律法會禁止這些事。 24那些屬基督的人已經把罪惡的本性和本性裡的邪情私慾都釘在十字架上了。 25如果我們是靠聖靈生活,就當凡事順從聖靈的引導。 26我們不要自高自大、彼此惹氣、互相嫉妒。