Słowo Życia

Galacjan 5:1-26

Wolność w Chrystusie

1Chrystus dał nam wolność. Strzeżcie więc tej wolności i nie dajcie się niczym zniewolić!

2Ja, Paweł, zapewniam was, że jeśli poddacie się obrzędowi obrzezania, sądząc, że dzięki temu zostaniecie uniewinnieni przez Boga, to Chrystus na nic się wam nie przyda. 3Ponownie uprzedzam was, że ten, kto poddaje się obrzezaniu, jest zobowiązany do przestrzegania całego Prawa Mojżesza. 4Wy, którzy pragniecie dostąpić uniewinnienia dzięki przestrzeganiu Prawa, wiedzcie, że zerwaliście z Chrystusem—sami pozbawiliście się Bożej łaski!

5My natomiast, zapewnieni przez Ducha Świętego, ufamy, że Bóg uniewinni nas dlatego, że wierzymy Jezusowi. 6Jeśli ktoś bowiem wierzy Chrystusowi Jezusowi, to obrzezanie lub jego brak nie mają w jego przypadku żadnego znaczenia; liczy się tylko jego wiara, która objawia się w miłości do innych.

7Tak dobrze wystartowaliście! Kto wam przeszkodził biec drogą prawdy? 8Z pewnością nie Ten, który was powołał do wolności. 9Pamiętajcie, że odrobina kwasu przenika całe ciasto. 10Pan dał mi przekonanie, że zgodzicie się ze mną. Ten zaś, który sieje wśród was zamęt, kimkolwiek jest, poniesie karę.

11Niektórzy twierdzą jednak, że nawet ja sam wzywałem pogan do poddania się obrzezaniu. Jeśli taka jest prawda, to dlaczego jestem prześladowany przez żydowskich przywódców? Gdybym nauczał ludzi, że mają poddać się obrzezaniu, to dobra nowina o śmierci Chrystusa na krzyżu nie spotykałaby się przecież z takim sprzeciwem. 12Oby ci, którzy was podburzają i nakłaniają do obrzezania, sami sobie coś odcięli.

13Przyjaciele, zostaliście powołani do życia w wolności. Nie po to jednak, aby gonić za przyjemnościami, ale aby okazywać innym miłość i pomagać im. 14Całe Prawo Mojżesza streszcza się bowiem w jednym przykazaniu: „Kochaj innych ludzi jak samego siebie!”. 15Jeśli więc zachowujecie się jak dzikie zwierzęta, kąsające się nawzajem i skaczące innym do oczu, to uważajcie, żebyście się przypadkiem nawzajem nie pożarli.

Życie poddane Duchowi Świętemu

16Posłuchajcie mnie! Niech waszym życiem kieruje Duch Święty, a wtedy nie będziecie ulegać grzesznym pragnieniom. 17Pomiędzy Duchem a ludzkimi grzesznymi pragnieniami istnieje bowiem konflikt. Siły te są sobie przeciwne, dlatego nie możecie żyć tak, jak czujecie, że powinniście. 18Jeżeli jednak pozwolicie się prowadzić Duchowi Świętemu, Prawo Mojżesza nie będzie miało nad wami żadnej władzy.

19Uleganie grzesznym ludzkim pragnieniom prowadzi do: rozwiązłości seksualnej, nieczystości, niemoralności, 20oddawania czci podobiznom bożków, czarów, nienawiści, kłótliwości, zazdrości, gniewu, egoistycznych ambicji, niezgody, rozłamów, 21zawiści, pijaństwa, hucznych imprez i innych tego typu zachowań. Po raz kolejny przypominam wam, że ci, którzy tak żyją, nie wejdą do królestwa Bożego.

22Natomiast owocem działania Ducha Świętego jest: miłość, radość, wewnętrzny pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 23łagodność, opanowanie. Takim postępowaniem nie łamie się Prawa. 24Ci zaś, którzy należą do Chrystusa, przybili do Jego krzyża swoje ludzkie skłonności i grzeszne pragnienia.

25Skoro więc żyjemy dzięki Duchowi Świętemu, to pozwólmy, aby On nas prowadził. 26I nie szukajmy taniej popularności, która prowadzi do wzajemnych nieporozumień i zawiści.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

加拉太书 5:1-26

基督徒的自由

1基督释放了我们,是要我们得自由。所以,要站稳了,不要再被奴仆的轭辖制。

2听着!我保罗郑重地告诉你们,如果你们接受割礼,基督对你们就毫无益处。 3我再次警告所有接受割礼的人,他们必须遵守全部的律法。 4你们若想靠遵行律法而被称为义人,就与基督隔绝了,并且离开了上帝的恩典。 5但我们要靠着圣灵,凭信心热切等候所盼望的义。 6我们既然已经在基督耶稣里,受不受割礼根本无关紧要,借着爱表现出来的信心才至关重要。

7你们本来在信心的路上一直跑得很好。现在是谁拦阻了你们,叫你们不再信从真理呢? 8当然不是呼召你们的上帝! 9“一点面酵能使整团面发起来。” 10我在主里深信你们不会有二心,但无论谁搅扰你们,都必受审判。

11弟兄姊妹,如果我仍旧主张行割礼,怎么还会受迫害呢?如果是那样,十字架冒犯人的地方就被消除了。 12我恨不得那些搅扰你们的人把自己阉了5:12 把自己阉了”或作“与你们隔离”。

13弟兄姊妹,你们蒙召得了自由,但不要以自由为借口来放纵情欲,要本着爱心互相服侍, 14因为全部的律法可以总结成一句话:“要爱邻如己”。 15你们要谨慎,如果你们相咬相吞,恐怕会同归于尽。

顺从圣灵而行

16因此,我劝你们行事为人要顺从圣灵的引导,这样就不会放纵罪恶本性的私欲。 17因为人罪恶本性的私欲与圣灵作对,圣灵也与罪恶本性的私欲作对,两者势不两立,使你们不能做自己想做的事。 18但你们如果顺从圣灵的引导,就不再受律法的约束。 19顺从罪恶本性而行的事显而易见,如淫乱、污秽、邪荡、 20拜偶像、行邪术、仇恨、争吵、忌恨、恼怒、纷争、冲突、分裂5:20 分裂”或译“异端”。21嫉妒、凶杀、醉酒和荒宴无度等。我从前警告过你们,现在再一次警告你们:行这些事的人必不能承受上帝的国。

22但圣灵所结的果子是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、 23温柔、节制。没有律法会禁止这些事。 24那些属基督的人已经把罪恶的本性和本性里的邪情私欲都钉在十字架上了。 25如果我们是靠圣灵生活,就当凡事顺从圣灵的引导。 26我们不要自高自大,彼此惹气,互相嫉妒。