Słowo Życia

Ewangelia według św. Marka 3

1Będąc ponownie w Kafarnaum, Jezus udał się do synagogi. Zauważył tam człowieka ze sparaliżowaną ręką. A ponieważ był to dzień szabatu, wrogowie uważnie Go obserwowali, chcąc oskarżyć Go, gdyby uzdrowił tego człowieka. Jezus zawołał go, postawił przed zebranymi i, zwracając się do swoich wrogów, zapytał:

—Czy czynienie dobra w szabat jest przestępstwem? A może lepiej w tym dniu wyrządzać innym krzywdę? Czy w takim dniu należy ratować życie, czy raczej je niszczyć?

A oni nie znaleźli na to odpowiedzi. Ich obojętność na ludzką niedolę poruszyła Jezusa do głębi. Gniewnie spojrzał na nich, a potem rzekł do chorego:

—Wyciągnij rękę!

Ten posłuchał i natychmiast jego ręka stała się zdrowa. Wtedy faryzeusze odeszli i zaczęli się naradzać ze zwolennikami rodziny królewskiej, jak zabić Jezusa.

Tłumy idą za Jezusem

Tymczasem Jezus wraz z uczniami udał się nad jezioro. Podążały za nimi ogromne tłumy z Galilei, Judei, Jerozolimy, Idumei, z krainy za Jordanem, a nawet z Tyru i Sydonu. Wieść o Jego cudach rozeszła się bowiem bardzo daleko i zewsząd schodzili się ludzie, aby zobaczyć Go na własne oczy. Jezus polecił więc uczniom, by przygotowali łódź, z której mógłby przemawiać, gdyby tłum mocno na Niego napierał. 10 Tego dnia miało miejsce wiele uzdrowień i ogromna liczba chorych tłoczyła się wokół Niego, pragnąc Go przynajmniej dotknąć. 11 Na widok Jezusa, ludzie opanowani przez złe duchy padali przed Nim na twarz, krzycząc:

—Jesteś Synem Bożym!

12 Lecz On surowo zabraniał im to mówić.

Wybór dwunastu apostołów

13 Potem wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których wybrał. 14 A gdy przyszli, wyznaczył spośród nich dwunastu uczniów, którzy mieli Mu zawsze towarzyszyć oraz głosić Jego naukę 15 i uwalniać ludzi od demonów. 16 Oto ich imiona: Szymon, któremu Jezus nadał imię Piotr, 17 Jakub i Jan—synowie Zebedeusza, nazwani przez Jezusa Synami Gromu, 18 Andrzej, Filip, Bartłomiej, Mateusz, Tomasz, Jakub—syn Alfeusza, Tadeusz, Szymon Gorliwy 19 i Judasz z Kariotu—ten, który później wydał Jezusa.

Jezus odpiera zarzuty

20 Gdy zaś powrócił z nimi do domu, w którym udzielono Mu gościny, znów zaczęły nadchodzić tłumy. I wkrótce było tylu ludzi, że Jezus z uczniami nie mieli nawet czasu, by cokolwiek zjeść. 21 Gdy Jego krewni usłyszeli, co się dzieje, przyszli z zamiarem zabrania Go do domu.

—Musiał postradać zmysły!—mówili.

22 Natomiast przywódcy religijni, którzy przybyli z Jerozolimy, stwierdzili:

—On jest opętany przez Belzebuba! Wypędza demony, bo władca demonów Mu w tym pomaga.

23 Jezus przywołał ich i w prosty sposób wyjaśnił:

—Jak szatan może wypędzać szatana? 24 Każde królestwo, które jest wewnętrznie skłócone, upadnie. 25 Dom pełen kłótni i podziałów jest przecież skazany na zagładę. 26 Gdyby szatan walczył sam ze sobą, jak mógłby przetrwać? 27 Chcąc przeszukać i okraść dom siłacza, trzeba go przecież najpierw obezwładnić! 28 Oświadczam wam, że każdy grzech może zostać odpuszczony człowiekowi, nawet jeśli jest to bluźnierstwo pod adresem mojego Ojca. 29 Jeśli jednak ktoś bluźni przeciwko Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia i na wieki pozostanie winien grzechu.

30 A powiedział to, ponieważ twierdzili, że cuda, których dokonuje, mają miejsce za sprawą szatana.

Matka i bracia Jezusa

31 Gdy Jezus nauczał, Jego matka i bracia przyszli do zatłoczonego domu i prosili, aby Go wywołano na zewnątrz, gdyż chcieli z Nim porozmawiać.

32 —Twoja matka i bracia szukają Cię—doniesiono Jezusowi.

33 —Kto jest moją matką i moimi braćmi?—zapytał Jezus. 34 Patrząc na siedzących wokół Niego ludzi, rzekł:

—Oto moja matka i moi bracia! 35 Moim bratem i siostrą, i matką jest każdy, kto wypełnia wolę Boga.

Knijga O Kristu

Evanđelje po Marku 3

Isus iscjeljuje u subotu

1Isus ponovno ode u tamošnju sinagogu. Ondje je bio neki čovjek usahnule ruke.

Isusovi neprijatelji budno su pazili hoće li mu iscijeliti ruku u subotu da ga mogu optužiti.

Isus pozove čovjeka da priđe i stane pred skup.

Zatim im reče: 'Znamo što nam naš zakon dopušta činiti subotom: dobro, a ne zlo. Dopušta nam spasiti život, a ne uništiti ga.' Šutjeli su.

Srdito ih pogleda duboko ožalošćen tvrdoćom njihovih srca te reče čovjeku: 'Ispruži ruku!' On ju ispruži, a ruka mu ozdravi.

Farizeji se smjesta odu dogovoriti s herodovcima da ubiju Isusa.

Mnoštvo slijedi Isusa

Isus i njegovi učenici odu na jezero, a za njima krene veliko mnoštvo iz cijele Galileje, Judeje,

Jeruzalema, Idumeje, s istočne strane Jordana, čak i iz okolice Tira i Sidona. Vijest o čudima koje je činio nadaleko se pročula, pa su ga dolazili osobno vidjeti.

Isus reče učenicima da mu dovezu čamac koji će biti spreman ako se mnoštvo previše natisne oko njega.

10 Toga je dana mnoge iscijelio pa je na njega nahrupilo golemo mnoštvo bolesnika pokušavajući ga dotaknuti.

11 Kad bi ga vidjeli ljudi opsjednuti nečistim duhom, pali bi pred njim ničice i vikali: 'Ti si Božji Sin!'

12 A on im je oštro zabranjivao da ga očituju.

Isus izabira dvanaestoricu apostola

13 Zatim ode u goru i pozove one koje je izabrao da mu se ondje pridruže te oni dođu.

14 Od njih odabere dvanaestoricu apostola da ga prate, da ih šalje propovijedati

15 i da imaju vlast istjerivati zloduhe.

16 Evo imena Dvanaestorice što ih je izabrao:
    Šimun (kojemu je nadjenuo ime Petar),

17 Jakov i Ivan
    (Zebedejevi sinovi, kojima je Isus dao nadimak Sinovi groma[a]),

18 Andrija,
    Filip,
    Bartolomej,
    Matej,
    Toma,
    Jakov (Alfejev sin),
    Tadej,
    Šimun (član političke stranke koja se
            zalagala za nasilno svrgavanje rimske vlasti) i

19 Juda Iškariotski (koji ga je poslije izdao).

Isus i knez zloduha

20 Kad se vratio u dom gdje je boravio, opet je nagrnulo toliko mnoštvo da nisu stigli ni jesti.

21 Kad su za to čuli njegovi, dođu ga odvesti jer su govorili da je izvan sebe.

22 Ali pismoznanci što su došli iz Jeruzalema rekoše da ga je opsjeo Beelzebub, knez zloduha, pa da uz njegovu pomoć izgoni zloduhe.

23 Isus dozove ljude i počne im govoriti u prispodobama: 'Kako može Sotona izgoniti Sotonu?

24 Kraljevstvo koje je u sebi podvojeno propast će.

25 Dom u kojemu vlada nesloga ne može se održati.

26 Ako se dakle Sotona bori sam protiv sebe, kako će opstati? Ne bi uspio u tome.

27 Ne možete ući u kuću snažnog čovjeka i opljačkati ga a da ga najprije ne svežete. Tek ga tada možete orobiti.

28 Zaista vam kažem da se svaki ljudski grijeh može oprostiti, pa čak i hula.

29 Ali hula na Svetoga Duha nikad se ne može oprostiti. To je vječni grijeh.

30 To im reče jer su govorili da ima nečistog duha.

Prava Isusova obitelj

31 Stigli su onamo njegova majka i braća te mu po nekim ljudima poručili da iziđe razgovarati s njima.

32 Oko njega je sjedilo mnoštvo kad mu rekoše: 'Vani su ti majka, braća i sestre,[b] žele te vidjeti.'

33 On im odgovori: 'Tko mi je majka? Tko su mi braća?'

34 Pogleda ljude koji su sjedili u krugu oko njega, pa reče: 'Ovo su mi majka i braća!

35 Tko god tvori Božju volju, taj mi je brat, sestra i majka.'

Notas al pie

  1. Evanđelje po Marku 3:17 U grčkome: Boanerges.
  2. Evanđelje po Marku 3:32 U nekim grčkim rukopisima ne piše: i sestre.