Słowo Życia

Ewangelia według św. Marka 3

1Będąc ponownie w Kafarnaum, Jezus udał się do synagogi. Zauważył tam człowieka ze sparaliżowaną ręką. A ponieważ był to dzień szabatu, wrogowie uważnie Go obserwowali, chcąc oskarżyć Go, gdyby uzdrowił tego człowieka. Jezus zawołał go, postawił przed zebranymi i, zwracając się do swoich wrogów, zapytał:

—Czy czynienie dobra w szabat jest przestępstwem? A może lepiej w tym dniu wyrządzać innym krzywdę? Czy w takim dniu należy ratować życie, czy raczej je niszczyć?

A oni nie znaleźli na to odpowiedzi. Ich obojętność na ludzką niedolę poruszyła Jezusa do głębi. Gniewnie spojrzał na nich, a potem rzekł do chorego:

—Wyciągnij rękę!

Ten posłuchał i natychmiast jego ręka stała się zdrowa. Wtedy faryzeusze odeszli i zaczęli się naradzać ze zwolennikami rodziny królewskiej, jak zabić Jezusa.

Tłumy idą za Jezusem

Tymczasem Jezus wraz z uczniami udał się nad jezioro. Podążały za nimi ogromne tłumy z Galilei, Judei, Jerozolimy, Idumei, z krainy za Jordanem, a nawet z Tyru i Sydonu. Wieść o Jego cudach rozeszła się bowiem bardzo daleko i zewsząd schodzili się ludzie, aby zobaczyć Go na własne oczy. Jezus polecił więc uczniom, by przygotowali łódź, z której mógłby przemawiać, gdyby tłum mocno na Niego napierał. 10 Tego dnia miało miejsce wiele uzdrowień i ogromna liczba chorych tłoczyła się wokół Niego, pragnąc Go przynajmniej dotknąć. 11 Na widok Jezusa, ludzie opanowani przez złe duchy padali przed Nim na twarz, krzycząc:

—Jesteś Synem Bożym!

12 Lecz On surowo zabraniał im to mówić.

Wybór dwunastu apostołów

13 Potem wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których wybrał. 14 A gdy przyszli, wyznaczył spośród nich dwunastu uczniów, którzy mieli Mu zawsze towarzyszyć oraz głosić Jego naukę 15 i uwalniać ludzi od demonów. 16 Oto ich imiona: Szymon, któremu Jezus nadał imię Piotr, 17 Jakub i Jan—synowie Zebedeusza, nazwani przez Jezusa Synami Gromu, 18 Andrzej, Filip, Bartłomiej, Mateusz, Tomasz, Jakub—syn Alfeusza, Tadeusz, Szymon Gorliwy 19 i Judasz z Kariotu—ten, który później wydał Jezusa.

Jezus odpiera zarzuty

20 Gdy zaś powrócił z nimi do domu, w którym udzielono Mu gościny, znów zaczęły nadchodzić tłumy. I wkrótce było tylu ludzi, że Jezus z uczniami nie mieli nawet czasu, by cokolwiek zjeść. 21 Gdy Jego krewni usłyszeli, co się dzieje, przyszli z zamiarem zabrania Go do domu.

—Musiał postradać zmysły!—mówili.

22 Natomiast przywódcy religijni, którzy przybyli z Jerozolimy, stwierdzili:

—On jest opętany przez Belzebuba! Wypędza demony, bo władca demonów Mu w tym pomaga.

23 Jezus przywołał ich i w prosty sposób wyjaśnił:

—Jak szatan może wypędzać szatana? 24 Każde królestwo, które jest wewnętrznie skłócone, upadnie. 25 Dom pełen kłótni i podziałów jest przecież skazany na zagładę. 26 Gdyby szatan walczył sam ze sobą, jak mógłby przetrwać? 27 Chcąc przeszukać i okraść dom siłacza, trzeba go przecież najpierw obezwładnić! 28 Oświadczam wam, że każdy grzech może zostać odpuszczony człowiekowi, nawet jeśli jest to bluźnierstwo pod adresem mojego Ojca. 29 Jeśli jednak ktoś bluźni przeciwko Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia i na wieki pozostanie winien grzechu.

30 A powiedział to, ponieważ twierdzili, że cuda, których dokonuje, mają miejsce za sprawą szatana.

Matka i bracia Jezusa

31 Gdy Jezus nauczał, Jego matka i bracia przyszli do zatłoczonego domu i prosili, aby Go wywołano na zewnątrz, gdyż chcieli z Nim porozmawiać.

32 —Twoja matka i bracia szukają Cię—doniesiono Jezusowi.

33 —Kto jest moją matką i moimi braćmi?—zapytał Jezus. 34 Patrząc na siedzących wokół Niego ludzi, rzekł:

—Oto moja matka i moi bracia! 35 Moim bratem i siostrą, i matką jest każdy, kto wypełnia wolę Boga.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

马可福音 3

治好手枯的人

1耶稣又进了会堂,那里有个人一只手是萎缩的。 当时有好些人密切地监视耶稣,看祂是否会在安息日医治这个人,好找借口控告祂。

耶稣对那一只手萎缩的人说:“起来,站在中间。” 然后问众人:“在安息日应该行善还是作恶?救人还是害人?”他们都不吭声。

耶稣生气地看着四周这些人,为他们的心刚硬而感到极其难过。祂对那人说:“把手伸出来!”那人一伸手,手就立刻复原了。 法利赛人离开后,立刻和希律党的人策划怎样除掉耶稣。

群众跟随耶稣

耶稣和门徒退到湖边,有一大群人从加利利来跟随祂。 还有很多人听见耶稣所做的一切,就从犹太、耶路撒冷、以土买、约旦河东,甚至泰尔和西顿一带来找祂。 耶稣见人多,就吩咐门徒为祂预备一条小船,以免人群拥挤祂。 10 因为祂医好了很多人,凡有疾病的人都想挤过来摸祂。 11 每当污鬼看见祂,就俯伏在祂面前,大喊:“你是上帝的儿子!” 12 耶稣却严厉地吩咐它们不要泄露祂的身份。

选立十二使徒

13 耶稣上了山,把合自己心意的人召集到跟前, 14 从中选出十二个人,设立他们为使徒,让他们跟随自己,并且差遣他们出去传道, 15 赐他们赶鬼的权柄。

16 这十二位使徒是:西门——耶稣给他取名叫彼得、 17 西庇太的儿子雅各和雅各的兄弟约翰——耶稣给他们取名叫“半尼其”,就是“雷霆之子”的意思、 18 安得烈、腓力、巴多罗买、马太、多马、亚勒腓的儿子雅各、达太、激进党人西门、 19 及后来出卖耶稣的加略人犹大。

耶稣和别西卜

20 耶稣刚进家门,人群又聚集起来,以致祂和门徒连吃饭的时间也没有。 21 祂的亲属听见这个消息,就出来要拉住祂,因为人们说祂疯了。

22 从耶路撒冷下来的律法教师说:“祂被别西卜附体。”又说:“祂是靠鬼王赶鬼。”

23 耶稣叫他们来,用比喻对他们说:“撒旦怎能驱逐撒旦呢? 24 一个国内部自相纷争,必然崩溃。 25 一个家内部自相纷争,必然破裂。 26 同样,撒旦如果与自己为敌,自相纷争,就站立不住,必然灭亡。 27 没有人能进入壮汉家里抢夺他的财物,除非先把那壮汉捆绑起来,才有可能抢劫他的家。

28 “我实在告诉你们,世人一切的罪和亵渎的话都可以得到赦免, 29 唯有亵渎圣灵的人永远得不到赦免,他们要永远担罪。” 30 耶稣这样说是因为他们诬蔑祂被污鬼附身。

谁是耶稣的亲人

31 这时候,耶稣的母亲和弟兄来了,他们站在外面,托人叫耶稣。 32 有许多人围坐在耶稣身边,他们告诉祂说:“看啊!你的母亲和兄弟在外面找你。”

33 耶稣说:“谁是我的母亲?谁是我的弟兄?” 34 然后祂望着周围坐着的人说:“看啊!我的母亲、我的弟兄在这里。 35 凡遵行上帝旨意的人就是我的弟兄、姊妹和母亲。”