Słowo Życia

Ewangelia według św. Marka 15

Jezus przed Piłatem

1Następnego dnia, wczesnym rankiem, najwyżsi kapłani, starsi i przywódcy religijni zebrali się razem z całą Wysoką Radą i postanowili przekazać Jezusa pod zbrojną eskortą Piłatowi, rzymskiemu gubernatorowi. A gdy przyprowadzono Jezusa do Piłata, ten zapytał Go:

—Jesteś Królem Żydów?

—Sam to potwierdzasz—odpowiedział mu Jezus.

A ponieważ, obecni tam, najwyżsi kapłani ciągle wysuwali przeciwko Niemu wiele zarzutów, Piłat zapytał Go:

—Czemu nic nie mówisz? Czy nie słyszysz tych wszystkich oskarżeń?

Lecz, ku jego wielkiemu zdziwieniu, Jezus nie odezwał się już ani słowem.

A był zwyczaj, że raz w roku, na święto Paschy, Piłat uwalniał na prośbę ludu jednego żydowskiego więźnia. W tym czasie przebywał właśnie w więzieniu Barabasz, skazany wraz z innymi za morderstwo popełnione podczas rozruchów. Gdy więc, jak co roku, przed rezydencją Piłata, zebrali się ludzie proszący o uwolnienie więźnia, gubernator zapytał ich:

—Czy chcecie, abym uwolnił Króla Żydów?

10 Zorientował się bowiem, że to najwyżsi kapłani z nienawiści uknuli ten spisek przeciwko Jezusowi. 11 Kapłani jednak podburzyli tłum i ten, zamiast o Jezusa, prosił o uwolnienie Barabasza.

12 —Co mam zatem zrobić z Królem Żydów?—kontynuował Piłat.

13 —Ukrzyżuj go!—zawołali w odpowiedzi.

14 —Ale dlaczego?—dopytywał Piłat. —Jakie przestępstwo popełnił?

Oni jednak nie słuchali go i coraz głośniej wołali:

—Ukrzyżuj go!!!

15 Chcąc więc zadowolić tłum, Piłat uwolnił Barabasza. Jezusa natomiast kazał ubiczować i skazał na śmierć przez ukrzyżowanie.

Żołnierze śmieją się z Jezusa

16 Żołnierze wyprowadzili Go na dziedziniec i zwołali cały oddział. 17 Ubrali Go w purpurowy płaszcz i włożyli na Jego głowę koronę uplecioną z długich, ostrych cierni. 18 Potem, niby to oddając Mu honory, wykrzykiwali:

—Niech żyje Król Żydów!

19 I bili Go po głowie trzcinowym kijem, pluli na Niego i drwiąc podali na kolana, aby oddać Mu pokłon. 20 Gdy im się to znudziło, ściągnęli z Niego purpurowy płaszcz, nałożyli Mu z powrotem Jego własne ubranie i poprowadzili na ukrzyżowanie.

Ukrzyżowanie

21 Po drodze zmusili przechodzącego tamtędy Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, aby niósł Jego krzyż. 22 W ten sposób doprowadzili Jezusa na miejsce zwane Golgotą (to znaczy: „Czaszką”). 23 Tam podali Mu do picia wino zaprawione gorzkimi ziołami, ale nie chciał go pić.

24 Potem Go ukrzyżowali, a o Jego ubranie rzucili losy, aby ustalić, co kto ma wziąć. 25 Była godzina dziewiąta rano. 26 Do krzyża przybito tabliczkę z opisem Jego winy: „Król Żydów”. 27 Po obu stronach Jezusa ukrzyżowano dwóch przestępców. 28 I tak spełniły się słowa Pisma: „Zaliczono Go do przestępców”. 29 Przechodzący obok ludzie śmiali się z Niego. Patrzyli z pogardą i wołali:

—Widzisz, jak skończyłeś? Mówiłeś, że potrafisz zburzyć i w trzy dni odbudować świątynię! 30 Skoro jesteś taki mocny, uratuj teraz siebie samego i zejdź z krzyża!

31 Stali tam również najwyżsi kapłani i inni przywódcy religijni. Oni także naśmiewali się z Jezusa:

—Innych potrafił ratować, a siebie uratować nie może! 32 Taki z niego Mesjasz, Król Izraela? Niech zejdzie z krzyża. Jeśli to zrobi, uwierzymy mu!

Również przestępcy, wiszący obok Jezusa, naśmiewali się z Niego.

Śmierć Jezusa

33 Nagle, około południa, całą ziemię okrył mrok i aż do godziny trzeciej było ciemno. 34 Wtedy właśnie Jezus głośno zawołał:

—Eloi, Eloi, lema sabachthani! (co znaczy: „Boże mój, Boże mój, czemu Mnie opuściłeś?”).

35 Stojący w pobliżu ludzie sądzili, że woła proroka Eliasza. 36 Jakiś człowiek pobiegł nawet po gąbkę, nasączył ją kwaśnym winem i podał Jezusowi, żeby się napił.

—Zobaczmy, czy zjawi się Eliasz i pomoże mu zejść!—wytłumaczył zebranym.

37 Lecz Jezus wydał jeszcze jeden okrzyk i skonał. 38 W tej samej chwili zasłona w świątyni, oddzielająca miejsce najświętsze, rozdarła się na dwie części—od góry aż do dołu. 39 A rzymski dowódca, który stał obok krzyża i widział, jak Jezus umiera, zawołał:

—To naprawdę był Syn Boży!

40 Kilka kobiet z daleka przyglądało się temu wszystkiemu—między innymi Maria z Magdali, Maria—matka Jakuba Mniejszego i Józefa, oraz Salome. 41 Wierzyły one w Jezusa i służyły Mu pomocą, gdy przebywał w Galilei. A teraz, wraz z wieloma innymi kobietami, przyszły za Nim do Jerozolimy.

Pogrzeb Jezusa

42 Ponieważ wszystko to wydarzyło się w dniu poprzedzającym szabat, 43 pewien powszechnie szanowany członek Wysokiej Rady, Józef z Arymatei, oczekujący nadejścia królestwa Bożego, zdobył się na odwagę i pod wieczór przyszedł do Piłata z prośbą o wydanie mu ciała Jezusa. 44 Piłat nie wierzył, że Jezus już nie żyje. Aby sprawdzić tę wiadomość, wezwał dowódcę odpowiedzialnego za ukrzyżowanie. 45 Gdy uzyskał od niego potwierdzenie, zezwolił Józefowi zabrać ciało. 46 Wtedy Józef kupił długie lniane płótno, owinął nim zdjęte z krzyża ciało Jezusa i złożył je w grobie, który był wykuty w skale. Wejście do grobu zamknięto przy pomocy ogromnego kamienia. 47 Maria z Magdali oraz Maria—matka Józefa, dokładnie zobaczyły, gdzie położono Jezusa.

New Living Translation

Mark 15

Jesus’ Trial before Pilate

1Very early in the morning the leading priests, the elders, and the teachers of religious law—the entire high council[a]—met to discuss their next step. They bound Jesus, led him away, and took him to Pilate, the Roman governor.

Pilate asked Jesus, “Are you the king of the Jews?”

Jesus replied, “You have said it.”

Then the leading priests kept accusing him of many crimes, and Pilate asked him, “Aren’t you going to answer them? What about all these charges they are bringing against you?” But Jesus said nothing, much to Pilate’s surprise.

Now it was the governor’s custom each year during the Passover celebration to release one prisoner—anyone the people requested. One of the prisoners at that time was Barabbas, a revolutionary who had committed murder in an uprising. The crowd went to Pilate and asked him to release a prisoner as usual.

“Would you like me to release to you this ‘King of the Jews’?” Pilate asked. 10 (For he realized by now that the leading priests had arrested Jesus out of envy.) 11 But at this point the leading priests stirred up the crowd to demand the release of Barabbas instead of Jesus. 12 Pilate asked them, “Then what should I do with this man you call the king of the Jews?”

13 They shouted back, “Crucify him!”

14 “Why?” Pilate demanded. “What crime has he committed?”

But the mob roared even louder, “Crucify him!”

15 So to pacify the crowd, Pilate released Barabbas to them. He ordered Jesus flogged with a lead-tipped whip, then turned him over to the Roman soldiers to be crucified.

The Soldiers Mock Jesus

16 The soldiers took Jesus into the courtyard of the governor’s headquarters (called the Praetorium) and called out the entire regiment. 17 They dressed him in a purple robe, and they wove thorn branches into a crown and put it on his head. 18 Then they saluted him and taunted, “Hail! King of the Jews!” 19 And they struck him on the head with a reed stick, spit on him, and dropped to their knees in mock worship. 20 When they were finally tired of mocking him, they took off the purple robe and put his own clothes on him again. Then they led him away to be crucified.

The Crucifixion

21 A passerby named Simon, who was from Cyrene,[b] was coming in from the countryside just then, and the soldiers forced him to carry Jesus’ cross. (Simon was the father of Alexander and Rufus.) 22 And they brought Jesus to a place called Golgotha (which means “Place of the Skull”). 23 They offered him wine drugged with myrrh, but he refused it.

24 Then the soldiers nailed him to the cross. They divided his clothes and threw dice[c] to decide who would get each piece. 25 It was nine o’clock in the morning when they crucified him. 26 A sign announced the charge against him. It read, “The King of the Jews.” 27 Two revolutionaries[d] were crucified with him, one on his right and one on his left.[e]

29 The people passing by shouted abuse, shaking their heads in mockery. “Ha! Look at you now!” they yelled at him. “You said you were going to destroy the Temple and rebuild it in three days. 30 Well then, save yourself and come down from the cross!”

31 The leading priests and teachers of religious law also mocked Jesus. “He saved others,” they scoffed, “but he can’t save himself! 32 Let this Messiah, this King of Israel, come down from the cross so we can see it and believe him!” Even the men who were crucified with Jesus ridiculed him.

The Death of Jesus

33 At noon, darkness fell across the whole land until three o’clock. 34 Then at three o’clock Jesus called out with a loud voice, “Eloi, Eloi, lema sabachthani?” which means “My God, my God, why have you abandoned me?”[f]

35 Some of the bystanders misunderstood and thought he was calling for the prophet Elijah. 36 One of them ran and filled a sponge with sour wine, holding it up to him on a reed stick so he could drink. “Wait!” he said. “Let’s see whether Elijah comes to take him down!”

37 Then Jesus uttered another loud cry and breathed his last. 38 And the curtain in the sanctuary of the Temple was torn in two, from top to bottom.

39 When the Roman officer[g] who stood facing him[h] saw how he had died, he exclaimed, “This man truly was the Son of God!”

40 Some women were there, watching from a distance, including Mary Magdalene, Mary (the mother of James the younger and of Joseph[i]), and Salome. 41 They had been followers of Jesus and had cared for him while he was in Galilee. Many other women who had come with him to Jerusalem were also there.

The Burial of Jesus

42 This all happened on Friday, the day of preparation,[j] the day before the Sabbath. As evening approached, 43 Joseph of Arimathea took a risk and went to Pilate and asked for Jesus’ body. (Joseph was an honored member of the high council, and he was waiting for the Kingdom of God to come.) 44 Pilate couldn’t believe that Jesus was already dead, so he called for the Roman officer and asked if he had died yet. 45 The officer confirmed that Jesus was dead, so Pilate told Joseph he could have the body. 46 Joseph bought a long sheet of linen cloth. Then he took Jesus’ body down from the cross, wrapped it in the cloth, and laid it in a tomb that had been carved out of the rock. Then he rolled a stone in front of the entrance. 47 Mary Magdalene and Mary the mother of Joseph saw where Jesus’ body was laid.

Notas al pie

  1. 15:1 Greek the Sanhedrin; also in 15:43.
  2. 15:21 Cyrene was a city in northern Africa.
  3. 15:24 Greek cast lots. See Ps 22:18.
  4. 15:27a Or Two criminals.
  5. 15:27b Some manuscripts add verse 28, And the Scripture was fulfilled that said, “He was counted among those who were rebels.” See Isa 53:12; also compare Luke 22:37.
  6. 15:34 Ps 22:1.
  7. 15:39a Greek the centurion; similarly in 15:44, 45.
  8. 15:39b Some manuscripts add heard his cry and.
  9. 15:40 Greek Joses; also in 15:47. See Matt 27:56.
  10. 15:42 Greek It was the day of preparation.