Słowo Życia

Ewangelia według św. Marka 15

Jezus przed Piłatem

1Następnego dnia, wczesnym rankiem, najwyżsi kapłani, starsi i przywódcy religijni zebrali się razem z całą Wysoką Radą i postanowili przekazać Jezusa pod zbrojną eskortą Piłatowi, rzymskiemu gubernatorowi. A gdy przyprowadzono Jezusa do Piłata, ten zapytał Go:

—Jesteś Królem Żydów?

—Sam to potwierdzasz—odpowiedział mu Jezus.

A ponieważ, obecni tam, najwyżsi kapłani ciągle wysuwali przeciwko Niemu wiele zarzutów, Piłat zapytał Go:

—Czemu nic nie mówisz? Czy nie słyszysz tych wszystkich oskarżeń?

Lecz, ku jego wielkiemu zdziwieniu, Jezus nie odezwał się już ani słowem.

A był zwyczaj, że raz w roku, na święto Paschy, Piłat uwalniał na prośbę ludu jednego żydowskiego więźnia. W tym czasie przebywał właśnie w więzieniu Barabasz, skazany wraz z innymi za morderstwo popełnione podczas rozruchów. Gdy więc, jak co roku, przed rezydencją Piłata, zebrali się ludzie proszący o uwolnienie więźnia, gubernator zapytał ich:

—Czy chcecie, abym uwolnił Króla Żydów?

10 Zorientował się bowiem, że to najwyżsi kapłani z nienawiści uknuli ten spisek przeciwko Jezusowi. 11 Kapłani jednak podburzyli tłum i ten, zamiast o Jezusa, prosił o uwolnienie Barabasza.

12 —Co mam zatem zrobić z Królem Żydów?—kontynuował Piłat.

13 —Ukrzyżuj go!—zawołali w odpowiedzi.

14 —Ale dlaczego?—dopytywał Piłat. —Jakie przestępstwo popełnił?

Oni jednak nie słuchali go i coraz głośniej wołali:

—Ukrzyżuj go!!!

15 Chcąc więc zadowolić tłum, Piłat uwolnił Barabasza. Jezusa natomiast kazał ubiczować i skazał na śmierć przez ukrzyżowanie.

Żołnierze śmieją się z Jezusa

16 Żołnierze wyprowadzili Go na dziedziniec i zwołali cały oddział. 17 Ubrali Go w purpurowy płaszcz i włożyli na Jego głowę koronę uplecioną z długich, ostrych cierni. 18 Potem, niby to oddając Mu honory, wykrzykiwali:

—Niech żyje Król Żydów!

19 I bili Go po głowie trzcinowym kijem, pluli na Niego i drwiąc podali na kolana, aby oddać Mu pokłon. 20 Gdy im się to znudziło, ściągnęli z Niego purpurowy płaszcz, nałożyli Mu z powrotem Jego własne ubranie i poprowadzili na ukrzyżowanie.

Ukrzyżowanie

21 Po drodze zmusili przechodzącego tamtędy Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, aby niósł Jego krzyż. 22 W ten sposób doprowadzili Jezusa na miejsce zwane Golgotą (to znaczy: „Czaszką”). 23 Tam podali Mu do picia wino zaprawione gorzkimi ziołami, ale nie chciał go pić.

24 Potem Go ukrzyżowali, a o Jego ubranie rzucili losy, aby ustalić, co kto ma wziąć. 25 Była godzina dziewiąta rano. 26 Do krzyża przybito tabliczkę z opisem Jego winy: „Król Żydów”. 27 Po obu stronach Jezusa ukrzyżowano dwóch przestępców. 28 I tak spełniły się słowa Pisma: „Zaliczono Go do przestępców”. 29 Przechodzący obok ludzie śmiali się z Niego. Patrzyli z pogardą i wołali:

—Widzisz, jak skończyłeś? Mówiłeś, że potrafisz zburzyć i w trzy dni odbudować świątynię! 30 Skoro jesteś taki mocny, uratuj teraz siebie samego i zejdź z krzyża!

31 Stali tam również najwyżsi kapłani i inni przywódcy religijni. Oni także naśmiewali się z Jezusa:

—Innych potrafił ratować, a siebie uratować nie może! 32 Taki z niego Mesjasz, Król Izraela? Niech zejdzie z krzyża. Jeśli to zrobi, uwierzymy mu!

Również przestępcy, wiszący obok Jezusa, naśmiewali się z Niego.

Śmierć Jezusa

33 Nagle, około południa, całą ziemię okrył mrok i aż do godziny trzeciej było ciemno. 34 Wtedy właśnie Jezus głośno zawołał:

—Eloi, Eloi, lema sabachthani! (co znaczy: „Boże mój, Boże mój, czemu Mnie opuściłeś?”).

35 Stojący w pobliżu ludzie sądzili, że woła proroka Eliasza. 36 Jakiś człowiek pobiegł nawet po gąbkę, nasączył ją kwaśnym winem i podał Jezusowi, żeby się napił.

—Zobaczmy, czy zjawi się Eliasz i pomoże mu zejść!—wytłumaczył zebranym.

37 Lecz Jezus wydał jeszcze jeden okrzyk i skonał. 38 W tej samej chwili zasłona w świątyni, oddzielająca miejsce najświętsze, rozdarła się na dwie części—od góry aż do dołu. 39 A rzymski dowódca, który stał obok krzyża i widział, jak Jezus umiera, zawołał:

—To naprawdę był Syn Boży!

40 Kilka kobiet z daleka przyglądało się temu wszystkiemu—między innymi Maria z Magdali, Maria—matka Jakuba Mniejszego i Józefa, oraz Salome. 41 Wierzyły one w Jezusa i służyły Mu pomocą, gdy przebywał w Galilei. A teraz, wraz z wieloma innymi kobietami, przyszły za Nim do Jerozolimy.

Pogrzeb Jezusa

42 Ponieważ wszystko to wydarzyło się w dniu poprzedzającym szabat, 43 pewien powszechnie szanowany członek Wysokiej Rady, Józef z Arymatei, oczekujący nadejścia królestwa Bożego, zdobył się na odwagę i pod wieczór przyszedł do Piłata z prośbą o wydanie mu ciała Jezusa. 44 Piłat nie wierzył, że Jezus już nie żyje. Aby sprawdzić tę wiadomość, wezwał dowódcę odpowiedzialnego za ukrzyżowanie. 45 Gdy uzyskał od niego potwierdzenie, zezwolił Józefowi zabrać ciało. 46 Wtedy Józef kupił długie lniane płótno, owinął nim zdjęte z krzyża ciało Jezusa i złożył je w grobie, który był wykuty w skale. Wejście do grobu zamknięto przy pomocy ogromnego kamienia. 47 Maria z Magdali oraz Maria—matka Józefa, dokładnie zobaczyły, gdzie położono Jezusa.

Knijga O Kristu

Evanđelje po Marku 15

Isus pred Pilatom

1Već rano ujutro sastanu se svećenički poglavari, starješine i pismoznanci - cijelo Veliko vijeće - te Isusa svežu i odvedu rimskome upravitelju Pilatu.

Pilat ga upita: 'Jesi li ti kralj židova?''Sam si rekao

Svećenički ga poglavari optuže za mnoge zločine.

Pilat ga ponovno upita: 'Zar nemaš ništa na to reći? Gledaj kako te optužuju!'

Isus mu više ništa ne odgovori, što je Pilata veoma začudilo.

Bio je, međutim, običaj da rimski upravitelj svake godine o blagdanu Pashe pusti na slobodu jednoga židovskog zatvorenika kojega narod zatraži.

U to je vrijeme jedan od zatvorenika bio Baraba, osuđen s drugim prevratnicima za ubojstvo u pobuni.

Svjetina se počne okupljati pred Pilatom tražeći da, prema običaju, oslobodi jednog zatvorenika.

'Hoćete li da oslobodim židovskoga kralja?' upita Pilat

10 jer je shvatio da su mu ga svećenički poglavari predali zbog zavisti.

11 Ali svećenički poglavari podjare svjetinu da traži slobodu za Barabu.

12 A što da onda učinim s ovim kojega nazivate kraljem židova?'

13 'Raspni ga!' poviču oni.

14 'Zbog čega?' upita Pilat. 'Kakvo je zlo učinio?'Ali oni su samo još glasnije vikali: 'Raspni ga!'

15 I tako Pilat, želeći ugoditi svjetini, oslobodi Barabu, a Isusa izbičuje i preda da ga raspnu.

Vojnici se izruguju Isusu

16 Vojnici ga odvedu u palaču, u takozvani pretorij, i sazovu cijelu četu.

17 Obuku ga u grimiz i ispletu krunu od trnja te mu stave na glavu.

18 Pozdravljali su ga povicima: 'živio kralj židova!'

19 Udarali su ga štapom po glavi, pljuvali po njemu i padali na koljena da mu se "klanjaju'.

20 Kad su mu se izrugali, skinu s njega grimiz, obuku ga u njegovu odjeću i odvedu da ga raspnu.

Isusa raspinju na križ

21 Natjeraju nekog prolaznika, Šimuna iz Cirene,[a] koji se baš tada vraćao iz polja, da ponese Isusov križ (Šimun bijaše Aleksandrov i Rufov otac).

22 Dovedu tako Isusa do mjesta zvanoga Golgota (što znači 'lubanja').

23 Ponude mu vino s opojnim gorkim travama,[b] ali on nije htio piti.

24 Zatim ga raspnu na križ i bace kocku te tako razdijele među sobom njegovu odjeću.

25 Raspeli su ga u devet sati ujutro.

26 Iznad njega je stajao natpis o njegovoj krivnji: 'Kralj židova'.

27 S njim raspnu i dvojicu razbojnika, jednoga slijeva, a drugoga zdesna.

29 Prolaznici su ga ružili i odmahivali glavom govoreći: 'Možeš srušiti Hram i sam ga opet izgraditi u tri dana, je li?

30 Spasi onda sebe i siđi s križa!'

31 Slično su mu se rugali i svećenički poglavari i pismoznanci: 'Spasio je druge, a sebe ne može spasiti!

32 Mesija! Kralj Izraelov! Neka sada siđe s križa da vidimo, pa da vjerujemo!' Vrijeđali su ga čak i razbojnici raspeti skupa s njim.

Isusova smrt

33 O podnevu po svoj zemlji nastane tama i potraje do tri ure.[c]

34 U tri ure Isus glasno poviče: 'Eloi, Eloi, lema sabahtani!

35 Neki od promatrača pomisle da zove proroka Iliju.

36 A neki čovjek otrči uzeti spužvu te ju namoči u ocat i pruži mu na štapu. 'Da vidimo hoće li doći Ilija i skinuti ga

37 A Isus još jedanput glasno krikne i izdahne.

38 Nato se zastor u Hramu razdere napola od vrha do dna.

39 Kad je rimski stotnik koji je stajao nasuprot Isusu vidio kako je izdahnuo, reče: 'Ovaj je čovjek zaista bio Božji Sin!'

40 Bile su tu i žene koje su promatrale izdaleka - Marija iz Magdale, Marija, majka Jakova mlađega i Josipa, te Saloma,

41 koje su ga pratile i služile mu dok je bio u Galileji. S njim su došle u Jeruzalem.

Isusov ukop

42 Sve se to događalo u petak, na dan Priprave, dan uoči Subote. Kad je pala večer,

43 Josip iz Arimateje, ugledan član Velikoga vijeća koji je također iščekivao Božje kraljevstvo, odvaži se te uđe k Pilatu zatražiti Isusovo tijelo.

44 Pilat se veoma začudi da je Isus već umro, pa pozove dežurnoga rimskog stotnika da ga upita je li mrtav.

45 Stotnik odgovori da jest, pa Pilat preda Josipu Isusovo mrtvo tijelo.

46 Josip kupi platna, skine Isusovo tijelo s križa, umota ga u platno i položi u grob isklesan u stijeni te na ulaz navali kamen.

47 Marija iz Magdale i Marija Josipova majka gledale su kamo ga polažu.

Notas al pie

  1. Evanđelje po Marku 15:21 Grad u sjevernoj Africi.
  2. Evanđelje po Marku 15:23 U grčkome: sa smirnom
  3. Evanđelje po Marku 15:33 U grčkome: od šestoga do devetog sata, po rimskome računanju vremena prema kojemu je dan počinjao u šest sati ujutro.