Słowo Życia

Ewangelia według św. Marka 1

Jan Chrzciciel przygotowuje drogę

1Oto niezwykła opowieść o Jezusie—Mesjaszu, Synu Bożym.

Już przez proroka Izajasza Bóg zapowiedział:

„Oto Ja posyłam przed Tobą mojego wysłańca;
    on przygotuje Twoją drogę”.
„Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę dla Pana,
    prostujcie dla Niego ścieżki!”

Posłańcem tym był Jan Chrzciciel. Mieszkał na pustyni i przekonywał ludzi, że muszą zmienić swoje grzeszne życie. Na znak zerwania z grzechem powinni pozwolić zanurzyć się w wodzie. Mieszkańcy Jerozolimy i całej Judei podążali na Pustynię Judejską, aby zobaczyć i posłuchać Jana. Wielu z nich wyznawało swoje grzechy, a on chrzcił ich w Jordanie. Jan nosił ubranie z wielbłądziej wełny i skórzany pas. Żywił się wyłącznie szarańczą i leśnym miodem. Często mówił:

—Wkrótce przyjdzie Ktoś o wiele większy ode mnie—tak wielki, że ja nie jestem nawet godzien rozwiązać rzemyka Jego sandałów.

Ja zanurzam was w wodzie, lecz On zanurzy was w Duchu Świętym!

Chrzest i kuszenie Jezusa

Pewnego dnia przyszedł do Jana Jezus z Nazaretu i został ochrzczony w Jordanie. 10 Gdy wychodził z wody, ujrzał otwarte niebo i Ducha Świętego, który zstąpił na Niego jak gołąb. 11 A z nieba rozległ się głos:

—Jesteś moim ukochanym Synem, moją największą radością.

12 Zaraz też Jezus, prowadzony przez Ducha Świętego, udał się na pustynię. 13 Tam, otoczony tylko przez pustynne zwierzęta, spędził samotnie czterdzieści dni i był kuszony przez szatana. Potem zaś przyszyli do Go aniołowie i służyli Mu.

Powołanie pierwszych uczniów

14 A gdy król Herod uwięził Jana, Jezus udał się do Galilei, by tam głosić Bożą dobrą nowinę.

15 —Nadszedł już czas!—mówił. —Zbliża się królestwo Boże! Porzućcie grzechy i uwierzcie w dobrą nowinę!

16 Pewnego dnia, idąc brzegiem Jeziora Galilejskiego, Jezus spotkał dwóch rybaków: Szymona i jego brata, Andrzeja, którzy łowili ryby.

17 —Chodźcie ze Mną!—rzekł do nich. —Uczynię was rybakami ludzi!

18 Oni natychmiast zastawili sieci i poszli z Nim. 19 Nieco dalej zobaczył Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy siedzieli w łodzi i naprawiali sieci. 20 Ich również zawołał, a oni poszli z Nim, zostawiając ojca i jego pomocników.

Jezus wypędza złego ducha

21 Razem udali się do miasta Kafarnaum. W szabat weszli do synagogi, a Jezus zaczął nauczać. 22 Wszyscy byli zdumieni Jego nauką. Mówił bowiem do nich nie jak ich przywódcy religijni, ale jak ktoś, kto ma władzę nad ludźmi. 23 Nagle jakiś człowiek, będący pod wpływem demona, zaczął wykrzykiwać:

24 —Dlaczego nas niepokoisz, Jezusie z Nazaretu? Czy przyszedłeś nas zniszczyć? Wiem, kim jesteś! Świętym Synem Boga!

25 —Milcz i wyjdź z tego człowieka!—rozkazał Jezus duchowi.

26 Zły duch szarpnął nim gwałtownie i z krzykiem go opuścił. 27 Świadkowie tego zdarzenia oniemieli z wrażenia, a następnie komentowali to, co ujrzeli:

—Jaka moc jest w Jego słowach, skoro słuchają Go nawet złe duchy?

28 A wiadomość o tym wydarzeniu lotem błyskawicy obiegła Galileę i całą okolicę.

Jezus uzdrawia wielu chorych

29 Jezus wyszedł z synagogi i wraz z Jakubem oraz Janem udał się do domu Szymona i Andrzeja. 30 Teściowa Szymona miała akurat wysoką gorączkę i leżała w łóżku. Gdy powiedziano o tym Jezusowi, 31 On podszedł do chorej, wziął ją za rękę i pomógł jej się podnieść. Temperatura natychmiast spadła, a teściowa wstała i przygotowała im posiłek.

32 Wieczorem, już po zachodzie słońca, przyprowadzono do Jezusa wielu chorych i zniewolonych przez demony. 33 Przed bramą zaś zgromadził się ogromny tłum mieszkańców, ciekawych nadchodzących wydarzeń. 34 Jezus uzdrowił wielu chorych i wielu demonom rozkazał opuścić swe ofiary. A ponieważ demony wiedziały, kim On jest, zabronił im cokolwiek mówić.

Jezus modli się na osobności

35 Następnego dnia wstał jeszcze przed świtem i udał się na pustynię, aby się modlić. 36 Po jakimś czasie odnalazł Go Szymon i pozostali uczniowie.

37 —Wszyscy o Ciebie pytają—mówili.

38 —Musimy odwiedzić także inne miasta, aby i tam nauczać!—odpowiedział Jezus. —Po to przecież przyszedłem.

39 Przemierzał więc całą krainę galilejską, przemawiając w synagogach oraz uwalniając wielu ludzi od demonów.

Trędowaty

40 Pewnego razu podszedł do Niego trędowaty i na kolanach błagał o uzdrowienie:

—Jeśli tylko zechcesz, możesz mnie uzdrowić—prosił.

41 Jezus, ogarnięty współczuciem, dotknął go i rzekł:

—Chcę. Bądź uzdrowiony!

42 Trąd natychmiast zniknął i w jednej chwili człowiek ten odzyskał zdrowie. 43 Jezus zaraz go odprawił, surowo przykazując mu:

44 —Nie mów o tym nikomu. Idź i poproś, aby zbadał cię kapłan. A na dowód tego, że wyzdrowiałeś, zanieś ofiarę, jaką Mojżesz wyznaczył uleczonemu z trądu.

45 Lecz człowiek ten, idąc, opowiadał wszystkim o swoim cudownym uzdrowieniu. A Jezus, z powodu rozgłosu, nie mógł już swobodnie pokazywać się w miastach—schronił się więc na pustyni. Lecz nawet tam przychodzili do Niego ludzie.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Мк 1

Пророк Яхьё готовит путь Исо Масеху

1Вот начало Радостной Вести об Исо Масехе[a], (вечном) Сыне Всевышнего[b]. Как написано в Книге Пророков, где Всевышний говорит:

«Вот, впереди Тебя (Масеха) посылаю Я вестника Моего,
    который приготовит Тебе путь».[c]
«Голос раздаётся в пустыне:
“Приготовьте путь Вечному[d],
    сделайте прямыми дороги Его!”»[e]

В пустыне появился пророк Яхьё[f] и проповедовал, что все должны пройти обряд погружения в воду[g] в знак того, что они покаялись, чтобы получить прощение грехов. К нему приходили люди со всей Иудеи и все жители Иерусалима. Они открыто признавали свои грехи, и Яхьё совершал над ними обряд погружения в воду в реке Иордане. Яхьё носил одежду из верблюжьей шерсти и подпоясывался кожаным поясом.[h] Ел он саранчу и дикий мёд. В своей проповеди он говорил:

– После меня придёт Тот, Кто могущественнее меня, и я даже не достоин, нагнувшись, развязать ремни Его сандалий. Я совершал над вами обряд, погружая вас в воду, а Он будет погружать вас в Святого Духа[i].

Исо Масех проходит обряд погружения в воду у Яхьё

В то время из галилейского города Назарета пришёл Исо и прошёл у Яхьё обряд погружения в воду в Иордане. 10 И когда Исо выходил из воды, Он тотчас увидел раскрывшиеся небеса и Духа, спускающегося на Него в образе голубя. 11 И с небес прозвучал голос:

– Ты Мой любимый Сын (Избранный Мной Царь)! В Тебе Моя радость![j]

Искушение в пустыне

12 Тотчас Дух побудил Исо пойти в пустыню. 13 Он находился в пустыне сорок дней, искушаемый сатаной. Исо был там один, в окружении диких зверей, и ангелы служили Ему.

Исо Масех начинает Своё служение

14 После того как Яхьё был заключён в темницу, Исо пришёл в Галилею, возвещая Радостную Весть от Всевышнего.

15 – Пришло время, – говорил Он, – Всевышний уже устанавливает Своё Царство! Покайтесь и верьте в Радостную Весть!

Четыре рыбака следуют за Исо Масехом

16 Однажды, проходя вдоль Галилейского озера, Исо увидел Шимона и его брата Андера. Они забрасывали в озеро сети, так как были рыбаками.

17 – Идите за Мной, – сказал им Исо, – и Я сделаю так, что вы станете ловцами людей.

18 Братья сразу же оставили сети и пошли за Ним. 19 Пройдя немного дальше, Исо увидел Якуба и Иохана, сыновей Завдая, которые сидели в своей лодке и чинили сети. 20 И Он сразу же позвал их, и они, оставив своего отца Завдая с наёмными работниками в лодке, пошли за Ним.

Изгнание нечистого духа

21 Когда они пришли в Капернаум, Исо в первую же субботу[k] пошёл в молитвенный дом иудеев и учил там. 22 Люди изумлялись Его учению, потому что Он учил их, как имеющий власть, а не как учители Таврота. 23 Как раз в это время в молитвенном доме находился человек, одержимый нечистым духом, который вдруг закричал:

24 – Что Ты хочешь от нас, Исо из Назарета? Ты пришёл, чтобы погубить нас? Я знаю, кто Ты! Ты – Святой Всевышнего!

25 – Замолчи! – строго приказал Исо. – Выйди из него!

26 Нечистый дух сотряс человека и с громким криком вышел из него. 27 Люди в изумлении говорили друг другу:

– Что это? Новое учение, да ещё и с такой властью! Он даже нечистым духам приказывает, и те подчиняются Ему!

28 Слух об Исо мгновенно разошёлся по всей Галилее.

Исцеление больных

29 Из молитвенного дома иудеев они с Якубом и Иоханом сразу же пошли домой к Шимону и Андеру. 30 Тёща Шимона лежала в горячке, и Исо сразу сказали о ней. 31 Он подошёл к ней, взял её за руку и помог подняться. Жар её прошёл, и она начала накрывать им на стол.

32 С наступлением вечера, после захода солнца, к Исо стали приносить всех больных и одержимых демонами. 33 Весь город собрался у дверей. 34 В тот день Исо исцелил многих от самых различных болезней и изгнал много демонов. Демонам Он запрещал говорить, потому что они знали, Кто Он.[l]

Исо Масех возвещает Радостную Весть в Галилее

35 На следующее утро, когда было ещё темно, Исо вышел из дома, пошёл в безлюдное место и там молился. 36 Шимон и другие ученики бросились искать Его 37 и, когда нашли, сказали Ему:

– Все Тебя ищут!

38 А Он им ответил:

– Пойдём в другие места, в соседние селения, чтобы Мне и там возвещать Радостную Весть. Я ведь для этого и пришёл.

39 И Он ходил по всей Галилее, проповедуя в молитвенных домах и изгоняя демонов.

Исцеление прокажённого

40 Однажды к Нему подошёл человек, больной проказой[m]. Павши перед Исо на колени, он стал умолять Его:

– Если Ты захочешь, Ты можешь меня очистить.

41 Исо стало жаль его. Он протянул руку, прикоснулся к нему и сказал:

– Хочу, очистись!

42 Как только Он это сказал, проказа сошла с человека, и тот стал чистым. 43 Исо тут же отослал его, строго предупредив:

44 – Смотри, никому не говори об этом, но пойди, покажись священнослужителю и принеси в жертву за очищение то, что повелел Мусо.[n] Так люди удостоверятся, что ты исцелён.[o]

45 Но тот пошёл и начал повсюду рассказывать о случившемся. Из-за этого Исо стало невозможно открыто появляться в городе, и Он оставался в безлюдных местах. Народ, однако, стекался к Нему отовсюду.

Notas al pie

 1. Мк 1:1 Масех (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Тавроте, Забуре и Книге Пророков.
 2. Мк 1:1 То, что Исо назван Сыном Всевышнего, не означает, что у Всевышнего есть сын, который был зачат обычным путём. В древности у иудеев титул «сын Всевышнего» применялся к царям Исроила (см. 2 Цар. 7:14; Заб. 2:6-7), но также указывал на ожидаемого Масеха, Спасителя и праведного Царя от Всевышнего, т. е. Исо (см. Ин. 1:49; 11:27; 20:31). В Инджиле через этот термин постепенно раскрывается идея вечных взаимоотношений Всевышнего и Масеха, указывающая на сходство характеров и единство природы Этих Личностей, на понятном нам примере – близких взаимоотношениях отца и сына (см. 1 Ин. 2:23).
 3. Мк 1:2 Мал. 3:1.
 4. Мк 1:3 Вечный – греческим словом «кюриос», стоящим здесь в оригинальном тексте, в Инджиле переведено еврейское «Яхве». А так как в данном издании Священного Писания «Яхве» переведено как «Вечный», то и его греческий эквивалент переведён так же. Под именем «Яхве» Всевышний открылся Мусо и народу Исроила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь.
 5. Мк 1:3 Ис. 40:3.
 6. Мк 1:4 Пророк Яхьё – букв.: «Яхьё Погружающий»; также в 6:14; 6:24-25; 8:28.
 7. Мк 1:4 Или: «обряд омовения»; также в ст. 5, 8 и 9.
 8. Мк 1:6 Весь вид Яхьё говорил о том, что он является пророком Всевышнего (см. 4 Цар. 1:8; Зак. 13:4).
 9. Мк 1:8 Или: «омывать ваши сердца Святым Духом».
 10. Мк 1:11 См. Нач. 22:2; Заб. 2:7; Ис. 42:1.
 11. Мк 1:21 Суббота – седьмой день недели у иудеев, который был религиозным днём отдыха. См. пояснительный словарь.
 12. Мк 1:34 То есть знали, что Исо является обещанным Масехом, Избранным Царём (см. Лк. 4:41). Запрет (не только демонам, но и людям – см. 1:43-45) говорить о том, Кем Он является, вероятно, был продиктован тем, что люди неверно понимали пророчества о Масехе. Они ждали, что пришедший Масех возглавит восстание против римской оккупации и установит Своё Царство (см. Ин. 6:15), в то время как Его целью было духовное освобождение от греха (см. Ин. 8:31-36). Вторая причина – в том, что ещё не пришло Его время открыться (см. Ин. 7:8). К тому же растущая популярность мешала Его служению (см. 1:43-45). Исо также не хотел, чтобы люди видели в нём только чудотворца-целителя. И, конечно же, Он не хотел принимать свидетельство от демонов.
 13. Мк 1:40 На языке оригинала стоит слово, которое обозначает несколько разных кожных болезней, а не только проказу.
 14. Мк 1:44 См. Лев. 14:1-32.
 15. Мк 1:44 Букв.: «…повелел Мусо, во свидетельство им». Это также можно понять, как «во свидетельство священнослужителям».