Słowo Życia

Ewangelia według św. Jana 15

Krzew winorośli i gałązki

1Potem Jezus powiedział:

—Ja jestem prawdziwym krzewem winorośli, a mój Ojciec—ogrodnikiem. Odcina każdą gałązkę, która nie owocuje, a tę, która już owocuje, oczyszcza, aby owocowała jeszcze lepiej. Wy już jesteście oczyszczeni dzięki temu, co wam powiedziałem. Trwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was. Tak jak gałązka nie może owocować sama z siebie, jeśli nie trwa w krzewie, tak i wy—jeśli nie trwacie we Mnie. Ja jestem krzewem winorośli, a wy—jego gałązkami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten obficie owocuje. Beze Mnie jednak nic nie możecie zrobić. Jeżeli ktoś nie trwa we Mnie, zostanie odrzucony—tak jak gałązka, która usycha. Zbiera się takie, wrzuca do ognia i spala. Jeśli jednak będziecie we Mnie trwać, a moje słowa—w was, proście o cokolwiek chcecie, a tak się stanie. Mój Ojciec dozna chwały przez to, że obficie zaowocujecie i staniecie się moimi uczniami. Ukochałem was tak, jak Mnie ukochał Ojciec. Trwajcie więc w mojej miłości. 10 A będziecie w niej trwać, gdy okażecie posłuszeństwo moim nakazom—tak jak Ja jestem posłuszny nakazom mojego Ojca i trwam w Jego miłości. 11 Mówię o tym po to, abyście mieli w sobie moją radość i abyście byli nią napełnieni. 12 Daję wam moje przykazanie, abyście kochali się nawzajem, tak jak Ja was ukochałem. 13 Nikt nie kocha bardziej niż ten, kto oddaje swoje życie za przyjaciół. 14 Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli robicie to, co wam nakazuję. 15 Już nie nazywam was sługami, bo sługa nie wie, co zamierza jego pan. Nazwałem was przyjaciółmi, bo powiedziałem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca. 16 To nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was. Przeznaczyłem was do tego, abyście szli i przynosili owoc—trwały owoc!—i aby Ojciec dał wam to, o co Go poprosicie w moim imieniu. 17 Nakazuję wam więc, abyście kochali jedni drugich!

Nienawiść ze strony świata

18 Jeśli świat was nienawidzi, to pamiętajcie, że Mnie najpierw znienawidził. 19 Gdybyście należeli do świata, kochałby was. Ponieważ jednak nie należycie do niego—bo Ja was wybrałem dla siebie—nienawidzi was. 20 Przypomnijcie sobie, co wam niedawno powiedziałem: Sługa nie jest ważniejszy od swojego pana. Skoro Mnie prześladowali, i was będą prześladować. A jeśli słuchali moich słów, i waszych posłuchają. 21 Ze względu na Mnie będą was prześladować, bo nie znają Tego, który Mnie posłał. 22 Gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu. Lecz teraz już nie mogą się usprawiedliwić. 23 Kto Mnie nienawidzi, nienawidzi także mojego Ojca. 24 Nie mieliby grzechu, gdybym nie uczynił na ich oczach cudów, których nikt nigdy nie dokonał. Oni jednak widzieli je, a mimo to znienawidzili i Mnie, i Ojca. 25 W ten sposób sprawdziły się słowa zapisane w Piśmie: „Znienawidzili Mnie bez powodu”. 26 Lecz Pocieszyciel—Duch prawdy, którego poślę wam od mojego Ojca, opowie wam o Mnie, 27 a wy opowiecie o Mnie innym, bo jesteście ze Mną od samego początku.

New American Standard Bible

John 15

Jesus Is the Vine—Followers Are Branches

1“I am the true vine, and My Father is the vinedresser. Every branch in Me that does not bear fruit, He takes away; and every branch that bears fruit, He [a]prunes it so that it may bear more fruit. You are already [b]clean because of the word which I have spoken to you. Abide in Me, and I in you. As the branch cannot bear fruit [c]of itself unless it abides in the vine, so neither can you unless you abide in Me. I am the vine, you are the branches; he who abides in Me and I in him, he bears much fruit, for apart from Me you can do nothing. If anyone does not abide in Me, he is thrown away as a branch and dries up; and they gather them, and cast them into the fire and they are burned. If you abide in Me, and My words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. My Father is glorified by this, that you bear much fruit, and so [d]prove to be My disciples. Just as the Father has loved Me, I have also loved you; abide in My love. 10 If you keep My commandments, you will abide in My love; just as I have kept My Father’s commandments and abide in His love. 11 These things I have spoken to you so that My joy may be in you, and that your joy may be made full.

Disciples’ Relation to Each Other

12 “This is My commandment, that you love one another, just as I have loved you. 13 Greater love has no one than this, that one lay down his life for his friends. 14 You are My friends if you do what I command you. 15 No longer do I call you slaves, for the slave does not know what his master is doing; but I have called you friends, for all things that I have heard from My Father I have made known to you. 16 You did not choose Me but I chose you, and appointed you that you would go and bear fruit, and that your fruit would remain, so that whatever you ask of the Father in My name He may give to you. 17 This I command you, that you love one another.

Disciples’ Relation to the World

18 “If the world hates you, [e]you know that it has hated Me before it hated you. 19 If you were of the world, the world would love its own; but because you are not of the world, but I chose you out of the world, because of this the world hates you. 20 Remember the word that I said to you, ‘A slave is not greater than his master.’ If they persecuted Me, they will also persecute you; if they kept My word, they will keep yours also. 21 But all these things they will do to you for My name’s sake, because they do not know the One who sent Me. 22 If I had not come and spoken to them, they would not have [f]sin, but now they have no excuse for their sin. 23 He who hates Me hates My Father also. 24 If I had not done among them the works which no one else did, they would not have [g]sin; but now they have both seen and hated Me and My Father as well. 25 But they have done this to fulfill the word that is written in their Law, ‘They hated Me without a cause.’

26 “When the [h]Helper comes, whom I will send to you from the Father, that is the Spirit of truth who proceeds from the Father, He will testify about Me, 27 [i]and you will testify also, because you have been with Me from the beginning.

Notas al pie

  1. John 15:2 Lit cleans; used to describe pruning
  2. John 15:3 I.e. pruned like a branch
  3. John 15:4 Lit from
  4. John 15:8 Or become My disciples
  5. John 15:18 Or (imperative) know that
  6. John 15:22 I.e. guilt
  7. John 15:24 I.e. guilt
  8. John 15:26 Gr Paracletos, one called alongside to help; or Comforter, Advocate, Intercessor
  9. John 15:27 Or (imperative) and bear witness