Słowo Życia

Ewangelia według św. Jana 15

Krzew winorośli i gałązki

1Potem Jezus powiedział:

—Ja jestem prawdziwym krzewem winorośli, a mój Ojciec—ogrodnikiem. Odcina każdą gałązkę, która nie owocuje, a tę, która już owocuje, oczyszcza, aby owocowała jeszcze lepiej. Wy już jesteście oczyszczeni dzięki temu, co wam powiedziałem. Trwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was. Tak jak gałązka nie może owocować sama z siebie, jeśli nie trwa w krzewie, tak i wy—jeśli nie trwacie we Mnie. Ja jestem krzewem winorośli, a wy—jego gałązkami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten obficie owocuje. Beze Mnie jednak nic nie możecie zrobić. Jeżeli ktoś nie trwa we Mnie, zostanie odrzucony—tak jak gałązka, która usycha. Zbiera się takie, wrzuca do ognia i spala. Jeśli jednak będziecie we Mnie trwać, a moje słowa—w was, proście o cokolwiek chcecie, a tak się stanie. Mój Ojciec dozna chwały przez to, że obficie zaowocujecie i staniecie się moimi uczniami. Ukochałem was tak, jak Mnie ukochał Ojciec. Trwajcie więc w mojej miłości. 10 A będziecie w niej trwać, gdy okażecie posłuszeństwo moim nakazom—tak jak Ja jestem posłuszny nakazom mojego Ojca i trwam w Jego miłości. 11 Mówię o tym po to, abyście mieli w sobie moją radość i abyście byli nią napełnieni. 12 Daję wam moje przykazanie, abyście kochali się nawzajem, tak jak Ja was ukochałem. 13 Nikt nie kocha bardziej niż ten, kto oddaje swoje życie za przyjaciół. 14 Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli robicie to, co wam nakazuję. 15 Już nie nazywam was sługami, bo sługa nie wie, co zamierza jego pan. Nazwałem was przyjaciółmi, bo powiedziałem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca. 16 To nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was. Przeznaczyłem was do tego, abyście szli i przynosili owoc—trwały owoc!—i aby Ojciec dał wam to, o co Go poprosicie w moim imieniu. 17 Nakazuję wam więc, abyście kochali jedni drugich!

Nienawiść ze strony świata

18 Jeśli świat was nienawidzi, to pamiętajcie, że Mnie najpierw znienawidził. 19 Gdybyście należeli do świata, kochałby was. Ponieważ jednak nie należycie do niego—bo Ja was wybrałem dla siebie—nienawidzi was. 20 Przypomnijcie sobie, co wam niedawno powiedziałem: Sługa nie jest ważniejszy od swojego pana. Skoro Mnie prześladowali, i was będą prześladować. A jeśli słuchali moich słów, i waszych posłuchają. 21 Ze względu na Mnie będą was prześladować, bo nie znają Tego, który Mnie posłał. 22 Gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu. Lecz teraz już nie mogą się usprawiedliwić. 23 Kto Mnie nienawidzi, nienawidzi także mojego Ojca. 24 Nie mieliby grzechu, gdybym nie uczynił na ich oczach cudów, których nikt nigdy nie dokonał. Oni jednak widzieli je, a mimo to znienawidzili i Mnie, i Ojca. 25 W ten sposób sprawdziły się słowa zapisane w Piśmie: „Znienawidzili Mnie bez powodu”. 26 Lecz Pocieszyciel—Duch prawdy, którego poślę wam od mojego Ojca, opowie wam o Mnie, 27 a wy opowiecie o Mnie innym, bo jesteście ze Mną od samego początku.

Священное Писание (Восточный Перевод)

Иохан 15

Виноградная лоза и ветви

1– Я – истинная виноградная лоза, а Мой Отец – виноградарь. Он срезает на Мне каждую ветвь, не приносящую плода, а ветви, на которых есть плод, Он очищает, чтобы они ещё больше плодоносили. Вы уже очищены благодаря слову, которое Я вам говорил. Будьте во Мне, и Я буду в вас. Ветвь сама по себе плодов приносить не может, если не будет на лозе. Вы тоже не сможете приносить плод, если не будете во Мне.

Я лоза, а вы ветви. Кто находится во Мне, а Я в нём, приносит много плода. Без Меня вы не можете делать ничего. Кто не пребывает во Мне, тот подобен ветке, что выброшена вон и засыхает. Такие ветки подбирают, бросают в огонь, и они сгорают. Если вы будете во Мне и если Мои слова будут в вас, то всё, о чём бы вы ни попросили, получите. Если вы будете приносить богатый урожай и если вы будете Моими учениками, то Мой Отец будет прославлен.

Как Отец полюбил Меня, так Я полюбил вас: живите в Моей любви. 10 Если вы послушны Моим повелениям, то вы будете жить в Моей любви, как и Я послушен повелениям Моего Отца и живу в Его любви. 11 Я говорю вам это, чтобы вы испытали Мою радость и чтобы ваша радость была полной. 12 Вот Моё повеление: любите друг друга, как Я вас полюбил. 13 Никто не может любить больше, чем тот, кто отдаёт жизнь свою за друзей. 14 Если вы делаете то, что Я вам повелеваю, то вы – Мои друзья. 15 Я больше не называю вас рабами, потому что раб не знает, что делает его хозяин, но Я называю вас друзьями, потому что всё, что Я услышал от Моего Отца, Я открыл вам. 16 Вы Меня не выбирали, Я Сам вас выбрал и назначил, чтобы вы шли и приносили плод и чтобы ваш плод выдержал испытание временем; тогда Отец даст вам всё, о чём бы вы ни попросили Его во имя Моё. 17 Я повелеваю вам это, чтобы вы любили друг друга.

Ненависть мира к последователям Исы Масиха

18 – Если мир вас ненавидит, помните, что сначала он возненавидел Меня. 19 Если бы вы принадлежали миру, то мир любил бы вас как своих. Но вы не принадлежите миру, потому что Я избрал вас, отделив от мира, поэтому мир вас и ненавидит. 20 Помните Моё слово: «Раб не больше своего господина». Если преследовали Меня, то будут преследовать и вас. Если Моему слову повиновались, то будут повиноваться и вашему. 21 Но ваши противники будут гнать вас из-за Меня, потому что они не знают Того, Кто послал Меня. 22 Если бы Я не пришёл и не говорил им, то они не были бы виновны в грехе, но сейчас у них нет извинения в том, что они грешат. 23 Кто ненавидит Меня, тот ненавидит и Моего Отца. 24 Если бы Я не делал среди них того, чего ещё никто до Меня не делал, то они не были бы виновны в грехе. Но они видели Мои дела и всё равно возненавидели Меня и Моего Отца. 25 В этом исполняется сказанное в их Писании: «Они возненавидели Меня без всякой причины»[a].

26 Когда придёт Заступник – Дух истины, Которого Я пошлю к вам и Который исходит от Отца, Он будет свидетельствовать обо Мне. 27 Вы тоже должны свидетельствовать, потому что вы были со Мной с самого начала.

Notas al pie

  1. 15:25 Заб. 34:19; 68:5; 108:3.