Słowo Życia

Ewangelia według św. Jana 14

Jezus pociesza uczniów

1Niech wasze serca nie drżą ze strachu. Wierzcie Bogu—i Mi wierzcie! W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, to czy mówiłbym wam, że idę przygotować wam miejsce? A gdy odejdę i wszystko przygotuję, wrócę i zabiorę was ze sobą, abyście byli tam, gdzie Ja. Przecież znacie drogę prowadzącą tam, dokąd odchodzę.

Jezus drogą do Ojca

—Panie, nie mamy pojęcia, dokąd odchodzisz—odezwał się Tomasz. —Jak więc możemy znać drogę?

—Ja jestem drogą, prawdą i życiem—odpowiedział mu Jezus. —Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie. Jeśli Mnie poznaliście, będziecie znać także mojego Ojca. Zresztą już Go znacie, bo Go zobaczyliście.

—Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy—rzekł Filip.

—Filipie! Tak długo z wami przebywam, a wciąż jeszcze nie wiesz, kim jestem?—odpowiedział Jezus. —Kto Mnie zobaczył, zobaczył również Ojca. Dlaczego więc prosisz: Pokaż nam Ojca? 10 Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Dzieła, o których wam mówię, nie są moją inicjatywą. Dokonuje ich Ojciec, który jest we Mnie. 11 Uwierzcie, że jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. A jeśli nie chcecie wierzyć Mi na słowo, uwierzcie ze względu na dzieła Ojca. 12 Zapewniam was: Kto Mi wierzy, będzie czynił cuda takie, jak Ja—a nawet jeszcze większe, bo już odchodzę do Ojca. 13 I zrobię to, o co poprosicie w moim imieniu—w ten sposób otoczę mojego Ojca chwałą. 14 Jeśli będziecie Mnie o coś prosić w moim imieniu, zrobię to.

Jezus obiecuje Ducha Świętego

15 Jeśli Mnie kochacie, będziecie posłuszni moim nakazom. 16 A Ja poproszę Ojca, aby dał wam innego Pocieszyciela—takiego, który pozostanie z wami na zawsze. 17 Jest to Duch prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo Go nie dostrzega i nie zna. Wy jednak Go znacie, bo już jest z wami, a będzie także w was. 18 Nie zostawię was samych—przyjdę do was. 19 Już za chwilę zniknę z oczu świata. Ale wy Mnie widzicie, bo żyję—i wy też będziecie żyć. 20 W tym dniu przekonacie się, że Ja jestem w Ojcu, wy—we Mnie, a Ja—w was. 21 Pamiętajcie: Ten Mnie naprawdę kocha, kto zna moje nakazy i stosuje się do nich. A kto Mnie kocha, tego kocha również mój Ojciec, i Ja go kocham, i objawię mu siebie.

22 Zapytał Go wtedy Juda (nie ten z Kariotu):

—Panie, dlaczego nie objawisz się światu, a tylko nam?

23 —Kto Mnie kocha, będzie posłuszny moim słowom—odparł Jezus. —Mój Ojciec też będzie go kochał i przyjdziemy do niego, i w nim zamieszkamy. 24 Kto zaś nie kocha Mnie, nie będzie posłuszny moim słowom. A moje słowa nie pochodzą ode Mnie, ale od Ojca, który Mnie posłał. 25 Mówię o tym teraz, dopóki jestem z wami. 26 Gdy Ojciec pośle do was w moim imieniu Pocieszyciela—Ducha Świętego—to On wszystkiego was nauczy i przypomni to, o czym wcześniej mówiłem. 27 Zostawiam wam mój pokój i daję go wam. Nie jest to pokój, jaki oferuje świat, ale pokój pochodzący ode Mnie. Niech więc wasze serca nie drżą ze strachu i niech się nie lękają. 28 Pamiętacie, że powiedziałem wam: Odchodzę, ale przyjdę do was znowu. Gdybyście Mnie szczerze kochali, cieszylibyście się, że wracam do Ojca, który jest większy ode Mnie. 29 Tak więc uprzedziłem was o tym, co nastąpi, abyście uwierzyli Mi, gdy to się stanie. 30 Musimy jednak kończyć tę rozmowę, bo zbliża się władca tego świata. Nie ma on jednak nade Mną żadnej władzy. 31 Chcę, aby cały świat zobaczył, że kocham Ojca i robię wszystko, co Mi polecił. Teraz jednak wstańmy i chodźmy stąd!

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Ин 14

Иса Масих – путь к Небесному Отцу

1– Пусть ничто не тревожит ваши сердца. Верьте в Аллаха и верьте в Меня. В доме Моего Отца много комнат, и если бы это было не так, то разве Я сказал бы вам: «Я иду приготовить место для вас»?[a] И если сейчас Я пойду и приготовлю вам место, то после вернусь и возьму вас к Себе, чтобы и вы были там, где Я. Вы знаете путь туда, куда Я иду.

Фома сказал Ему:

– Повелитель, мы не знаем, куда Ты идёшь, как же мы можем знать туда путь?

Иса ответил:

– Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы действительно знали Меня, вы бы знали и Моего Отца. И сейчас вы знаете Его и видели Его.

Филипп сказал:

– Повелитель, покажи нам Отца, и этого нам будет достаточно.

Иса ответил:

– Неужели ты не знаешь Меня, Филипп? Ведь Я уже столько времени среди вас! Кто видел Меня, тот видел и Отца. Как ты можешь говорить: «Покажи нам Отца»? 10 Неужели вы не верите, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые Я вам говорю, не Мои слова. Это Отец, Который живёт во Мне, совершает Свою работу. 11 Верьте Мне, когда Я говорю, что Я в Отце и Отец во Мне, или верьте, по крайней мере, по Моим делам. 12 Говорю вам истину, кто верит в Меня, тот сможет делать то, что Я делаю. Он сможет сделать ещё больше, потому что Я возвращаюсь к Отцу. 13 Я сделаю всё, чего бы вы ни попросили во имя Моё, чтобы Отец был прославлен через Сына. 14 Чего ни попросите во имя Моё, Я то сделаю.

Иса Масих обещает Святого Духа

15 – Если вы любите Меня, то будете исполнять Мои повеления. 16 Я попрошу Отца, и Он даст вам другого Заступника[b], Который будет с вами всегда, – 17 Духа истины. Мир не может принять Его, потому что не видит Его и не знает Его. Но вы знаете Его, потому что Он живёт с вами и в вас будет. 18 Я не оставлю вас сиротами, Я вернусь к вам[c]. 19 Ещё недолго, и мир Меня больше не увидит, но вы будете видеть Меня. Я живу, и поэтому вы тоже будете жить. 20 В тот день вы узнаете, что Я в Моём Отце, а вы во Мне, и Я в вас. 21 Кто хранит Мои повеления и исполняет их, тот и любит Меня. Того, кто любит Меня, полюбит Мой Отец, и Я тоже буду любить его и открою Себя ему.

22 Тогда Иуда (не Искариот) сказал:

– Повелитель, но почему Ты хочешь открыть Себя только нам, а не всему миру?

23 Иса ответил:

– Кто любит Меня, тот будет соблюдать слово Моё, и того полюбит Мой Отец, к тому Мы придём и будем жить у него. 24 Тот, кто Меня не любит, не будет и соблюдать слов Моих. Слово же, которое вы слышите, – не Моё, оно принадлежит пославшему Меня Отцу.

25 Всё это Я сказал вам, пока ещё нахожусь с вами. 26 Заступник же, Святой Дух, Которого Отец пошлёт вам во имя Моё, научит вас всему и напомнит вам всё, о чём Я вам говорил. 27 Я оставляю вам мир. Мой мир Я даю вам. Я даю вам не так, как даёт этот грешный мир. Пусть ничто не тревожит ваше сердце. Не бойтесь! 28 Вы слышали, что Я сказал вам: «Я ухожу от вас, но Я опять возвращусь к вам». Если бы вы любили Меня, то радовались бы тому, что Я иду к Отцу, потому что Отец больше Меня. 29 Говорю вам обо всём заранее, чтобы, когда это произойдёт, вы поверили Мне. 30 Больше Я уже не буду говорить вам, потому что приближается Шайтан, князь этого греховного мира. У него нет власти надо Мной, 31 но мир должен узнать, что Я люблю Отца и что Я делаю то, что Отец Мне повелел.

Вставайте, пойдём отсюда.

Notas al pie

  1. 14:2 Или: «В доме Моего Отца много комнат, и Я иду приготовить место для вас. Но если бы это было не так, то Я сказал бы вам».
  2. 14:16 Здесь Иса определённо говорит о Святом Духе, Духе истины (см. 14:17, 26; 15:26).
  3. 14:18 Вернее всего, Иса говорил о Своих явлениях ученикам после воскресения (см., напр., 20:19), но, возможно, Он имел в виду сошествие Святого Духа (см. Деян. 2:1-4), через Которого Он и сейчас присутствует среди Своих последователей (см. Рим. 8:9-10).