Słowo Życia

Ewangelia według św. Mateusza 4

Kuszenie Jezusa

1Potem Duch Święty zaprowadził Jezusa na pustynię, gdzie miał być kuszony przez diabła. Przez czterdzieści dni i nocy nic nie jadł aż w końcu poczuł głód. Zbliżył się więc do Niego kusiciel i powiedział:

—Jeśli rzeczywiście jesteś Synem Bożym, rozkaż tym kamieniom, aby zamieniły się w chleb.

—Pismo uczy: „Nie tylko chlebem żywi się człowiek, ale również każdym słowem wypowiedzianym przez Boga”—odpowiedział Jezus.

Wtedy diabeł przeniósł Go do Jerozolimy—świętego miasta—i postawił na szczycie świątyni.

—Jeśli rzeczywiście jesteś Synem Bożym, skocz w dół—kusił. —Przecież Pismo mówi:

„Bóg rozkaże swoim aniołom,
    aby chroniły Cię.
    I będą Cię nosić na rękach,
    abyś nie skaleczył nogi o kamień”.

—To samo Pismo uczy: „Nie będziesz wystawiał Boga na próbę”—odpowiedział Jezus.

W końcu diabeł zabrał Jezusa na wysoką górę i pokazał Mu wszystkie królestwa świata, w całym ich przepychu.

—Wszystko to będzie Twoje—powiedział—jeśli oddasz mi pokłon.

10 —Odejdź, szatanie!—rozkazał Jezus. —Pismo uczy: „Pokłon i cześć oddawał będziesz Bogu, swemu Panu, i tylko Jemu będziesz posłuszny”.

11 Wtedy diabeł odszedł, a zjawili się aniołowie i służyli Mu.

Jezus zaczyna nauczać

12 Po pewnym czasie Jezus dowiedział się, że aresztowano Jana Chrzciciela. Dlatego udał się do Galilei. 13 Opuścił jednak Nazaret i przeniósł się nad jezioro do Kafarnaum, leżącego na terenach Zabulona i Neftalego. 14 W ten sposób spełniło się proroctwo Izajasza:

15 „Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego,
    położone nad morskim szlakiem,
    kraina za Jordanem i cała pogańska Galilea
16 —ten lud żyjący w ciemnościach,
    ujrzał wielkie światło. Jasność rozbłysnęła wśród tych,
którzy żyli w krainie cienia i śmierci”.

17 Od tego czasu Jezus zaczął nauczać:

—Opamiętajcie się! Nadchodzi królestwo niebieskie!

Powołanie pierwszych uczniów

18 Pewnego dnia, idąc brzegiem Jeziora Galilejskiego, zauważył dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i Andrzeja. Zarzucali sieci, bo byli rybakami.

19 —Chodźcie ze Mną!—zawołał do nich. —Uczynię was rybakami ludzi!

20 Bez wahania rzucili sieci i poszli z Nim. 21 Nieco dalej zobaczył dwóch innych braci, Jakuba i Jana. Ze swoim ojcem, Zebedeuszem, siedzieli w łodzi i naprawiali sieci. Ich także zawołał, 22 a oni poszli z Nim, zostawiając łódź i ojca.

Jezus uzdrawia chorych

23 Jezus przemierzał całą Galileę: nauczał w synagogach, głosił dobrą nowinę o królestwie oraz uzdrawiał chorych i cierpiących. 24 Wieść o Nim rozeszła się aż po całej Syrii. Wkrótce zaczęto przyprowadzać do Niego wszystkich chorych, cierpiących z powodu różnych dolegliwości, zniewolonych przez demony, epileptyków i sparaliżowanych. A Jezus wszystkich uzdrawiał. 25 Wszędzie towarzyszyły Mu ogromne tłumy ludzi przybyłych z Galilei, Dekapolu, Jerozolimy, Judei, a nawet z terenów za Jordanem.

Knijga O Kristu

Evanđelje po Mateju 4

Isusove kušnje

1Zatim Sveti Duh odvede Isusa u pustinju da ga ondje kuša đavao.

Ništa nije jeo četrdeset dana i četrdeset noći pa je nakon toga vrlo ogladnio.

Tada mu pristupi napasnik i reče mu: 'Ako si Božji Sin, reci ovom kamenju da postane kruhom.'

Ali Isus mu odgovori: 'U Svetome pismu piše:
    "Ne živi čovjek samo o kruhu, već i o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta.[a]''
    Tada ga đavao odvede u Jeruzalem, navrh Hrama

i reče: 'Ako si Božji Sin, skoči! Jer Sveto pismo kaže:
    "On zapovijeda svojim anđelima da te čuvaju. Oni će te svojim rukama zadržati da ni nogom o kamen ne udariš.''[b]

Isus mu odgovori: 'Sveto pismo također kaže: "Ne iskušavaj Gospodina Boga svojega!''[c]

Đavao ga zatim povede na vrh vrlo visoke gore te mu pokaže sve narode svijeta i svu njihovu slavu.

'Sve ću ti ovo dati

10 'Odlazi, Sotono!' reče mu Isus. 'U Svetome pismu piše:
    "Klanjaj se samo Bogu i njemu jedinome služi!''[d]

11 Tada đavao ode, a dođu mu služiti anđeli.

Početak Isusove službe

12 Kad je Isus čuo da su Ivana zatvorili, povuče se u Galileju.

13 Ode iz Nazareta te se nastani u Kafarnaumu, na Zebulunovu i Naftalijevu području.

14 Tako se ispunilo Izaijino proročanstvo:
15     'U zemlji Zebulunovoj i Naftalijevoj, uz more, s one strane Jordana, u poganskoj Galileji,
16     narod koji je u tmini živio ugleda veliku svjetlost;
    onima što su prebivali u mračnom predjelu smrti
    zasjalo je jarko svjetlo.'[e]

17 Otada Isus počne propovijedati: 'Pokajte se za grijehe i obratite se Bogu jer je nebesko kraljevstvo blizu!'

Prvi učenici

18 Prolazeći jednom obalom uz Galilejsko jezero, Isus opazi dvojicu braće - Šimuna, zvanoga još i Petar, i Andriju - kako bacaju mrežu u more. Bili su, naime, ribari.

19 Reče im: 'Pođite za mnom i ja ću vas učiniti ribarima ljudi!'

20 Oni smjesta ostave svoje mreže te pođu za njim.

21 Malo dalje ugleda drugu dvojicu braće, Jakova i Ivana, kako sjede u lađici sa svojim ocem Zebedejem i krpaju mreže. Pozove i njih.

22 Oni smjesta ostave lađicu i oca te pođu za njim.

Isusova služba u Galileji

23 Isus je putovao cijelom Galilejom poučavajući u židovskim sinagogama, propovijedajući Radosnu vijest o nebeskom kraljevstvu te iscjeljujući svaku vrstu bolesti i nemoći u narodu.

24 Glas o njemu pronese se po svoj Siriji, pa su mu ljudi čak i odande dovodili sve koje je mučila kakva bolest i patnja: opsjednute, mjesečare i uzete, a on ih je ozdravljao.

25 Za njim je nagrnulo silno mnoštvo iz Galileje, Dekapolisa, Jeruzalema i cijele Judeje, pa čak i s druge strane Jordana.

Notas al pie

  1. Evanđelje po Mateju 4:4 Ponovljeni zakon 8:3.
  2. Evanđelje po Mateju 4:6 Psalam 91 : 11-12.
  3. Evanđelje po Mateju 4:7 Ponovljeni zakon 6:16.
  4. Evanđelje po Mateju 4:10 Ponovljeni zakon 6:13.
  5. Evanđelje po Mateju 4:16 Izaija 9:1-2.