Słowo Życia

Dzieje Apostolskie 1

Wprowadzenie

1Dostojny Teofilu! W pierwszej księdze napisałem ci o tym, co Jezus czynił i czego nauczał aż do dnia, w którym mocą Ducha Świętego przekazał wybranym przez siebie apostołom ostatnie polecenia i został wzięty do nieba. Im też dał wiele dowodów na to, że żyje, pomimo doznanych cierpień i śmierci. Przez czterdzieści dni ukazywał się im i rozmawiał z nimi o królestwie Bożym.

Jezus zabrany do nieba

Podczas jednego ze wspólnych posiłków polecił im, aby jeszcze nie opuszczali Jerozolimy, ale poczekali na spełnienie się obietnicy danej przez Ojca.

—Już o niej słyszeliście—wyjaśnił. —Mówiłem wam, że Jan Chrzciciel zanurzał w wodzie, lecz wy za kilka dni zostaniecie zanurzeni w Duchu Świętym.

Innym razem, gdy spotkali się z Jezusem, zapytali Go:

—Panie, czy teraz wyzwolisz Izrael i przywrócić nasze królestwo?

—Nie musicie znać czasu i daty. Mój Ojciec ma władzę nad wszystkim i to On je ustalił—odpowiedział. —Wy otrzymacie moc Ducha Świętego, gdy zstąpi na was, i będziecie opowiadać o mnie innym ludziom. Najpierw w Jerozolimie i całej Judei, później w Samarii, a potem wyruszycie aż po krańce ziemi.

Po tych słowach wzniósł się na oczach uczniów i zniknął w obłoku. 10 A gdy wpatrywali się za Nim w niebo, nagle stanęli przy nich dwaj ubrani na biało mężczyźni, 11 którzy zapytali:

—Galilejczycy! Po co tak stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten sam Jezus, zabrany od was do nieba, pewnego dnia powróci w taki sam sposób, w jaki widzieliście Go odchodzącego.

Maciej wybrany na miejsce Judasza

12 Działo się to na Górze Oliwnej, oddalonej od Jerozolimy o kilometr. Apostołowie wrócili do miasta 13 i zebrali się w swoim pokoju na piętrze. Byli tam: Piotr, Jan, Jakub, Andrzej, Filip, Tomasz, Bartłomiej, Mateusz, Jakub—syn Alfeusza, Szymon Gorliwy i Juda—syn Jakuba. 14 Wszyscy oni, razem z kobietami oraz Marią—matką Jezusa, i Jego braćmi, nieustannie spędzali czas na wspólnej modlitwie.

15 Gdy pewnego razu zebrało się około stu dwudziestu wierzących, Piotr wstał i rzekł:

16 —Przyjaciele! Musiało się wypełnić proroctwo Pisma, które Duch Święty, poprzez króla Dawida, wypowiedział o Judaszu. To on doprowadził do aresztowania Jezusa, 17 bo był jednym z nas, apostołów, i miał udział w tej służbie. 18 On to, za pieniądze splamione krwią, kupił pole. A potem zabił się, spadając głową w dół. Spotkał go straszny koniec: pękł na pół a jego wnętrzności wypłynęły na zewnątrz. 19 Wieść o tym dotarła do wszystkich mieszkańców Jerozolimy i nazwano to miejsce po hebrajsku Hakeldamach (to znaczy: „Pole Krwi”). 20 Księga Psalmów mówi:

„Niech opustoszeje jego dom
    i niech nikt w nim nie mieszka.”

Oraz

„Jego służbę niech przejmie ktoś inny”.

21 Teraz, jako świadek zmartwychwstania Jezusa, musi dołączyć do nas ktoś, kto tak jak my był z Panem od samego początku 22 —od dnia, w którym Jan Chrzciciel zanurzył Go w wodzie aż do chwili, w której został wzięty do nieba.

23 Wybrali dwóch kandydatów: Józefa (zwanego Barsabą, noszącego też pseudonim „Justus”) i Macieja, 24 po czym zaczęli się modlić:

—Panie, Ty znasz każde serce. Wskaż nam, którego z nich wybrałeś 25 do tej apostolskiej służby, którą Judasz porzucił, poszedłszy własną drogą.

26 Następnie podali im losy. Oznaczony los został wyciągnięty przez Macieja. Za aprobatą wszystkich dołączył więc do grona jedenastu apostołów.

New American Standard Bible

Acts 1

Introduction

1The first account I [a]composed, Theophilus, about all that Jesus began to do and teach, until the day when He was taken up to heaven, after He had [b]by the Holy Spirit given orders to the apostles whom He had chosen. To [c]these He also presented Himself alive after His suffering, by many convincing proofs, appearing to them over a period of forty days and speaking of the things concerning the kingdom of God. [d]Gathering them together, He commanded them not to leave Jerusalem, but to wait for [e]what the Father had promised, “Which,” He said, “you heard of from Me; for John baptized with water, but you will be baptized [f]with the Holy Spirit [g]not many days from now.”

So when they had come together, they were asking Him, saying, “Lord, is it at this time You are restoring the kingdom to Israel?” He said to them, “It is not for you to know times or epochs which the Father has fixed by His own authority; but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you; and you shall be My witnesses both in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and even to the remotest part of the earth.”

The Ascension

And after He had said these things, He was lifted up while they were looking on, and a cloud received Him out of their sight. 10 And as they were gazing intently into [h]the sky while He was going, behold, two men in white clothing stood beside them. 11 They also said, “Men of Galilee, why do you stand looking into [i]the sky? This Jesus, who has been taken up from you into heaven, will come in just the same way as you have watched Him go into heaven.”

The Upper Room

12 Then they returned to Jerusalem from the [j]mount called [k]Olivet, which is near Jerusalem, a [l]Sabbath day’s journey away. 13 When they had entered the city, they went up to the upper room where they were staying; that is, Peter and John and [m]James and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, [n]James the son of Alphaeus, and Simon the Zealot, and Judas the [o]son of [p]James. 14 These all with one mind were continually devoting themselves to prayer, along with the women, and Mary the mother of Jesus, and with His brothers.

15 [q]At this time Peter stood up in the midst of the brethren (a gathering of about one hundred and twenty [r]persons was there together), and said, 16 “Brethren, the Scripture had to be fulfilled, which the Holy Spirit foretold by the mouth of David concerning Judas, who became a guide to those who arrested Jesus. 17 For he was counted among us and received his share in this ministry.” 18 (Now this man acquired a field with the price of his wickedness, and falling headlong, he burst open in the middle and all his intestines gushed out. 19 And it became known to all who were living in Jerusalem; so that in their own language that field was called Hakeldama, that is, Field of Blood.) 20 “For it is written in the book of Psalms,

Let his homestead be made desolate,
And let no one dwell in it’;

and,

Let another man take his [s]office.’

21 Therefore it is necessary that of the men who have accompanied us all the time that the Lord Jesus went in and out [t]among us— 22 beginning [u]with the baptism of John until the day that He was taken up from us—one of these must become a witness with us of His resurrection.” 23 So they put forward two men, Joseph called Barsabbas (who was also called Justus), and Matthias. 24 And they prayed and said, “You, Lord, who know the hearts of all men, show which one of these two You have chosen 25 to [v]occupy this ministry and apostleship from which Judas turned aside to go to his own place.” 26 And they [w]drew lots for them, and the lot fell [x]to Matthias; and he was [y]added to the eleven apostles.

Notas al pie

 1. Acts 1:1 Lit made
 2. Acts 1:2 Or through
 3. Acts 1:3 Lit whom
 4. Acts 1:4 Or eating with; or lodging with
 5. Acts 1:4 Lit the promise of the Father
 6. Acts 1:5 Or in
 7. Acts 1:5 Lit not long after these many days
 8. Acts 1:10 Or heaven
 9. Acts 1:11 Or heaven
 10. Acts 1:12 Or hill
 11. Acts 1:12 Or Olive Grove
 12. Acts 1:12 I.e. 2K cubits, or approx 3/5 mile
 13. Acts 1:13 Or Jacob
 14. Acts 1:13 Or Jacob
 15. Acts 1:13 Or brother
 16. Acts 1:13 Or Jacob
 17. Acts 1:15 Lit In these days
 18. Acts 1:15 Lit names
 19. Acts 1:20 Lit position as overseer
 20. Acts 1:21 Lit to us
 21. Acts 1:22 Lit from
 22. Acts 1:25 Lit take the place of
 23. Acts 1:26 Lit gave
 24. Acts 1:26 Or upon
 25. Acts 1:26 Lit voted together with