Słowo Życia

Drugi List św. Piotra 1

Pozdrowienie

1Ja, Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, piszę do wszystkich, którzy—podobnie jak my—wierzą sprawiedliwemu Bogu i Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi.

Niech Boża łaska i pokój wydają wśród was coraz większy owoc, pomagając wam lepiej poznawać Boga oraz Jezusa, naszego Pana!

Powołanie i wybór

Bóg, w swojej mocy, dał nam wszystko, czego potrzebujemy do pobożnego życia. Pozwolił nam bowiem poznać Tego, który powołał nas do życia w swojej chwale i doskonałości. Bóg spełnił swoje cudowne i wspaniałe obietnice, sprawiając, że Jego natura stała się waszą naturą, przez co wyrwaliście się z niewoli złych pragnień i uwolniliście się od wpływu tego zepsutego świata.

Starajcie się więc uzupełnić waszą wiarę prawością, duchowym rozeznaniem, opanowaniem, wytrwałością, pobożnością, przyjaźnią oraz miłością. Jeśli nadal będziecie poznawać Jezusa Chrystusa, naszego Pana, i rozwijać w sobie te cechy, nie będziecie bierni, a wasze życie nie będzie bezowocne. Kto jednak nie rozwija w sobie tych cech, jest duchowo ślepy i ograniczony—zapomniał bowiem o tym, że Bóg przebaczył mu grzechy!

10 Dlatego, przyjaciele, poprzez wasze życie starajcie się pokazać, że naprawdę jesteście ludźmi powołanymi i wybranymi przez Boga. Taka postawa uchroni was od upadku 11 i szeroko otworzy przed wami bramy wiecznego królestwa, należącego do naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

Znaczenie proroctw

12 Chociaż dobrze znacie już Bożą prawdę i trzymacie się jej, to jednak zawsze będę ją wam przypominać. 13 Jestem bowiem przekonany, że dopóki żyję na tym świecie, powinienem w ten sposób umacniać waszą wiarę, 14-15 abyście pamiętali o tym także po mojej śmierci. Wiem bowiem—objawił mi to nasz Pan, Jezus Chrystus—że już wkrótce opuszczę ten świat.

16 Gdy mówiliśmy wam o mocy naszego Pana, Jezusa Chrystusa, i o Jego przyjściu, nie opowiadaliśmy wam jakichś zmyślonych bajek, ale mówiliśmy o tym, co widzieliśmy na własne oczy. 17 Bóg Ojciec otoczył Go bowiem chwałą i czcią, gdy przemówił do Niego jako Najwyższy Władca:

„Oto mój ukochany Syn,
moja największa radość”.

18 Usłyszeliśmy ten głos z nieba, gdy razem z Jezusem byliśmy na świętej górze. 19 W ten sposób Bóg potwierdził zapowiedzi proroków. Zanim nadejdzie dzień i w waszych sercach zabłyśnie Gwiazda Poranna, mocno trzymajcie się ich słów, są one bowiem jak światło świecące w ciemności. 20 Pamiętajcie jednak, że proroctw zapisanych w Piśmie nie można wyjaśniać według własnego uznania. 21 Nie są to bowiem jakieś ludzkie mądrości, ale słowa przekazane przez Ducha Świętego.

Священное Писание (Восточный Перевод)

2 Петира 1

Приветствие

1От Шимона Петира, раба и посланника Исы Масиха[a].

Тем, кто благодаря праведности Исы Масиха, нашего Бога и Спасителя, получил ту же драгоценную веру, что и мы.

Пусть через познание Всевышнего и Исы, Повелителя нашего, благодать и мир вам[b] преумножатся.

Призыв к духовному возрастанию

Его Божественная сила дала нам всё необходимое для жизни и благочестия через познание Всевышнего, призвавшего нас Своей собственной славой и добродетелью. Благодаря им Он дал нам самые великие и драгоценные обещания, чтобы через них вы стали причастны к Божественной природе и избежали растления земными страстями.

Поэтому приложите все старания, чтобы дополнить вашу веру добродетелью, добродетель – знанием, знание – умением владеть собой, умение владеть собой – стойкостью, стойкость – благочестием, благочестие – братолюбием, братолюбие – любовью. Если в вас есть эти качества, и если они умножаются, то ваше познание нашего Повелителя Исы Масиха уже не будет бесполезным и бесплодным. У кого же этих качеств нет, тот близорук и слеп и забыл об очищении от своих прошлых грехов.

10 Поэтому, братья, ещё более старайтесь укрепляться в вашем положении призванных и избранных. Так вы никогда не споткнётесь, 11 и вам будет широко открыт вход в вечное Царство нашего Повелителя и Спасителя Исы Масиха.

12 И потому я никогда не перестану вам об этом напоминать, хотя вам это и известно, и вы утверждены в истине, которую приняли. 13 Но пока я нахожусь в этом теле, я считаю правильным освежать вашу память. 14 Я знаю, что скоро мне предстоит уйти из этой жизни, как и наш Повелитель Иса Масих открыл мне. 15 Поэтому я буду стараться, чтобы и после того, как меня среди вас уже не будет, вы бы в любое время вспоминали об этих истинах.

Очевидцы величия Исы Масиха

16 Когда мы говорили вам о силе и пребывании среди нас[c] нашего Повелителя Исы Масиха, мы следовали не искусно сочинённым сказкам. Мы сами были очевидцами Его величия. 17 Честь и слава были даны Ему Небесным Отцом, голос Которого прозвучал для Него в великой славе: «Это Мой любимый Сын (Избранный Мной Царь)[d], в Нём Моя радость»[e]. 18 Мы сами слышали этот голос, прозвучавший с небес, когда были вместе с Ним на святой горе.[f]

19 Теперь мы ещё твёрже уверены в словах пророков, и вы хорошо делаете, что внимаете им, как светильнику, сияющему во тьме, пока не настанет день[g] и Утренняя Звезда[h] не взойдёт в ваших сердцах. 20 И помните прежде всего о том, что никакое пророчество в Писании не исходит из измышлений самого пророка,[i] 21 потому что пророчества никогда не были произносимы по воле человека, но движимые Святым Духом люди говорили от Всевышнего.

Notas al pie

  1. 1:1 Масих   (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Таурате, Забуре и Книге Пророков.
  2. 1:2 Мир вам – на еврейском языке это выражение звучит как «шалом алейхем» и является родственным арабскому приветствию «ассаламу алейкум».
  3. 1:16 Или: «о силе и пришествии».
  4. 1:17 То, что Иса назван Сыном Всевышнего, не означает, что у Всевышнего есть сын, который был зачат обычным путём. В древности у иудеев титул «сын Всевышнего» применялся к царям Исраила (см. 2 Цар. 7:14; Заб. 2:6-7), но также указывал на ожидаемого Масиха, Спасителя и праведного Царя от Всевышнего, т. е. Ису (см. Ин. 1:49; 11:27; 20:31). В Инджиле через этот термин постепенно раскрывается идея вечных взаимоотношений Всевышнего и Масиха, указывающая на сходство характеров и единство природы Этих Личностей, на понятном нам примере – близкие взаимоотношения отца и сына (см. 1 Ин. 2:23).
  5. 1:17 См. Заб. 2:7; Ис. 42:1.
  6. 1:16-18 Здесь говорится о преображении Исы Масиха (см. Мат. 17:1-9; Мк. 9:2-10; Лк. 9:28-36).
  7. 1:19 День   – имеется в виду день второго пришествия Исы Масиха (см. 2 Фес. 2:2) или, возможно, духовное просвещение (см. Мудр. 4:18).
  8. 1:19 Утренняя Звезда   – это указание на Ису Масиха (ср. Чис. 24:17; Отк. 22:16).
  9. 1:20 Или: «никакое пророчество в Писании не следует толковать самому».