Słowo Życia

Drugi List św. Pawła do Tymoteusza 1

Pozdrowienie

1Ja, Paweł, powołany przez Boga na apostoła Chrystusa Jezusa, i głoszący ludziom obiecane życie wieczne, piszę do ciebie, Tymoteuszu. Jesteś mi bowiem jak rodzony syn. Niech Bóg Ojciec, i Chrystus Jezus, nasz Pan, obdarzają cię swoją łaską, miłością i pokojem.

Zachęta do wierności

Podobnie jak moi przodkowie, tak i ja z czystym sumieniem służę Bogu. A zawsze, gdy modlę się do Niego—we dnie czy w nocy—dziękuję Mu za ciebie, drogi Tymoteuszu, i proszę Go, aby miał Cię w swojej opiece. Chciałbym znowu cię zobaczyć i doznać radości, bo mam w pamięci twoje łzy rozstania. Dobrze pamiętam również, że szczerze uwierzyłeś Chrystusowi, podobnie jak to wcześniej uczyniła twoja babcia—Lois i mama—Eunika. Jestem pewien, że masz w sercu tę samą wiarę. Dlatego ponownie pragnę cię zachęcić, abyś w pełni wykorzystał ten duchowy dar, który otrzymałeś od Boga, gdy położyłem na ciebie ręce. Bóg nie obdarował nas strachem, ale—poprzez Ducha Świętego—dał nam moc, miłość i rozsądek.

Nie wstydź się mówić ludziom o naszym Panu oraz przyznawać się do mnie, który—z powodu wierności Chrystusowi—trafiłem do więzienia. Wierz w to, że Bóg da ci siłę, i—podobnie jak ja—bądź gotowy cierpieć z powodu głoszenia innym dobrej nowiny. To On zbawił nas i powołał do życia w świętości. Uczynił to jednak nie ze względu na nasze osiągnięcia, ale z własnej woli i dzięki łasce Chrystusa Jezusa. Zaplanował to już bowiem przed wiekami, 10 a teraz ujawnił ten plan, posyłając na świat naszego Zbawiciela—Chrystusa Jezusa. On pokonał śmierć i dzięki swojej dobrej nowinie wskazał ludziom drogę do życia i nieśmiertelności. 11 Mnie zaś uczynił apostołem i nauczycielem, abym wszystkim o tym opowiadał. 12 Z tego właśnie powodu spotykają mnie cierpienia. Nie wstydzę się jednak tego, bo wiem, komu uwierzyłem. Jestem też pewien, że Chrystus—aż do dnia swojego powrotu—może ochronić wszystko to, co mi powierzył.

13 Trzymaj się więc zdrowych zasad, które ode mnie usłyszałeś, i naśladuj wiarę oraz miłość samego Chrystusa. 14 Z pomocą Ducha Świętego, który w tobie mieszka, pilnuj tego wszystkiego, co ci powierzył Bóg.

15 Jak już wiesz, opuścili mnie wszyscy wierzący, którzy przybyli tu z Azji, między innymi Figelos i Hermogenes. 16 Niech Bóg ma w swojej opiece Onezyfora i jego bliskich. Często bowiem podnosił mnie na duchu i wcale nie wstydził się tego, że jestem w więzieniu. 17 Wręcz przeciwnie, gdy przybył do Rzymu, wszędzie mnie szukał, aż wreszcie mnie odnalazł. 18 Sam zresztą dobrze wiesz, że już wcześniej bardzo pomagał mi w czasie mojego pobytu w Efezie. Niech Pan okaże mu miłość w dniu swojego powrotu.

New American Standard Bible

2 Timothy 1

Timothy Charged to Guard His Trust

1Paul, an apostle of Christ Jesus [a]by the will of God, according to the promise of life in Christ Jesus,

To Timothy, my beloved [b]son: Grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord.

I thank God, whom I serve with a clear conscience [c]the way my forefathers did, as I constantly remember you in my [d]prayers night and day, longing to see you, even as I recall your tears, so that I may be filled with joy. [e]For I am mindful of the sincere faith within you, which first dwelt in your grandmother Lois and your mother Eunice, and I am sure that it is in you as well. For this reason I remind you to kindle afresh the gift of God which is in you through the laying on of my hands. For God has not given us a spirit of [f]timidity, but of power and love and [g]discipline.

Therefore do not be ashamed of the testimony of our Lord or of me His prisoner, but join with me in suffering for the gospel according to the power of God, who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace which was granted us in Christ Jesus from all eternity, 10 but now has been revealed by the appearing of our Savior Christ Jesus, who abolished death and brought life and immortality to light through the gospel, 11 for which I was appointed a preacher and an apostle and a teacher. 12 For this reason I also suffer these things, but I am not ashamed; for I know whom I have believed and I am convinced that He is able to guard what I have entrusted to Him [h]until that day. 13 [i]Retain the standard of sound words which you have heard from me, in the faith and love which are in Christ Jesus. 14 Guard, through the Holy Spirit who dwells in us, the [j]treasure which has been entrusted to you.

15 You are aware of the fact that all who are in [k]Asia turned away from me, among whom are Phygelus and Hermogenes. 16 The Lord grant mercy to the house of Onesiphorus, for he often refreshed me and was not ashamed of my [l]chains; 17 but when he was in Rome, he eagerly searched for me and found me— 18 the Lord grant to him to find mercy from the Lord on that day—and you know very well what services he rendered at Ephesus.

Notas al pie

 1. 2 Timothy 1:1 Lit through
 2. 2 Timothy 1:2 Or child
 3. 2 Timothy 1:3 Lit from my forefathers
 4. 2 Timothy 1:3 Or petitions
 5. 2 Timothy 1:5 Lit Receiving remembrance of
 6. 2 Timothy 1:7 Or cowardice
 7. 2 Timothy 1:7 Or sound judgment
 8. 2 Timothy 1:12 Or for
 9. 2 Timothy 1:13 Or Hold the example
 10. 2 Timothy 1:14 Lit good deposit
 11. 2 Timothy 1:15 I.e. the province of Asia
 12. 2 Timothy 1:16 Lit chain