Słowo Życia

Drugi List św. Pawła do Tesaloniczan 1

Pozdrowienie

1Ja, Paweł, wraz Sylwanem i Tymoteuszem, piszę do kościoła Tesaloniczan, który należy do Boga, naszego Ojca, i Pana, Jezusa Chrystusa.

Niech Bóg, nasz Ojciec, i Pan, Jezus Chrystus, obdarzają was łaską i pokojem!

Podziękowanie i modlitwa

Przyjaciele, coraz bardziej wierzycie Panu a wasza wzajemna miłość ciągle wzrasta! Naprawdę mamy powód do tego, aby zawsze dziękować za was Bogu! Odwiedzając inne kościoły, z dumą opowiadamy o tym, że nawet prześladowania i trudności nie są w stanie osłabić waszej wytrwałości i wiary.

A wszystko to świadczy o sprawiedliwości Bożego sądu. Skoro cierpicie dla Jego królestwa, znaczy to, że jesteście godni do niego wejść. Sprawiedliwe też jest to, że Bóg ukaże tych, którzy was prześladują, a wam—i nam również—da odpocząć po tych wszystkich trudnościach. Stanie się to wtedy, gdy nasz Pan, Jezus, zstąpi z nieba razem z potężnymi aniołami. Wówczas w płomieniach ognia ukarze tych, którzy zlekceważyli Boga i odrzucili Jego dobrą nowinę. Ludzie ci zostaną skazani na wieczną zagładę—zostaną odcięci od obecności, majestatu i potęgi Pana. 10 W owym dniu Pan przyjdzie, aby odebrać chwałę i uwielbienie od swoich świętych i od wszystkich, którzy Mu uwierzyli. Wy również będziecie wśród nich, bo uwierzyliście w to, co wam przekazaliśmy.

11 Dlatego nieustannie modlimy się o was, abyście postępowali w sposób zgodny z waszym powołaniem i aby Bóg dał wam moc do wykonania tego, co zamierzacie i czego już się podjęliście. Są to bowiem czyny będące skutkiem waszej wiary. 12 Postępując tak, oddacie chwałę naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, a On otoczy chwałą również was. Wszystko to jest możliwe wyłącznie dzięki łasce, okazanej nam przez naszego Boga oraz Jezusa Chrystusa, naszego Pana.

Священное Писание (Восточный Перевод)

2 Фессалоникийцам 1

Приветствие

1От Паула, Силуана[a] и Тиметея – общине верующих в Фессалониках, принадлежащей Небесному Отцу нашему и Повелителю Исе Масиху[b].

Благодать и мир вам[c] от Всевышнего, Небесного Отца, и от Повелителя Исы Масиха!

В ожидании дня возвращения Повелителя Исы Масиха

Мы всегда должны благодарить Всевышнего за вас, братья, и это правильно, потому что ваша вера растёт всё больше и больше, увеличивается и любовь каждого из вас друг ко другу. Мы с гордостью говорим в общинах верующих о вашей стойкости и о вере, которую вы проявили во всех преследованиях и несчастьях, переносимых вами.

Всевышний через эти испытания показывает Свою справедливость, и в конце концов вы будете признаны достойными Царства Всевышнего, за которое вы и страдаете. Всевышний справедлив, и Он отплатит несчастьями тем, кто причиняет несчастья вам, а нам с вами, перенёсшим такие несчастья, Он даст покой. Это произойдёт тогда, когда Повелитель Иса придёт с небес с могущественными ангелами в пламени огня, чтобы наказать всех тех, кто не познал Всевышнего[d] и остался непослушным Радостной Вести нашего Повелителя Исы Масиха. Они будут наказаны вечной гибелью: будут навсегда отделены от Вечного Повелителя и от славы Его могущества. 10 Это произойдёт в тот день, когда Он придёт, чтобы быть прославленным среди Своего святого народа и вызвать восхищение у всех верующих. И вы тоже будете среди них, потому что вы поверили нашему свидетельству.

11 Поэтому мы постоянно молимся о вас, чтобы в тот день наш Бог счёл вас достойными вашего призвания, и просим, чтобы Своей силой Он исполнил каждое ваше доброе начинание и дело веры. 12 Мы молимся о том, чтобы по благодати нашего Бога и Повелителя Исы Масиха было прославлено благодаря вам имя нашего Повелителя Исы и чтобы вы были прославлены, потому что принадлежите Ему.

Notas al pie

  1. 1:1 Силуан   – по всей вероятности, тот же человек, что и Сила (см. Деян. 15:22).
  2. 1:1 Масих   (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Таурате, Забуре и Книге Пророков.
  3. 1:2 Мир вам – на еврейском языке это выражение звучит как «шалом алейхем» и является родственным арабскому приветствию «ассаламу алейкум».
  4. 1:8 См. Заб. 78:6; Ис. 66:15; Иер. 10:25.