Słowo Życia

Drugi List św. Jana

Prawda i miłość

Ja, starszy kościoła, piszę do wybranej przez Boga pani oraz do jej dzieci. Szczerze was kocham, a razem ze mną kochają was wszyscy ci, którzy poznali prawdę. Miłość ta wypływa z poznania Bożej prawdy, którą teraz mamy w sercach i która pozostanie tam na zawsze.

Niech Bóg Ojciec i Jego Syn, Jezus Chrystus, obdarzają nas wszystkich łaską, miłością i pokojem. Trzymajcie się prawdy i okazujcie innym miłość!

Fałszywi nauczyciele

Bardzo ucieszyłem się, słysząc o twoich dzieciach, które trzymają się prawdy i żyją zgodnie z nakazem naszego Ojca.

Droga pani, okazujmy sobie wzajemną miłość! Nie jest to żadne nowe przykazanie, wszyscy bowiem dobrze je znamy od samego początku. Miłość wyraża się w posłuszeństwie Bożym przykazaniom, które poznaliście już na samym początku.

Piszę o tym, ponieważ pojawiło się wielu oszustów, którzy twierdzą, że Jezus Chrystus nie przyszedł na świat w prawdziwym, ludzkim ciele. Ci, którzy tak nauczają, są nie tylko oszustami, ale także przeciwnikami Chrystusa. Uważajcie więc, aby nie stracić tego, nad czym pracowaliśmy. Jeśli tak uczynicie, otrzymacie od Pana pełną nagrodę.

Każdy, kto się oddala od nauki Chrystusa i nie trzyma się jej, w rzeczywistości odwraca się od samego Boga. Ten zaś, kto jest jej wierny, trwa w jedności z Bogiem Ojcem oraz Jego Synem.

10 Jeśli przyjdzie do was jakiś nauczyciel, który nie trzyma się zdrowej nauki Chrystusa, nie zapraszajcie go do domu ani go nawet nie pozdrawiajcie. 11 Ten bowiem, kto go serdecznie wita, utożsamia się z jego złymi czynami.

12 Chciałbym powiedzieć wam jeszcze o wielu innych sprawach. Nie będę jednak teraz o nich pisać, mam bowiem nadzieję, że niebawem was odwiedzę, a wtedy porozmawiamy o wszystkim osobiście. Wierzę, że to spotkanie będzie dla nas wszystkich wielką radością.

13 Pozdrawiają cię dzieci twojej siostry, która również została wybrana przez Boga.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

2 Ин

Приветствие

От старейшины[a] – избранной госпоже[b] и её детям, которых я люблю как пребывающих в истине, и не только я, но и все, кто знает истину; потому что истина эта живёт в нас и будет с нами всегда.

Благодать, милость и мир от Небесного Отца и от Исо Масеха[c], Его (вечного) Сына[d], да будут с нами, живущими в истине и любви.

Повеление о любви

Меня очень радует, что среди твоих детей есть ходящие в истине, как нам повелел Небесный Отец.

И сейчас, госпожа, я пишу тебе не какое-то новое повеление, но то, которое было у нас с самого начала: будем любить друг друга. И любовь эта заключается в том, чтобы мы соблюдали повеления Всевышнего. Вы с самого начала слышали Его повеление, по нему и поступайте.

Предостережение о лжеучителях

Много обманщиков вышло в мир, не признающих, что Исо Масех пришёл в человеческом теле. Все они – обманщики и враги Масеха. Смотрите, чтобы не потерять то, ради чего трудились[e], но чтобы получить полную награду. Кто не пребывает в учении Масеха, но заявляет, что владеет особым знанием, не имеет Всевышнего. Но тот, кто остаётся верным Его учению, имеет и Небесного Отца, и Сына. 10 Того, кто приходит к вам и приносит не это учение, вы не должны принимать в дом и приветствовать его. 11 Кто приветствует такого человека, тот становится соучастником в его злых делах.

Заключение

12 О многом ещё я хотел бы вам сказать, но я не хочу доверять это бумаге и чернилам. Я надеюсь скоро быть у вас и лично поговорить с вами, чтобы наша радость[f] была полной.

13 Привет тебе от детей твоей избранной сестры[g].

Notas al pie

  1. 2 Ин 1:1 Или: «От старца».
  2. 2 Ин 1:1 Под госпожой, возможно, имеется в виду не какая-то женщина, а поместная община верующих. Под детьми, в таком случае, подразумеваются её члены.
  3. 2 Ин 1:3 Масех (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Тавроте, Забуре и в Книге Пророков.
  4. 2 Ин 1:3 То, что Исо назван Сыном Всевышнего, не означает, что у Всевышнего есть сын, который был зачат обычным путём. В древности у иудеев титул «сын Всевышнего» применялся к царям Исроила (см. 2 Цар. 7:14; Заб. 2:6-7), но также указывал на ожидаемого Масеха, Спасителя и праведного Царя от Всевышнего, т. е. Исо (см. Ин. 1:49; 11:27; 20:31). В Инджиле через этот термин постепенно раскрывается идея вечных взаимоотношений Всевышнего и Масеха, указывающая на сходство характеров и единство природы Этих Личностей, на понятном нам примере – близких взаимоотношениях отца и сына (см. 1 Ин. 2:23).
  5. 2 Ин 1:8 Или: «мы трудились».
  6. 2 Ин 1:12 Или: «ваша радость».
  7. 2 Ин 1:13 Под сестрой, возможно, подразумевается родственная община верующих, от членов которой Иохан передаёт привет.