Słowo Życia

Apokalipsa 13:1-18

Bestia z morza

1Wtedy zobaczyłem dziwną bestię, wyłaniającą się z morza. Miała siedem głów, dziesięć rogów, a na nich—dziesięć koron. Na głowach miała wypisane imiona obrażające Boga. 2Bestia ta przypominała lamparta, ale miała niedźwiedzie łapy i lwią paszczę. Smok przekazał jej całą swoją moc, tron i wielką władzę.

3Jedna z głów bestii została śmiertelnie raniona, ale rana ta została nagle uleczona. Wtedy cały świat podziwiał bestię 4i oddawał cześć smokowi, bo to on obdarzył ją taką potęgą. Ludzie oddawali cześć również samej bestii, mówiąc: „Kto może się z nią równać? Kto może stanąć z nią do walki?”.

5Następnie pozwolono bestii bluźnić przeciwko Bogu i działać przez czterdzieści dwa miesiące. 6Otworzyła więc paszczę i zaczęła obrażać Boga oraz Jego świątynię, i poniżać mieszkańców nieba. 7Pozwolono jej walczyć ze świętymi i pokonać ich. I dostała władzę nad wszystkimi plemionami, ludami, językami i narodami świata. 8A wszyscy ludzie, których imion nie zapisano przed powstaniem świata w księdze życia zabitego Baranka, oddadzą cześć bestii.

9Kto ma uszy do słuchania, niech słucha uważnie:

10Ten, kto ma trafić do więzienia,

zostanie uwięziony;

ten zaś, kto ma zginąć,

zostanie zamordowany.

Czas ten będzie bowiem dla świętych

próbą wytrwałości i wiary.

Bestia z ziemi

11Potem zobaczyłem inną bestię, wyłaniającą się z ziemi. Miała dwa rogi, podobne do rogów Baranka, ale przemawiała jak smok. 12Besta ta sprawowała władzę w imieniu pierwszej bestii, która została uleczona ze śmiertelnej rany, i wzywała całą ziemię i jej mieszkańców do otaczania jej czcią. 13Bestia z ziemi dokonywała niezwykłych cudów—na oczach ludzi zrzucała nawet na ziemię ogień z nieba. 14W ten sposób oszukiwała ich, nakłaniając do oddawania czci pierwszej bestii. Rozkazała im nawet wykonać wielki posąg bestii, która wcześniej została śmiertelnie raniona, ale ożyła. 15Pozwolono jej nawet ożywić ten posąg i sprawić, aby przemówił! Gdy to uczyniła, posąg ten sprawił, że wszyscy, którzy nie chcieli się przed nim pokłonić, zostali skazani na śmierć. 16Rozkazał również, aby wszystkim ludziom—wielkim i małym, biednym i bogatym, niewolnikom i wolnym—na prawej ręce lub na czole umieszczono znak. 17-18Bez tego oznaczenia nie można było niczego sprzedać ani kupić. Znakiem tym było zaś imię bestii lub jej cyfrowy symbol: sześćset sześćdziesiąt sześć. Liczba ta oznacza pewnego człowieka. Aby odkryć jej znaczenie, potrzeba jednak dużej mądrości. Kto ją posiada, niech rozszyfruje liczbę bestii.

Священное Писание

Откровение 13:1-18

1И вот дракон встал на берегу моря.

Зверь из моря

Тут я увидел, как из моря поднимается зверь, у которого десять рогов и семь голов. На рогах его – десять венцов, а на головах написаны имена, оскорбляющие Всевышнего. 2Зверь, которого я видел, был похож на барса, но у него были медвежьи лапы и львиная пасть13:1-2 Ср. Дан. 7:2-8.. Дракон дал зверю свою силу, свой трон и великую власть. 3Одна из голов зверя, казалось, получила смертельную рану, но эта рана зажила. И все жители земли в изумлении пошли за зверем. 4Они поклонились дракону за то, что тот дал зверю такую власть. Они поклонились зверю и говорили:

– Разве ещё есть кто-то подобный этому зверю? И кто может с ним сразиться?!

5Зверю было дано говорить надменные и оскорбляющие Всевышнего слова, и ему было позволено властвовать сорок два месяца13:5 См. Дан. 7:8, 20, 25.. 6Он раскрыл свою пасть, чтобы клеветать на Всевышнего, на Его имя, на Его жилище и на всех жителей неба. 7Ему была дана также власть вести войну со святым народом Всевышнего и победить их13:7 См. Дан. 7:21.. Он получил власть над каждым родом, каждым языком, каждым народом и каждым племенем. 8И поклонятся ему все жители земли, кроме тех, чьи имена записаны ещё от создания мира в книге жизни у Ягнёнка, Который был принесён в жертву13:8 Или: «чьи имена записаны в книге жизни у Ягнёнка, Который был предназначен в жертву ещё от создания мира»..

9Если у кого есть уши, пусть услышит!

10Кому Всевышним суждено идти в плен,

тот пойдёт в плен,

и кому суждено быть убитым мечом,

тот будет убит мечом13:10 См. Иер. 15:2; 43:11..

От святого народа Всевышнего требуется терпение и вера.

Зверь из земли

11Потом я увидел другого зверя. Он выходил из земли, и у него было два рога, как у ягнёнка, но говорил он, как дракон. 12Он наделён всей властью первого зверя и действует от его имени. Он заставляет всех жителей земли поклониться первому зверю, у которого зажила смертельная рана. 13Он совершает великие чудеса и даже сводит огонь с небес на глазах у людей. 14Этими чудесами, которые ему было дано совершить от имени зверя, он обманывает жителей земли. Он сказал им, чтобы они воздвигли изображение зверя, который был смертельно ранен мечом, но выжил. 15Ему было дано вдохнуть жизнь в изображение зверя, чтобы оно смогло говорить и действовать так, чтобы был казнён всякий, кто не поклонится изображению зверя. 16Ещё он устраивает так, чтобы все люди, малые и великие, богатые и бедные, свободные и рабы, получили клеймо на свою правую руку или на лоб. 17Все, кто не имеет такого клейма, не могут больше ничего ни купить, ни продать. Клеймо – это имя зверя или число, обозначающее его имя.

18Здесь требуется мудрость! Тот, кто наделён разумом, пусть высчитает число зверя, потому что это число человека. И число его – шестьсот шестьдесят шесть.