Słowo Życia

1 Tesaloniczan 5:1-28

1Przyjaciele, nie muszę pisać wam, kiedy to wszystko się wydarzy. 2Doskonale bowiem wiecie, że dzień powrotu Pana nadejdzie nagle—jak złodziej, który przychodzi nocą. 3Gdy wszyscy będą mówić: „Teraz zapanował pokój, jesteśmy bezpieczni”, niespodzianie spadnie na nich zagłada—jak bóle na rodzącą kobietę. I nie uciekną przed tym.

4Ale wy, przyjaciele, nie żyjecie w ciemności, aby ten dzień zaskoczył was jak złodziej. 5Wszyscy jesteście bowiem dziećmi dnia i światła. Nie należymy do nocy i ciemności! 6Nie śpijmy więc jak inni, ale uważajmy i bądźmy trzeźwi. 7W nocy jedni śpią, inni się upijają. 8My jednak należymy do dnia, dlatego bądźmy przytomni! Niech wiara i miłość będą naszym pancerzem, a nadzieja, jaką daje zbawienie—naszym hełmem. 9Bóg nie przeznaczył nas bowiem do tego, abyśmy doświadczyli Jego gniewu, ale byśmy zostali uratowani przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. 10On umarł za nas, abyśmy wszyscy razem z Nim żyli—niezależnie od tego, czy w dniu Jego powrotu będziemy żywi, czy martwi. 11Podnoście się więc nawzajem na duchu i umacniajcie się w wierze, co z resztą już czynicie.

Końcowe polecenia

12Przyjaciele, prosimy was, abyście darzyli uznaniem waszych duchowych przywódców, którzy pracują dla was i zwracają wam uwagę na wasze grzechy. 13Z powodu pracy, którą wykonują, darzcie ich najwyższym szacunkiem i miłością. Niech wśród was zawsze panuje pokój. 14Przyjaciele, zachęcamy was, abyście ostrzegali niezdyscyplinowanych, pocieszali zniechęconych, pomagali słabym, a wszystkim ludziom okazywali cierpliwość. 15Uważajcie, aby nikt nikomu nie odpłacał złem za zło. Przeciwnie, starajcie się zawsze czynić dobro—nie tylko sobie nawzajem, ale także wszystkim innym ludziom.

16Zawsze bądźcie radośni, 17nieustannie się módlcie, 18i—niezależnie od sytuacji—bądźcie wdzięczni Panu. Należycie do Chrystusa Jezusa, dlatego Bóg oczekuje od was takiej właśnie postawy.

19Nie odrzucajcie działania Ducha Świętego 20i nie lekceważcie Bożych proroctw. 21Wszystko sprawdzajcie i trzymajcie się tego, co jest wartościowe. 22Unikajcie wszelkiego rodzaju zła!

23Niech sam Bóg, który obdarza ludzi pokojem, całkowicie was oczyści, tak aby wasz duch, dusza i ciało zostały bez skazy zachowane aż do dnia przyjścia naszego Pana, Jezusa Chrystusa. 24Ten, który was powołał, jest wierny i dokona wszystkiego, co obiecał.

25Przyjaciele, módlcie się za nas 26i serdecznie pozdrówcie od nas wszystkich wierzących. 27W imieniu samego Pana zobowiązuję was też do odczytania im tego listu.

28Niech nasz Pan, Jezus Chrystus, obdarza was swoją łaską!

New International Version - UK

1 Thessalonians 5:1-28

The day of the Lord

1Now, brothers and sisters, about times and dates we do not need to write to you, 2for you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. 3While people are saying, ‘Peace and safety’, destruction will come on them suddenly, as labour pains on a pregnant woman, and they will not escape.

4But you, brothers and sisters, are not in darkness so that this day should surprise you like a thief. 5You are all children of the light and children of the day. We do not belong to the night or to the darkness. 6So then, let us not be like others, who are asleep, but let us be awake and sober. 7For those who sleep, sleep at night, and those who get drunk, get drunk at night. 8But since we belong to the day, let us be sober, putting on faith and love as a breastplate, and the hope of salvation as a helmet. 9For God did not appoint us to suffer wrath but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. 10He died for us so that, whether we are awake or asleep, we may live together with him. 11Therefore encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing.

Final instructions

12Now we ask you, brothers and sisters, to acknowledge those who work hard among you, who care for you in the Lord and who admonish you. 13Hold them in the highest regard in love because of their work. Live in peace with each other. 14And we urge you, brothers and sisters, warn those who are idle and disruptive, encourage the disheartened, help the weak, be patient with everyone. 15Make sure that nobody pays back wrong for wrong, but always strive to do what is good for each other and for everyone else.

16Rejoice always, 17pray continually, 18give thanks in all circumstances; for this is God’s will for you in Christ Jesus.

19Do not quench the Spirit. 20Do not treat prophecies with contempt 21but test them all; hold on to what is good, 22reject every kind of evil.

23May God himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. 24The one who calls you is faithful, and he will do it.

25Brothers and sisters, pray for us.

26Greet all God’s people with a holy kiss.

27I charge you before the Lord to have this letter read to all the brothers and sisters.

28The grace of our Lord Jesus Christ be with you.