Słowo Życia

1 Tesaloniczan 4:1-18

Życie podobające się Bogu

1Przyjaciele, ze względu na Jezusa, naszego Pana, ponownie gorąco was zachęcamy, abyście byli coraz bardziej doskonali w waszym codziennym życiu i byście starali się podobać Bogu. Wiemy, że już to robicie, bo nauczyliście się tego od nas. 2Znacie przecież polecenia Pana Jezusa, które wam przekazaliśmy.

3Bóg pragnie, abyście byli święci i byście unikali rozwiązłości seksualnej. 4On chce również, aby każdy dbał o świętość i godność swojego ciała, 5i nie pozwalał, aby kierowały nim grzeszne pragnienia. Tak bowiem postępują poganie, którzy nie przejmują się Bogiem. 6Nie oszukujcie więc ani nie wykorzystujcie innych wierzących. Mówiliśmy wam o tym, ale teraz jeszcze raz powtarzamy: Bóg ukarze tych, którzy tak postępują. 7On bowiem nie powołał nas do nieczystości, ale do świętości. 8Kto to lekceważy, okazuje nieposłuszeństwo nie ludziom, ale samemu Bogu, który dał wam Ducha Świętego.

9Myślę, że nie ma potrzeby pisać wam o tym, że należy okazywać innym wierzącym miłość. Sam Bóg uczy was bowiem, że powinniście kochać jedni drugich. 10Zresztą już teraz okazujecie miłość wszystkim wierzącym w Macedonii. Zachęcamy was, przyjaciele, abyście nadal się w tym doskonalili.

11Żyjcie w pokoju, dobrze wypełniajcie obowiązki i pracujcie na swoje utrzymanie, zgodnie z tym, co wam poleciliśmy. 12Jeśli będziecie tak postępować, zdobędziecie szacunek u ludzi, którzy nie należą do kościoła, i nie będziecie zależni od czyjejś pomocy materialnej.

Przyjście Pana

13Przyjaciele, chcemy teraz rozwiać wasze wątpliwości dotyczące tego, co się dzieje z ludźmi wierzącymi po śmierci. Nie chcemy bowiem, abyście rozpaczali po ich odejściu, jak ci, którzy nie mają nadziei na życie wieczne. 14Jeżeli wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to możemy być pewni, że Bóg razem z powracającym Jezusem przyprowadzi tych, którzy zmarli jako wierzący. 15Sam Pan powiedział bowiem, że my, którzy na ziemi doczekamy Jego przyjścia, nie spotkamy Go szybciej niż ci, którzy już umarli. 16Pan zstąpi z nieba na specjalne wezwanie, na głos archanioła i dźwięk Bożej trąby. Wtedy najpierw ożyją zmarli wierzący, 17a potem my, jeszcze żyjący, jednocześnie z nimi zostaniemy pochwyceni ku obłokom na spotkanie z Panem. I pozostaniemy z Nim już na zawsze! 18Dodawajcie więc sobie nawzajem otuchy tą dobrą wiadomością.

New Russian Translation

1 Фессалоникийцам 4:1-18

Жизнь, угодная Богу

1И наконец, братья, когда вы уже научились от нас жить так, чтобы жизнь ваша была угодна Богу, – а вы так и живете, – мы просим и умоляем вас ради Господа Иисуса: преуспевайте в этом еще больше. 2Вы помните, какие указания от Господа Иисуса мы вам дали.

3Бог хочет, чтобы вы были святы, чтобы вы воздерживались от разврата, 4чтобы каждый из вас умел властвовать над своим телом4:4 Букв.: «соблюдать свой сосуд». Под словом «сосуд» некоторые толкователи видят намек на то, что Павел говорит фессалоникийцам о женах (см. сноску на 1 Пет. 3:7). со святостью и достоинством, 5а не шел на поводу своих низменных страстей, как это делают язычники, не знающие Бога. 6Никто пусть не причиняет в этом деле зла своему брату и не обманывает его4:6 Букв.: «Никто пусть не преступает границ и не ищет выгоды за счет своего брата в этом деле».. За все такие грехи человек понесет наказание от Господа, и мы вас об этом предупреждали и раньше. 7Ведь Бог не призвал нас к нечистоте, а призвал к святой жизни. 8И следовательно, кто отвергает этот призыв, тот отвергает не человека, а Бога, Который дает вам Своего Святого Духа.

9Думаю, что нам нет нужды писать вам о любви к братьям, ведь вы сами были научены Богом любить друг друга. 10Мы знаем, что вы любите всех братьев по всей Македонии. Хотим лишь, чтобы вы преуспевали в любви еще больше.

11Старайтесь жить порядочно4:11 Или: «мирно»., занимаясь каждый своим делом и работая своими руками, как мы вам уже наказывали раньше, 12чтобы ваша жизнь вызывала уважение неверующих4:12 Букв.: «перед внешними»., и чтобы вам ни в чем не иметь нужды.

О пришествии Господа

13Братья! Мы не хотим оставить вас в незнании относительно усопших, чтобы вы не скорбели о них, как скорбят другие, у которых нет надежды. 14Мы верим, что Иисус умер и что Он воскрес, и поэтому верим, что вместе с Иисусом Бог приведет и усопших с верой в Него. 15Мы теперь говорим вам со слов Господа, что мы, которые будем еще в живых к тому времени, когда придет Господь, нисколько не опередим усопших. 16Потому что Господь Сам придет с небес (о чем возвестят громкий клич, голос архангела4:16 Архангел – один из высших ангельских чинов. и труба Божья), и умершие с верой во Христа воскреснут первыми. 17Потом и мы, оставшиеся в живых, будем вместе с ними подняты на облаках, чтобы встретить Господа в воздухе, и уже всегда с той поры будем с Ним. 18Поэтому ободряйте друг друга этими словами.