Słowo Życia

1 Tesaloniczan 1:1-10

Pozdrowienie

1Ja, Paweł, wraz z Sylwanem i Tymoteuszem, piszę do kościoła Tesaloniczan, który należy do Boga Ojca i Pana, Jezusa Chrystusa. Niech Bóg obdarza was łaską i pokojem!

Podziękowanie

2Zawsze dziękujemy za was wszystkich Bogu i ciągle pamiętamy o was w naszych modlitwach. 3Wspominamy wasze czyny płynące z wiary i miłości oraz wytrwałą nadzieję, którą pokładacie w naszym Panu, Jezusie Chrystusie. Bóg, nasz Ojciec, widzi to wszystko!

Wiara godna uznania

4Wiemy, przyjaciele, że Bóg was kocha i że wybrał was. 5Gdy opowiadaliśmy wam dobrą nowinę, to usłyszeliście nie tylko nasze słowa, ale zobaczyliście także moc Boga i zostaliście przekonani przez Ducha Świętego. Dobrze też wiecie, że prawdziwość dobrej nowiny potwierdziliśmy również naszym życiem. 6Zaczęliście więc naśladować i nas, i Pana, bo uwierzyliście z taką radością, jaką daje tylko Duch Święty—pomimo doznawanych prześladowań! 7W ten sposób staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai. 8Dzięki wam, słowo Pana rozeszło się nie tylko w tych okolicach, wasza wiara w Boga jest już bowiem znana dosłownie wszędzie! My nie musimy nawet niczego więcej mówić na ten temat. 9Ludzie sami opowiadają bowiem, jak wspaniale nas przyjęliście i jak odwróciliście się od swoich bożków, aby służyć żywemu i prawdziwemu Bogu 10oraz oczekiwać powrotu z nieba Jego Syna—Jezusa, którego wskrzesił z martwych. Tylko On może nas uchronić przed nadchodzącym sądem Boga.

Nouă Traducere În Limba Română

1 Tesaloniceni 1:1-10

1Pavel, Silvanus1 O variantă a numelui Silas. și Timotei, către biserica tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Isus Cristos: har și pace vouă de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Cristos!

Mulțumiri pentru credința tesalonicenilor

2Îi mulțumim întotdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți, pe care vă amintim mereu în rugăciunile noastre, 3aducându‑ne aminte înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de perseverența3 Termenul hypomone se referă la capacitatea de a suporta, de a îndura și de a răbda diferite suferințe și persecuții. speranței voastre în Domnul nostru Isus Cristos.

4Noi știm, frați iubiți de Dumnezeu, despre alegerea voastră.4 Sau: de Dumnezeu, că El v‑a ales. 5Căci Evanghelia5 Termenul Evanghelie înseamnă: Vestea Bună [peste tot în carte]. noastră n‑a fost adusă la voi numai prin cuvinte, ci și cu putere, cu Duh Sfânt și cu deplină convingere, așa cum, de altfel, știți ce fel de oameni am fost printre voi, de dragul vostru. 6Și voi ați devenit urmași6 Termenul grecesc se poate traduce și prin imitator, dar contextul este cel al uceniciei creștine diferită de imitația pedagogică de tip antic. ai noștri și ai Domnului când, deși erați în mare necaz, ați primit Cuvântul cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. 7Astfel, voi ați devenit un exemplu pentru toți credincioșii din Macedonia și Ahaia7-8 Provincie romană care avea capitala la Corint.. 8Căci Cuvântul Domnului a răsunat de la voi nu doar în Macedonia și Ahaia, ci, dimpotrivă, credința voastră în Dumnezeu s‑a răspândit în orice loc, așa că nu mai este nevoie să vorbim despre ea. 9Căci ei înșiși istorisesc despre ce fel de primire am avut parte printre voi și cum v‑ați întors de la idoli la Dumnezeu, pentru a‑I sluji Dumnezeului cel Viu și Adevărat 10și pentru a‑L aștepta din ceruri pe Fiul Lui, pe Care L‑a înviat dintre cei morți, pe Isus, Care ne scapă de mânia ce vine.