Słowo Życia

Mateusza 2:1-23

Odwiedziny mędrców

1Jezus urodził się w miasteczku Betlejem, w Judei, za panowania króla Heroda. Właśnie w tym czasie przybyli do Jerozolimy mędrcy ze Wschodu.

2—Gdzie znajduje się nowo narodzony Król Żydów?—pytali. —Ujrzeliśmy u nas, na Wschodzie, Jego gwiazdę i przybyliśmy złożyć Mu hołd.

3Wiadomość o tym bardzo zaniepokoiła Heroda i całą Jerozolimę. 4Zwołał więc wszystkich najwyższych kapłanów oraz przywódców religijnych i pytał, gdzie ma się narodzić Mesjasz.

5—W Betlejem w Judei—odpowiedzieli mu. —Bo tak napisał prorok

6„A ty, Betlejem w Judzie,

wcale nie jesteś najgorsze wśród miast Judy,

gdyż z ciebie pochodzić będzie Władca,

który będzie pasterzem mojego ludu—Izraela”.

7Wtedy Herod potajemnie wezwał do siebie mędrców i dowiedział się, kiedy ujrzeli gwiazdę. 8Następnie skierował ich do Betlejem mówiąc:

—Idźcie i dokładnie wypytujcie o dziecko. Gdy je znajdziecie, powiadomcie mnie, abym i ja mógł złożyć mu hołd.

9Po rozmowie z królem mędrcy wyruszyli w drogę. Znowu ukazała się im gwiazda, którą zobaczyli na Wschodzie, i prowadziła ich. W końcu zatrzymała się nad miejscem, gdzie znajdowało się Dziecko. 10Widok gwiazdy napełnił ich ogromną radością. 11Gdy weszli do domu, zobaczyli Dziecko i Jego matkę, Marię. Pokłonili Mu się nisko, otworzyli szkatułki z kosztownościami i ofiarowali Mu w darze złoto, kadzidło oraz mirrę. 12Później we śnie otrzymali nakaz, by nie wracać do Heroda. Dlatego inną drogą udali się do swojego kraju.

Ucieczka do Egiptu

13Gdy oddalili się, również Józefowi we śnie ukazał się anioł Pana:

—Wstawaj, Józefie!—powiedział. —Weź Dziecko oraz Jego matkę i uciekaj do Egiptu. Czekaj tam, aż dam ci znać. Herod bowiem szuka Jezusa i chce Go zabić.

14Jeszcze tej nocy Józef wstał i wyruszył razem z Marią i Dzieckiem do Egiptu. 15Pozostał tam aż do śmierci króla Heroda—w ten sposób miały się spełnić słowa Pana wypowiedziane przez proroka: „Z Egiptu wezwałem mojego Syna”.

16Herod zorientował się, że mędrcy go zawiedli, i wpadł w gniew. Wysłał żołnierzy, którzy w Betlejem i całej okolicy pozabijali wszystkich chłopców do drugiego roku życia—od mędrców bowiem wiedział, w jakim wieku jest dziecko. 17Tak spełniło się proroctwo Jeremiasza:

18„Krzyk rozlega się w Rama,

słychać tam płacz i rozpacz.

To Rachel opłakuje swoje dzieci

i nie daje się pocieszyć,

bo już ich nie ma”.

Powrót do Nazaretu

19Po śmierci Heroda anioł Pana ponownie ukazał się we śnie Józefowi, przebywającemu w Egipcie.

20—Wstawaj, Józefie!—powiedział. —Weź Dziecko i Jego matkę i ruszajcie do Izraela, bo umarli już ci, którzy chcieli Je zabić.

21Józef wstał, wziął Dziecko oraz Jego matkę i wyruszył do ziemi izraelskiej. 22W drodze dowiedział się, że w Judei panuje Archelaos, syn Heroda. Bał się więc tam wracać. Otrzymał jednak we śnie kolejne polecenie i udał się do Galilei. 23Tam osiedlił się w Nazarecie. I znowu spełniła się zapowiedź proroków, mówiąca, że Mesjasz będzie nazwany Nazarejczykiem.

New Russian Translation

Матфея 2:1-23

Восточные мудрецы поклоняются Иисусу

1Иисус родился в иудейском городе Вифлееме во времена правления царя Ирода2:1 Ирод – т. е. Ирод Великий был царем Иудеи с 40-го по 4-й гг. до н. э. Кроме Иудеи, его владения включали в себя также Самарию и Галилею.. После рождения Иисуса в Иерусалим пришли мудрецы с востока. 2Они спрашивали людей:

– Где новорожденный Царь иудеев? Мы видели Его звезду на востоке2:2 Или: «Мы видели как взошла Его звезда». См. Чис. 24:17. и пришли поклониться Ему.

3Услышав об этом, царь Ирод встревожился, а с ним и весь Иерусалим. 4Он созвал к себе всех первосвященников и учителей Закона и спросил их, где должен был родиться Христос.

5– В иудейском Вифлееме, – ответили ему, – потому что так написано у пророка:

6«И ты, Вифлеем, в земле Иудеи,

ты вовсе не наименьший среди главных городов Иудеи.

Из тебя выйдет Правитель,

Который будет пасти народ Мой Израиль»2:6 Мих. 5:2..

7Тогда Ирод тайно пригласил к себе мудрецов и узнал у них точное время появления звезды. 8Он отослал их в Вифлеем с наказом:

– Идите и тщательно разузнайте все о Младенце. Когда вы Его найдете, известите меня, чтобы и я смог пойти и поклониться Ему.

9Выслушав наказ царя, они отправились в путь. Звезда, которую они видели на востоке2:9 Или: «Звезда, восход которой они видели»., шла впереди них, пока наконец не остановилась над местом, где был Младенец. 10Увидев звезду, мудрецы очень сильно обрадовались. 11Когда они вошли в дом и увидели Младенца и Его мать Марию, они, павши, поклонились Ему и, открыв свои сокровища, поднесли Ему подарки: золото, ладан2:11 Ладан – ценная ароматическая смола растений, произрастающих в Аравии и Сев. Африке. и смирну2:11 Смирна (мирра) – приятно пахнущая смола растущего в Аравии растения.. 12Но во сне они были предупреждены о том, что им нельзя возвращаться к Ироду, и вернулись в свою страну другим путем.

Бегство в Египет

13Когда мудрецы ушли, Иосифу во сне явился ангел Господень и сказал:

– Вставай, возьми Младенца и Его мать и беги с ними в Египет. Оставайтесь там, пока я не скажу, потому что Ирод собирается найти Младенца и убить Его.

14Иосиф взял Младенца с Его матерью, и ночью они ушли в Египет. 15Там он оставался до смерти Ирода. Так исполнились слова, сказанные Господом через пророка: «Из Египта призвал Я Сына Моего»2:15 Ос. 11:1. В этом отрывке из Пророков Господь говорит об иудейском народе, который был Им избран, но Матфей относит эту цитату к Иисусу Христу, показывая этим, что в Иисусе нашли свое отражение все ожидания и надежды Господа, которые Он возлагал на израильский народ..

Приказ Ирода об убийстве детей

16Когда Ирод понял, что мудрецы его обманули, он пришел в ярость и приказал убить в Вифлееме и его окрестностях всех мальчиков в возрасте до двух лет. Время рождения Младенца он определил со слов мудрецов. 17Таким образом исполнилось предсказанное через пророка Иеремию:

18«Голос слышен в Раме,

плач и горькое рыдание, –

плачет о детях своих Рахиль

и не хочет утешиться,

потому что их больше нет»2:18 См. Иер. 31:15..

Возвращение из Египта

19После смерти Ирода Иосифу в Египте во сне явился ангел Господень.

20– Вставай, – сказал он, – возьми Ребенка и Его мать и возвращайтесь в Израиль. Тех, кто хотел убить Ребенка, уже нет в живых.

21Иосиф взял Ребенка и Его мать, и они отправились в израильскую землю. 22Когда Иосиф узнал, что в Иудее вместо Ирода царствует его сын Архелай, он побоялся возвращаться, но, получив во сне еще одно указание, пошел в Галилею 23и поселился там в городе Назарете. Так исполнились слова пророков, что Его будут называть Назореем2:23 То есть будет в пренебрежении (См. Пс. 21:7; Ис. 53:3; Ин. 1:46). Не исключено, что автор указывает здесь на еврейское слово «нецер» («ветвь») – см. Ис. 11:1. Однако некоторые комментаторы не исключают связи и со словом «назорей» (см. Чис. 6:1-21; Суд. 13:5)..