Nya Levande Bibeln

Uppenbarelseboken 14

Lammet och de 144.000 med Guds sigill

1Sedan såg jag Lammet stå på Sions berg i Jerusalem, och tillsammans med Lammet fanns 144.000, som hade dess namn och dess Fars namn skrivna på sina pannor.

Och jag fick höra ett ljud från himlen, som lät som ett stort vattenfall eller ett kraftigt åskdunder. Det var en kör som sjöng, och det lät som när man spelar på harpor.

Denna fantastiska kör sjöng en underbar och ny sång inför Guds tron och inför de fyra väsendena och de tjugofyra äldste. Ingen kunde sjunga denna sång, utom de 144.000 som hade blivit friköpta från jorden,

för de har varit trogna mot sin Herre och de har inte tillbett avgudar, och de följer Lammet vart det än går. De har blivit friköpta bland jordens alla människor som en första skörd åt Gud och Lammet.

De kan inte anklagas för någon falskhet, utan är fläckfria.

De tre änglarna

Och jag såg en annan ängel, som flög mitt över himlen med de eviga goda nyheterna till dem som bor på jorden - till alla nationer och folk, till människor av alla språk och stammar.

Frukta Gud! ropade han, och ge honom äran, för tiden har kommit när han ska döma. Tillbe honom som skapade himlen och jorden och havet och alla dess källor.

En andra ängel följde efter honom genom skyarna, och ropade: Den stora staden, Babylon, har fallit, därför att den förförde världens folk och fick dem att dricka av sitt starka vin, fyllt av orenhet och synd.

Sedan följde en tredje ängel som ropade med hög röst: Alla som tillber vilddjuret och dess avbild, och bär hans märke på pannan eller på handen,

10 måste dricka Guds vredes vin. Detta vin har hällts upp i Guds vredes bägare utan att spädas ut. Och de ska plågas med eld och svavel i de heliga änglarnas och Lammets närvaro.

11 Röken från deras plågor ska stiga upp i evigheternas evigheter, och de kommer inte att få någon lindring vare sig dag eller natt, för de har tillbett vilddjuret och dess avbild och har blivit märkta med hans namns tal.

12 Här behövs uthållighet hos Guds folk, som håller ut till slutet, i lydnad för Guds befallningar, och i förtröstan på Jesus.

Skörden bärgas på jorden

13 Och jag hörde en röst från himlen som sa: Skriv ner detta: Lyckliga de som dör i tjänst för Herren! Ja, säger Anden, de är verkligen välsignade. Nu ska de få vila från sitt lidande och sina svårigheter, för deras goda gärningar följer dem!

14 Därefter såg jag ett vitt moln, och någon satt på det och han såg ut som en människa och han hade en krona av rent guld på sitt huvud, och en skarp lie i sin hand.

15 Och det kom en ängel från templet och ropade till honom: Nu är det dags att skörda! Ta fram din lie, för skörden är mogen på jorden.

16 Den som satt på molnet svängde då lien över jorden, och skörden bärgades.

17 Därefter kom en annan ängel från templet i himlen, och han hade också en skarp lie i sin hand.

18 Just då ropade den ängel som har makt att förgöra världen med eld till ängeln med lien: Ta din lie och skär av vinklasarna från jordens vinstock. Druvorna är mogna.

19 Då svängde ängeln lien över jorden och kastade vindruvorna i Guds stora vredes vinpress.

20 Och druvorna trampades i vinpressen utanför staden, och blodet flöt därifrån i en ström, som var trettio mil lång, och den nådde ända upp till betslen på hästarna.

Knijga O Kristu

Otkrivenje 14

Janje i 144 000

1Ugledam zatim Jaganjca kako stoji na gori Sionu i s njim sto četrdeset četiri tisuće koji na čelima imaju napisano njegovo ime i ime njegova Oca.

Začujem s neba zvuk poput huke velikog vodopada i tutnjavu silna groma, sličnu svirki mnoštva citara.

Pjevali su novu pjesmu pred Božjim prijestoljem, pred četirima bićima i pred starješinama. Nitko nije mogao naučiti tu pjesmu osim tih sto četrdeset četiri tisuće otkupljenih sa Zemlje.

Oni su čisti jer se nisu okaljali sa ženama. Prate Jaganjca kamo god pođe. Otkupljeni su od ljudi kao posvećeni Bogu i Jaganjcu.

Preko njihovih usta nije prešla laž. Besprijekorni su.

Tri anđela

Ugledam još jednog anđela kako leti nebom noseći vječnu Radosnu vijest stanovnicima Zemlje - svakome narodu i plemenu, jeziku i puku.

'Bojte se Boga!' vikao je. 'Dajte mu slavu jer je došao čas njegova suda! Poklonite se njemu koji je stvorio Zemlju i nebo, more i izvore!'

Za njim je letio drugi anđeo govoreći: 'Pao je! Pao je veliki Babilon koji je sve narode opio vinom gnjeva i svojega bluda.'

Za njima je išao i treći anđeo glasno vičući: 'Tko god se klanja Zvijeri i njezinu kipu i tko primi žig na čelo ili na ruku,

10 pit će nerazvodnjeno vino Božjega gnjeva - već je natočeno u čašu njegove srdžbe. Bit će mučen ognjem i gorućim sumporom pred svetim anđelima i pred Jaganjcem.

11 Dim njihovih muka diže se u vijeke vjekova. Ni danju ni noću nemaju počinka oni koji se klanjaju Zvijeri i njezinu kipu i koji su primili žig s njezinim imenom.

12 Na tomu se temelji postojanost svetih, onih koji su poslušni Božjim zapovijedima i vjeruju u Isusa.

13 Začujem glas s neba: 'Zapiši: odsad su blaženi oni koji umiru u Gospodinu. Da, tako kaže Duh: otpočinut će od svojih napora jer ih prate njihova djela.'

žetva na Zemlji

14 Ugledam zatim nekoga sličnog čovjeku[a] kako sjedi na bijelom oblaku, sa zlatnim vijencem na glavi i s oštrim srpom u ruci.

15 Drugi anđeo iziđe iz hrama i dovikne jakim glasom onomu na oblaku: 'Zamahni srpom i žanji! Kucnuo je čas. Zemaljska je žetva sazrela.'

16 Anđeo na oblaku zamahne srpom prema Zemlji i cijela je Zemlja požnjevena.

17 Iz nebeskoga hrama iziđe još jedan anđeo. I on je u ruci imao oštar srp.

18 Njemu pak dovikne anđeo na žrtveniku, koji ima vlast nad ognjem: 'Zamahni srpom i poberi grožđe u zemaljskom vinogradu jer je sazrelo za Sud!'

19 Anđeo zamahne srpom prema Zemlji i obere zemaljski vinograd. Ubrano grožđe ubaci u tijesak Božjega gnjeva.

20 Gnječilo se u tijesku izvan grada, a krv iz tijeska poteče tristo kilometara[b] daleko. Bila je konjima do uzda.

Notas al pie

  1. Otkrivenje 14:14 U grčkome: sličnoga sinu čovječjemu.
  2. Otkrivenje 14:20 U grčkome: 1 600 stadija.