Swedish Contemporary Bible

Titus 1

Hälsning

1Från Paulus, som är Guds tjänare och apostel[a] åt Jesus Kristus[b], sänd att föra Guds utvalda till tro och kunskap om sanningen, som leder till gudsfruktan 2och som ger hopp om evigt liv. Gud, som aldrig ljuger, lovade det ju för oändligt länge sedan. 3När tiden var inne uppenbarade han sitt ord genom den förkunnelse som anförtroddes åt mig i enlighet med en befallning från Gud, vår Frälsare.

4Till Titus, mitt äkta barn i vår gemensamma tro.

Nåd och frid från Gud, Fadern och Kristus Jesus, vår Frälsare.

Titus uppdrag på Kreta

5Jag lämnade dig kvar på Kreta för att du skulle avsluta det som ännu inte var gjort och utse ledare i varje stad enligt mina instruktioner. 6De ska vara män som det inte finns något att anmärka på, trogna i sitt äktenskap[c], och deras barn ska vara troende och inte kunna anklagas för ett vilt liv och olydnad.

7Den som är församlingsledare har ansvar för Guds verk, och därför ska det inte finnas något att anmärka på hos honom. Han får inte verka överlägsen, inte ha ett häftigt humör, inte missbruka alkohol, inte vara våldsam eller ha begär efter pengar. 8Han ska vara gästfri, älska att göra gott, vara självbehärskad och rättvis, helig och disciplinerad. 9Han ska hålla sig till det pålitliga budskap och den lära han har fått undervisning om, så att han genom en sund undervisning kan uppmuntra andra och tillrättavisa motståndarna.

10Det finns nämligen många, särskilt bland de omskurna, som inte vill att någon ska bestämma över dem. De kommer med tomt prat och försöker lura andra, 11och detta måste stoppas. De har förstört hela familjer genom att sprida falska läror, och det för att de är ute efter är att tjäna pengar. 12En från deras eget folk, en av deras egna profeter, har sagt: ”Folket på Kreta ljuger ständigt. De är odjur, glupska och lata.” [d]13Detta vittnesbörd är sant. Ta därför itu med dem ordentligt, så att de får en sund tro. 14De måste sluta att lyssna till judiska myter och följa bud från människor som har vänt sig bort från sanningen.

15För de rena är allting rent, men för de orena och de som inte tror är ingenting rent, utan både deras sinnen och samveten är orena. 16De påstår att de känner Gud, men med sina handlingar förnekar de honom. De är avskyvärda och olydiga, och inget gott kan komma ifrån dem.

Notas al pie

  1. 1:1 Eller sändebud.
  2. 1:1 Se not till Matt 1:1.
  3. 1:6 Ordagrant: en kvinnas man. Eller gifta bara en gång
  4. 1:12 Citatet är taget från en känd poet på Kreta som levde på 600 talet f.Kr. Han påstods ha förutsagt händelser som sedan inträffade och kallades därför profet.

New American Standard Bible

Titus 1

Salutation

1Paul, a bond-servant of God and an apostle of Jesus Christ, [a]for the faith of those chosen of God and the knowledge of the truth which is according to godliness, in the hope of eternal life, which God, who cannot lie, promised [b]long ages ago, but at the proper time manifested, even His word, in the proclamation with which I was entrusted according to the commandment of God our Savior,

To Titus, my true child [c]in a common faith: Grace and peace from God the Father and Christ Jesus our Savior.

Qualifications of Elders

For this reason I left you in Crete, that you would set in order what remains and appoint elders in every city as I directed you, namely, if any man is above reproach, the husband of one wife, having children who believe, not accused of dissipation or rebellion. For the [d]overseer must be above reproach as God’s steward, not self-willed, not quick-tempered, not addicted to wine, not pugnacious, not fond of sordid gain, but hospitable, loving what is good, sensible, just, devout, self-controlled, holding fast the faithful word which is in accordance with the teaching, so that he will be able both to exhort in sound doctrine and to refute those who contradict.

10 For there are many rebellious men, empty talkers and deceivers, especially those of the circumcision, 11 who must be silenced because they are upsetting whole families, teaching things they should not teach for the sake of sordid gain. 12 One of themselves, a prophet of their own, said, “Cretans are always liars, evil beasts, lazy gluttons.” 13 This testimony is true. For this reason reprove them severely so that they may be sound in the faith, 14 not paying attention to Jewish myths and commandments of men who turn away from the truth. 15 To the pure, all things are pure; but to those who are defiled and unbelieving, nothing is pure, but both their mind and their conscience are defiled. 16 They profess to know God, but by their deeds they deny Him, being detestable and disobedient and worthless for any good deed.

Notas al pie

  1. Titus 1:1 Or according to
  2. Titus 1:2 Lit before times eternal
  3. Titus 1:4 Lit according to
  4. Titus 1:7 Or bishop